Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Tidligere styremedlem i Human-Etisk Forbunds hovedstyre, Espen Urkegjerde, reagerer på at styreleder Tom Hedalen hevder at han ikke kjenner til samarbeidsproblemer og kommunikasjonsutfordringer mellom HEF og HU.
 Foto: Dea-Renate Miranda

Tidligere styremedlem i Human-Etisk Forbunds hovedstyre, Espen Urkegjerde, reagerer på at styreleder Tom Hedalen hevder at han ikke kjenner til samarbeidsproblemer og kommunikasjonsutfordringer mellom HEF og HU. Foto: Dea-Renate Miranda

Tidligere hovedstyremedlem:

– Styreleder har ikke bare kjent til utfordringene, men også vært del av dem

Styreleder i Human-Etisk Forbund Tom Hedalen fastholder at han ikke har opplevd noen samarbeidsproblemer.

Publisert:

Sist oppdatert: 12.09.2019 kl 11:36

I forrige uke gikk tidligere hovedstyrerepresentant i Human-Etisk Forbund, Espen Urkegjerde, i et debattinnlegg i Fri tanke, ut med kritikk av styreleder Tom Hedalen. I sitt innlegg hevder Urkegjerde at det er mye som tyder på at det finnes en ukultur på toppen i forbundet. Bakgrunnen for påstanden er blant annet styreleder Tom Hedalens reaksjon på et tidligere innlegg der forbundet ble kritisert for sin behandling av unge medlemmer og representanter fra Humanistisk Ungdom (HU).

Hedalen hevdet at han ikke kjente til noen slike utfordringer. Urkegjerde viste til et møte i hovedstyret der dette skulle vært et tema. Dette ble av flere oppfattet som å ha vært et lukket møte, men i ettertid er det kommet fram at utfordringer mellom blant annet tidligere HU-leder Arnlaug Høgås Skjæveland og Hedalen også har vært omtalt av Hedalen selv i åpne hovedstyremøter.

Da Tom Hedalen ble spurt av Fri tanke om hvordan han stiller seg til beskyldninger om at han må ha visst om kommunikasjonsutfordringer, ville han ikke svare, med henvisning til at dette var et lukket møte og derfor omfattet av taushetsplikten.

Ikke lekket fra lukket møte

Dette svaret reagerer Urkegjerde sterkt på. Han oppfatter at han blir beskyldt for å lekke fra et lukket møte.

– Jeg er uenig i påstanden om at jeg har lekket fra et lukket møte. Jeg kan heller ikke forstå at det ikke går an å anerkjenne at noe har vært et tema for et lukket møte. Det er hva som skjer på møtet som er taushetsbelagt. Skal man bygge en åpen og inkluderende organisasjon, må man kunne anerkjenne at noe har vært et tema, uten å gå i detaljer om møteinnholdet, sier Urkegjerde, som også kan by på nye opplysninger:

– Saken jeg refererer til ble også diskutert i et åpent hovedstyremøte våren 2016. Dette var i åpningen av møtet, slik at det ikke ble protokollført. Men strømmingen av møtet som ligger ute viser jo tydelig at dette ble snakket om, sier Urkegjerde.

Strømmingen han snakker om er et videoopptak av hovedstyremøtet 22. april 2016. Opptaket ligger på Human-Etisk Forbunds vimoeokanal, og er åpen for medlemmer med passord til kanalen. Fri tanke har sett videoen, samt opptak fra møtet 10. juni samme år, der det også refereres til samme sak.

– Videoen viser at styreleder i HEF snakker om en samtale, og et avlyst møte med, daværende leder av HU. Styreleder sier blant annet: «Jeg sier ikke det har vært et dårlig samarbeid over tid, men jeg syns det har utviklet seg i det siste».

– Dette høres ut som en erkjennelse av at det er noen utfordringer?

– Ja. Det er det, sier Urkegjerde.

– Ble du overrasket over at Hedalens svar i Fri tanke?

– Nei. Mitt poeng i innlegget har vært at styreleder har vært klar over at det har vært samarbeidsproblemer og kommunikasjonsutfordringer mellom HEF og HU, men likevel hevder at han ikke kjenner til noen utfordringer. Min påstand er jo også at ryggmargsrefleksen har vært å gå i forsvar og avvise problemstillinger, og det beviser han jo igjen i dette tilsvaret. Han forsøker å avfeie hele saken.

Bedre etter 2017

Urkegjerde bekrefter at de møtene som det refereres til i videoopptaket fra det åpne styremøtet den 22. april 2016 fant sted. Han sier også at samarbeidsklimaet har endret seg til det litt bedre etter at det ble skifte av HU-leder i 2017.

– Vil det si at det her var snakk om en personkonflikt?

– Ja, det var det. Men hva den besto i kan ikke jeg av hensyn til de berørte gå inn i. Det er ikke min historie.

– Du er jo nå ute av hovedstyret. Kunne du ha kommet med denne kritikken om du fortsatt var styremedlem?

– Nei. Det hadde blitt veldig vanskelig. Det ville blitt nesten umulig å samarbeide da.

