Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier det er viktig at kirken selv bestemmer nå de skal ha valg.
 Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier det er viktig at kirken selv bestemmer nå de skal ha valg. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Regjeringen vil la kirken bestemme dato for kirkevalg selv

I dag legges forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn frem. – Nå er det ikke lenger noen grunn til at kirkevalget skal være koblet til kommune- og fylkestingsvalget, sier generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk forbund.

Publisert:

Sist oppdatert: 21.06.2019 kl 11:14

Når regjeringen i dag legger frem ny melding for tros- og livssynssamfunn, fjerner de kravet om at Den norske kirke skal holde valg samtidig med politiske valg, melder Bergens Tidende (BT).

– Vi mener det er prinsipielt viktig at kirken selv får bestemme når og hvor de ønsker å avholde valget, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til BT.

Flere lekkasjer fra den nye tros- og livssynsloven her.

En seier

Fra 2017 er Den norske kirke et selvstendig rettssubjekt, og skal i prinsippet være likestilt andre tros- og livssynssamfunn i Norge. Under Human-Etisk Forbunds (HEF) landsmøte siste helg understreket forbundet i en offisiell uttalelse at dette må innebære rett til selv å bestemme over egne valg og å ha ansvaret for å gjennomføre disse på egen hånd. Samtidig som HEF krever at det må sikres at kirkevalget ikke blandes sammen med offentlige valg som gjelder alle innbyggere.

HEF stilte i den forbindelse også krav til statsråden om at alle tros- og livssynssamfunn må selv få bestemme hvor, hvordan og når de skal gjennomføre sine demokratiske valg. Det er også dette regjeringen går inn for når lovforslaget legges frem senere i dag.

– Dette er bra. Nå er det ikke lenger noen grunn til at kirkevalget skal være koblet til kommune- og fylkestingsvalget, sier generalsekretær Trond Enger i HEF til Fri tanke.

Enger mener også at det er bra for Den norske kirke å selv få bestemme over egne valg.

– Fornuften har vunnet frem. Dette må jo regnes som en seier for kirken også.

– Vårt standpunkt har hele tiden vært at det er problematisk for kommunevalget at det skjer et annet valg samtidig. Det kan virke forstyrrende for det offentlige valget, i tilfeller der det er uklart hvilken del av lokalet det enkelte valg foregår i. Et skille kan bidra til å øke valgdeltakelsen også ved kommunevalget.

Konservativ maktkamp

I 2015 avholdt kirken sitt valg samtidig som kommunevalget, noe som førte til høyere valgdeltakelse i kirkevalget, men også endring av det politiske landskapet. Halvannet år senere kom vedtaket om ny vigselsliturgi for alle ektepar, også for dem av samme kjønn.

Leder Karl Johan Kirkebø i Åpen folkekirke i Bjørgvin sier til BT at endringen er en seier for de konservative.

– Å endre tid og sted for valget er en del av maktkampen i kirken. Hvem som stemmer, påvirker også hvem som vinner valget. Jo flere som stemmer, jo verre er det for de smale interessene, sier Kirkebø til BT.

Bruke egen infrastruktur

Enger vil ikke kommentere kirkens indre anliggende. Men han har tro på at kirken vil komme frem til en løsning der flest mulig av medlemmene stemmer.

– Det vil selvsagt bli en debatt internt i Kirken om hvordan de skal legge opp valget fremover. Det er jo fortsatt veldig lav valgdeltakelse. Men for meg virker det rart at de ikke har valget i forbindelse med gudstjenester, og i kirkebygg. Kirken har jo lokaler stort sett over hele landet, så det burde være mulig å gjøre i forbindelse med møter i de byggene man ellers har, og ikke knytte det til kommunevalget.

#Tro- og livssynssamfunnslovVis flere

#StortingsmeldingVis flere