Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Kongsberg kommune sa nei til kommuneprest, når foreslår rådmannen kommunediakon.
 Foto: Wikimedia commons@Mahlum

Kongsberg kommune sa nei til kommuneprest, når foreslår rådmannen kommunediakon. Foto: Wikimedia commons@Mahlum

Kongsberg kommune vil gi diakon ansvar «for hele mennesket»

Forslaget om «kommuneprest» ble nedstemt før jul. Nå tar rådmannen omkamp etter forslag fra bispedømmet om å dele på utgiftene til en ny diakonstilling.

Publisert:

Sist oppdatert: 26.02.2019 kl 20:38

I desember vedtok kommunestyret i Kongsberg at det i stedet for å opprette en foreslått stilling som «kommuneprest» skulle opprettes en stilling i samarbeid med Kongsberg sykehus for å øke kommunens ansvar for «det hele mennesket». Formålet med stillingen er styrke arbeidet innen psykisk helse, rus og livsmestring for ungdom.

Vedtaket kom etter reaksjoner fra blant annet Human-Etisk Forbund, som fikk en advokat til å vurdere lovligheten i å opprette en slik prestestilling. Advokat Steffen Brandstads konklusjon var klar på at dette ikke var lov. Han fant ingen saklig grunn for å kreve at den som tilsettes i stillingen, slik den er beskrevet, må være prest.

Mandag ble det kjent at Den norske kirke likevel kan bli involvert i den planlagte ungdomsarbeiderstillingen i Kongsberg kommune, med støtte fra rådmann Wenche Grinderud. Onsdag vil formannskapet i kommunen behandle rådmannens innstilling om å sette en diakon inn i stillingen, delfinansiert av Kirken.

Bakgrunnen er et forslag fra Tunsberg Bispedømme. Ifølge Laagendalsposten sendte stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen i bispedømmet 8. februar et brev til alle kirkevergene om en nysatsning i etterkant av at bispedømmet har fått tildelt 1,6 millioner kroner til nye diakonstillinger. Midlene til stillingene forutsetter at kommunene og kirken deler på utgiftene.

I strid med vedtaket

Dette får Laila Irene Johansen, kommunepolitiker for Arbeiderpartiet og lokallagsleder i Human-Etisk Forbund i Kongsberg, til å reagere.

– Jeg synes ikke dette er greit i det hele tatt. Og jeg skjønner ikke hvorfor bispedømmet blander seg inn med støtte til diakonstillinger her. Det kan se ut til at de ikke har skjønt at stat og kirke har skilt lag, sier Johansen til Fri tanke.

– Opplever du rådmannens forslag å være i strid med vedtaket fra desember?

– Ja, og nei. Flertallet gikk den gang inn for at det skulle opprettes en stilling som skulle jobbe med ungdom og livsmestring. Vi har blant annet hatt utfordringer med mange selvmord i kommunen. Det ble bestemt at dette arbeidet ikke skulle gjøres av en prest, men en annen yrkesgruppe inn helse og omsorg. Dette er også i tråd med ønsker fra ungdommen selv, som vil ha en helsepleier og ikke en prest.

– Men nå har rådmannen altså hevet seg på dette tilbudet fra Tunsberg bispedømme, der altså diakonen blir ansatt av kirken. Slik unngår rådmann behendig budsjettvedtaket fra før jul.

– Er det vanlig at rådmannen kommer med nye innstillinger på denne måten etter at et vedtak er fattet?

– Nei. Dette er første gang jeg har vært borti, sier Johanssen.

Alternativt forslag

Hun mener at rådmannen, ved å sette ut ansettelsesforholdet til Kirkelig fellesråd, også omgår konklusjonen i advokatuttalelsen om potensiell diskriminering av kommunen.

Arbeiderpartiet vil derfor gå mot rådmannens innstilling under onsdagens formannskapsmøte. De vil presentere et eget forslag, der midlene som ble satt av i budsjettet brukes slik det den gang ble vedtatt, på en ikke-religiøs stilling i tråd med ungdommenes ønsker. Hun vet imidlertid ikke hvordan de andre partiene vil stille seg.