Han vedgår for øvrig at han trolig ikke hadde kommet med kritikken nå om ikke Anders Garbom Backe først hadde skrevet om en mulig ukultur, og Hedalen deretter hadde avskrevet kritikken for å være Backes personlige opplevelse.

– Er det noe du skulle ønske du hadde gjort annerledes da du satt i styret?

– Ja. Jeg skulle ønske jeg hadde vært tydeligere på at dette som skjer i møtet nå er rart, eller ikke greit. Det var jo flere ganger det var episoder som var over streken.

– Bakgrunnen for at jeg skrev innlegget var at styreleder forsøkte å fremstille det hele som noe han ikke hadde kjennskap til. Noe som jo er veldig rart. Det blir faktisk helt feil når han beviselig ikke bare har vært kjent med utfordringene, men også har vært en del av dem.

Ikke opplevd dårlig samarbeid

Styreleder i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen, opplever at kritikken nå handler om å skulle ta ham.
 Foto: Human-Etisk Forbund

Styreleder i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen, opplever at kritikken nå handler om å skulle ta ham. Foto: Human-Etisk Forbund

Styreleder Tom Hedalen står fast på at han mener Urkegjerde har brutt med taushetsplikten i hovedstyret, og lekket fra et lukket møte i sitt innlegg på Fri tanke.

– Han må jo bare mene at han ikke har lekket. Jeg mener han gjorde det.

– Nå har det jo kommet frem at saken også har vært diskutert i et hovedstyremøte, som har vært åpent videostrømmet for medlemmer, der du altså sier: «Jeg sier ikke det har vært et dårlig samarbeid over tid, men jeg syns det har utviklet seg i det siste».

– Det møtet han referer til i innlegget handler om en helt annen sak, og det uttaler jeg meg ikke om.

– Jeg opplever ikke at det har vært noe dårlig samarbeid over tid. Det står jeg ved.

– Kan du forstå at det oppleves som om du ikke snakker sant når det kommer til forholdet til daværende styreleder i HU?

– Jeg opplever ikke at vi har ikke hatt noe dårlig samarbeid. Her må man skille mellom dårlig og hjertelig. Jeg innrømmer at det har vært faglig uenighet og følelser i sving. Men jeg har prøvd å forholde meg profesjonelt til dette, det betyr ikke at det har vært dårlig samarbeid. Det er mange av dem som har sittet i hovedstyret som har ment noe annet enn meg, uten at det betyr at vi er uvenner.

– Du har altså, helt oppriktig, ikke opplevd dette som samarbeidsproblemer?

– Nei. Det at vi er uenig fra sak til sak opplever ikke jeg som samarbeidsutfordringer.

Hedalen nevner flere han har hatt sine uenigheter med i konkrete saker i løpet av årene i hovedstyret. Han understreker at han ikke har lagt noe personlig i noen av disse «feidene».

– Jeg blir rett og slett litt overrasket her.

– Det kan virke som ganske ulike virkelighetsoppfatninger her når det oppleves som at du snakker usant …

– Og jeg opplever at det lekkes fra møter hvor det har handlet om noe helt annet. Møter jeg ikke har anledning hverken til å si hvilken sak som ble behandlet, eller snakke om det som kom frem.

– Men hvis vi forholder oss til de åpne møtene. Her ble det vedtatt møter mellom AUene i HU og HEF for å bedre samarbeidsforholdene. Trenger man bedre noe som er i orden?

– Det trenger ikke bety at noe er dårlig. Dette synes jeg for øvrig er ordkløveri. Jeg har alltid opplevd et godt samarbeid, men det kan alltid bli bedre, som med alt annet vi jobber med.

Han trekker blant annet frem diskusjoner fra helgens sentralstyremøte i HEF der et av temaene var hvordan forbundet kan bli bedre til å rekruttere som eksempel på forbedringspotensial.

Profesjonell uenighet

– Hadde du erkjent det om det hadde vært problemer?

– Ja. Det hadde jeg. Som jeg sier, jeg har hatt mine uenigheter med Robert (Rustad. red.anm) og Kjersti (Øyslebø Brataas red.anm). Men jeg tar ikke det personlig. Jeg forholder meg profesjonelt til det, på samme måte som jeg må få ha mine meninger. Jeg opplever ikke denne kritikken lenger som å handle om forholdet mellom HEF og HU. Nå virker det å være meg man er ute etter.

– Jeg synes derfor det er merkelig at ikke noen som har tatt kontakt direkte med meg.

På spørsmål om han tror dette kan bunne i kommunikasjonsutfordringer svarer Hedalen bekreftende. Samtidig påpeker han å oppleve å ha et godt forhold både til forhenværende HU-leder Kristoffer Stokkeland, og nåværende leder Øistein Sommerfeldt Lysne.

– Vi snakker nødvendigvis ikke samme språk vi heller. Men de må respektere at jeg er meg, og jeg må respektere dem, for å si det sånn.

– Angrer du på at du ikke har sagt at det har vært noen utfordringer?

– Jeg har ikke opplevd at det har vært utfordringer. Vi har vært uenig i mange enkeltsaker, men det betyr ikke at det har vært noe dårlig samarbeid. Man må forholde seg profesjonelt til uenighet i saker. Og det at noen andre mener noe annet enn meg, det både må og kan jeg leve med.