Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Filosofiiskolen.no er todelt: Hoveddelen inneholder  tankestoff, aktiviteter og filosofiske spørsmål knyttet til temaer i KRLE-faget. Del to inneholder en grundig presentasjon av sekulær humanisme, også kalt livssynshumanisme

Filosofiiskolen.no er todelt: Hoveddelen inneholder tankestoff, aktiviteter og filosofiske spørsmål knyttet til temaer i KRLE-faget. Del to inneholder en grundig presentasjon av sekulær humanisme, også kalt livssynshumanisme

Ny fagblogg:

Vil hjelpe lærere til å bli bedre på filosofi

Human-Etisk Forbund står bak en ny blogg som er tenkt å være en ressurs for lærere som vil vite mer om filosofisk metode og livssynshumanisme. Foreløpig kun for ungdomstrinnet.

Publisert:

– Vi ønsker å anspore og hjelpe lærere til å jobbe med filosofiske, etiske, livssynshumanistiske og noen utvalgte kristne tema på en filosofisk måte, åpent og undersøkende, sier leder for livssynsavdelingen Hans Christian Nes i Human-Etisk Forbund (HEF)

Fredag lanserer forbundet derfor fagbloggen Filosofi i skolen. Nettsiden er i første omgang rettet mot lærere på ungdomstrinnet. Her kan de få et alternativ til den tradisjonelle tilnærmingen til religionsundervisningen.

– Skolen har riktignok endret seg mye og blitt bedre de siste årene. Men fortsatt bære denne undervisningen preg av å være opplæring til «innforlivethet», der tanken er at barn og unge skal bli en del av noe og ikke bare lære om noe. Slik også den etablerte kristendomsundervisningen bar preg av.

– Den filosofiske tradisjonen har et ideal om å også holde distanse. Skal du undersøke fenomener kritisk, på en åpen og undersøkende måte, skal du ikke «innforlives». Innforliving gjør det vanskelig å problematisere. Tanken er å hjelpe lærere til å innta et utenfra-perspektiv.

– Men lærer de ikke det under lærerutdanningen?

– Joda. Dette er helt klart en del av lærerstudiene i KRLE og tilstøtende fag. Men studiet inneholder samtidig veldig lite filosofi og filosofering gjennom filosofisk samtalepraksis eller livsholdning. Det er dette vi mener vi kan hjelpe til med. Det handler jo også om kreativitet og kritisk tenking.

– En annen viktig årsak til at vi har laget denne bloggen, er at vi vil hjelpe lærere til lettere å ta tak i fenomener som ungdom er opptatt av, og som hører hjemme i et KRLE-fag. I den nye læreplanen kommer det også store nye emner inn, blant dem er det tverrfaglige Livsmestring, samt Demokrati og medborgerskap.

Livsmestring og mangfold

Livsmestring vil for øvrig være temaet under lanseringsarrangementet fredag morgen i Brugata 19. Dette er et frokostmøte der professor i kultur- og samfunnspsykologi Ole Jacob Madsen og lærer og filosofisk praktiker Ingun Steen Andersen skal samtale med filosof i Human-Etisk Forbund, Kaja Melsom.

– Det å jobbe med begrunnelser og problematisering er å trene unge mennesker til å utvikle sine rasjonelle evner og evnen til å leve seg inn i ulike måter å tenke på. Noe som igjen kan anspore til mangfold. Det å være i stand til å kunne tenke fra forskjellige ståsted om et fenomen er jo i seg selv verdifullt, og det er du jo nødt til Å GJØRE om du skal foreta kritiske og problematiserende undersøkelser av forskjellige påstander.

– Er denne fagbloggen kun rettet mot lærere, eller også tenkt som del av undervisningen?

– Primært er det tenkt som en ressurs lærere kan gå til når de forbereder pedagogisk arbeide i skolen. Bloggen skal i tillegg også leve, i den forstand at vi stadig skal utvikle nye ting og forsøke ta tak i aktuelle temaer i samfunnsdebatten som vi ser har en filosofisk interesse.

Allmenne emner

Nes understreker også at dette ikke er en blogg som går løs på religion som fenomen. Snarere handler det om også å ta tak i religiøs tematikk med filosofisk interesse. I tillegg kommer en fyldig presentasjon av livssynshumanisme. Målet er å anspore lærere til å ta opp temaene med en allmenn tilnærming.

– Barn som ikke kommer fra hjem med for eksempel kristen bakgrunn behøver også å lære om viktige ideer, tenkemåter og verdier innenfor den kristne tradisjonen. Men dette kan man gjøre uten å skulle bli kristen, for å si det sånn.

– Dette er første gang Human-Etisk Forbund gjør noe slik?

– Ja. Så vi kan allerede ved lansering si at vi har et utviklingspotensial. Vi begynner med ungdomsskole, men tenker å utvide både nedover i klassetrinnene og oppover til religionsfaget på videregående. Men det har vi ikke hatt kapasitet til ennå.

– Vi skal også satse på å utnytte teknologien bedre. Ideer kan presenteres på flere måter enn gjennom tekst og bilde. Så det vil bli «infographics», og videoer med samtaler med folk som kan spesielt mye om et bestemt tema. Vi ser at vi kan gjøre ting i fremtiden som vil gjøre bloggen mer levende, og gjøre det lettere for lærere å bruke ressursene i selve undervisningen.

Dialog og samarbeid

Det er også opprettet en åpen Facebookgruppe for alle som er interessert i filosofi i skolen.

– Ønsket er at denne gruppen kan bli en arena for debatt, erfaringsdeling og ideutveksling for og mellom både lærere og andre som er interesserte, for eksempel konfirmasjonsledere. I tillegg kommer lett tilgang til å gi tilbakemeldinger og tips til oss i bloggredaksjonen.

– Målet er at det skal bli faglig dialog og samarbeid.

De involverte i bloggen har alle filosofisk praksisutdanning, og har arbeidet med filosofisk samtale, i tillegg til erfaring fra arbeid i ungdomsskole. Nes selv er både lærerutdannet og har studert filosofi, samt vært konfirmasjonsskursleder i en årrekke.

Ideen til bloggen oppsto før forslaget for den nye lærerplanen ble lagt frem tidligere i år. Bakgrunnen var et gammelt ønske om at Humanist forlag skulle lage et eget læreboksett for grunnskolen. Nes kaller det hinsides økonomisk kapasitet. En blogg derimot, er både enklere å drifte for redaksjonen og gratis å ta i bruk for lærerne.

#Filosofi i skolenVis flere

#livssynshumanismeVis flere

#bloggVis flere