Ser ingen utfordringer med diakon

Rådmann Wenche Grinderud viser på sin side til at innstillingen om å inngå et samarbeid med Kirkelig fellesråd er betinget av at kommunen stiller med garanti. Uten kommunens støtte vil det altså ikke bli noen diakon-satsing i Kongsberg.

– Jeg synes forslaget fra bispedømmet om samarbeid var interessant, og derfor har jeg lagt frem forslaget til i morgen, sier Grinderud.

Grinderud forholder seg ikke til advokatuttalelsen Human-Etisk Forbund presenterte i desember. Hun oppfatter det heller ikke som at den er lagt frem for Kongsberg kommune, ettersom det bare er rådmannen som fremlegger saker til kommunestyret.

– Ser du noen utfordringer ved at kirken skal stå ansvarlig for denne typen stillinger?

– Nei. Diakonstillinger har vært en del av kirkens arbeid i mange år. Dette er et samarbeid mellom kommune og kirkelig fellesråd, og det er klart at dersom det blir denne løsningen, må det lages en avtale mellom partene som klargjør hva innholdet i stillingen skal være. Kommunen vil få anledning til å påvirke innholdet gjennom en slik avtale.

Viser til andre stillinger i kommunen

Grinderud understreker videre at stillingen vil være rettet mot både ungdom og mennesker i livets siste fase. Hun mener også at i og med at dette vil være en av flere stillinger som er rettet mot sosiale forhold i kommunen, er det uproblematisk at det er snakk om en diakon.

– Det vil jo ikke være snakk om noen forkynnelse, sier Grinderud.

– Hvordan har dere tenkt å ivareta dem med andre livssyn enn det kristne?

– Dette er en stilling der det er snakk om samtaler og forebyggende arbeid. Vi har jo også miljøarbeidere og valgmuligheter for brukerne. Det er jo ikke denne stillingen alene som skal jobbe med denne typen problematikk i kommunen.

– Men jeg vil ikke polemisere over dette nå. Jeg forholder meg til hva formannskapet bestemmer i morgen.

Kommune for alle

Den gang forslaget om å ansette en prest var opp til diskusjon poengterte Human-Etisk forbund tydelig forskjellen på et tros- og livssynssamfunn og en kommune. Det er at sistnevnte ikke har noe «livssyn» som skal formidles.

– En kommune skal være for alle. Jeg er derfor i sterk tvil om de har lov til å utlyse en slik stilling. Generelt virker dette som en lite gjennomtenkt hestehandel i en sen nattetime. Vi får håpe Kongsberg greier å rydde opp i dette. Dette tåler ikke dagens lys, sa Enger, om den foreslåtte prestestillingen.

Når denne stillingen nå ikke lenger er aktuell uttrykker han at Human-Etisk Forbund synes det er bra at kommunen skal jobbe med barn og unge, og at vedtaket som ble gjort i desember dermed var godt.

– Men vi håper at Kongsberg kommune tar barn og unge på alvor, og lager et tilbud de fortjener, som er en kommunal tjeneste, som sikrer en god tjeneste for alle barn og unge i kommunen. Slik vi oppfatter at det kommunestyrevedtaket var, sier Enger.

Det at de avsatte midlene til en slik stilling nå foreslås å gå til frivillige organisasjoner er han derimot ikke udelt positiv til.

– Vi stiller spørsmål ved om det er riktig at pengene skal gå til en diakonstilling delfinansiert av Bispedømmet. Har de vurdert andre organisasjoner?

– Vår oppfatning er at dette best kan gjøres med en kommunal stilling, sier Enger til Fritanke.no

Fri tanke har vært i kontakt med Tunsberg bispedømme. Saken vil bli oppdatert med svar fra dem senere.

#kommuneprestVis flere

#prestVis flere

Sorry, something failed. We have logged the issue
error id: 1IHQ20YL
to main page
Gjett hvordan Forsvaret «hedrer» sine avdøde soldater?

Gjett hvordan Forsvaret «hedrer» sine avdøde soldater?

Flertallet valgte å tre av under de kristne innslagene. Likevel har feltpresten monopol for soldater som sendes til Afghanistan. Og hva tror du skjer når ikke-kristne soldater dør? (12.5.2015)

#Tunsberg bispedømmeVis flere

#kongsbergVis flere

#Laila Irene JohansenVis flere

#Wenche GrinderudVis flere