Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Flertallet i Kongsberg kommune oppretter trolig en ny stilling som kommuneprest den 12. desember.
 Foto: Google earth + Shutterstock

Flertallet i Kongsberg kommune oppretter trolig en ny stilling som kommuneprest den 12. desember. Foto: Google earth + Shutterstock

Kongsberg vil ansette kommuneprest:

– Dette tåler ikke dagens lys

– En kommune skal være for alle. Jeg tror ikke de har lov til å utlyse en slik stilling, sier generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk Forbund.

Publisert:

Sist oppdatert: 30.11.2018 kl 14:03

Flertallskoalisjonen i Kongsberg kommune har blitt enig om å opprette en ny stilling som kommuneprest.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, synes forslaget er oppsiktsvekkende og spør seg hvordan Kongsberg kan finne på å opprette en stilling bare for de kristne i kommunen.

– Dette blir som å skru klokka tilbake. De dagene er over der man kunne legge til grunn at en prest «jobber for alle». En prest er ikke bare en hyggelig samtalepartner. En prest er knyttet til en spesiell religiøs tro og har en viktig oppgave i å forkynne denne. Det er ikke en tjeneste «alle kan bruke», sier Enger.

Han legger til at når det jobber prester på sykehus, i militæret eller i fengsel, så er det fordi folk i disse institusjonene har et legitimt krav på livssynstjenester.

– Men en kommune er jo ikke en institusjon. Her kan folk velge fritt blant tros- og livssynssamfunnene. Derfor gir det ingen mening å ansette noen som «kommuneprest». Det blir helt meningsløst, sier han.

Enger mener at hvis Kongsberg kommune vil at Den norske kirke skal yte bedre tjenester overfor sine medlemmer, så får de heller bevilge mer penger til kirken.

– Da blir det jo utbetalt kompensasjon til oss andre også, og det hele går riktig for seg, sier han.

Ikke flere kristne i Kongsberg

Enger synes det er spesielt kritikkverdig å opprette en slik stilling i en tid der stadig færre innbyggere bekjenner seg til kristendommen.

Ifølge Statistisk sentralbyrå har andelen kirkemedlemmer i Kongsberg har gått ned fra rundt 83 prosent i 2007 til ca. 72 prosent i dag. Vi kan også lese at i løpet av de siste tre årene har det totale oppmøtet på gudstjenester i Kongsberg gått ned med rundt seks prosent. Det er med andre ord lite som tyder på at behovet for slik særlig tjeneste overfor kristne i Kongsberg har økt, sier han.

Lite gjennomtenkt hestehandel

Enger tviler på om vedtaket er lovlig. Hvis Kongsberg kommune skal ansette en prest, er de nemlig nødt til å diskriminere etter søkerens livssyn når de skal tilsette. Det er strenge regler rundt dette.

Tros- og livssynssamfunn kan for eksempel gjøre dette når det gjelder stillinger direkte knyttet til selve livssynet, men det er ikke tillatt når det gjelder støttefunksjoner som økonomi eller it-tjenester.

Forskjellen på et tros- og livssynssamfunn og en kommune, er at sistnevnte ikke har noe «livssyn» som skal formidles.

– En kommune skal være for alle. Jeg er derfor i sterk tvil om de har lov til å utlyse en slik stilling. Generelt virker dette som en lite gjennomtenkt hestehandel i en sen nattetime. Vi får håpe Kongsberg greier å rydde opp i dette. Dette tåler ikke dagens lys, sier Enger.

Han oppfordrer Rådmannen i kommunen til å sende dette til lovlighetskontroll dersom det skulle bli vedtatt.

Krf: – Du må ikke være kristen for å snakke med en prest

Krfs representant i Kongsberg kommunestyre, Just Salvesen, er fornøyd med å ha fått gjennomslag for den nye stillingen som kommuneprest i flertallskonstellasjonen han er en del av.

Salvesen er ikke enig i at den nye kommunepresten «bare blir for de kristne», og ikke for alle.

– Du trenger selvsagt ikke være kristen eller medlem i Den norske kirke for å snakke med en prest. Det er en feilslutning i logikken her. Alle som vil kan snakke med en prest, sier han til Fri tanke.

Han er ikke enig i at Kongsberg med dette oppretter en tjeneste som en del av innbyggerne i praksis vil føle seg utestengt fra, på grunn av deres livssyn.

– Vi har jo også en kommunepsykolog. Det er jo ikke alle som bruker det tilbudet heller. Skal jeg bli provosert over at det finnes en psykolog som jeg ikke har behov for? Det er jo ikke slik det fungerer. Det er urimelig å protestere mot at det finnes et tilbud man selv ikke trenger, så lenge det finnes folk som har et slikt behov, sier han.

Salvesen legger til at det slett ikke er første gang en norsk kommune ansetter en prest.

– Oslo kommune har for eksempel ansatt prester til å jobbe i eldreomsorgen. Det blir det samme som hos oss. Vi ønsker også at kommunepresten skal jobbe inn mot vår omsorgstjeneste, sier han.

– Kunne dere ikke heller ha økt bevilgningen til Den norske kirke, så de fikk råd til å ansette en ny prest?

– Jo, det kunne vi selvsagt, men samtidig er det en fordel at presten er ansatt i kommunen når vedkommende blant annet skal jobbe inn mot helse- og omsorgstjenesten.

Salvesen tviler sterkt på om det vil være ulovlig å ansette en kommuneprest.

– Hvis man søker etter en lege, er jo stillingen forbeholdt bare leger. Det blir det samme med en prest. Når man søker etter en person med en spesiell utdannelse, er det rimelig at folk som ikke har denne utdannelsen er utelukket fra jobben. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være helt greit, men dette har selvsagt juristene mer greie på enn meg, sier han.

Kommunen må argumentere for lovunntak

Fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet Margrethe Søbstad, sier til Fri tanke at forslaget om å tilsette en kommuneprest i Kongsberg kan være problematisk i forhold til Likestillings- og diskrimineringsloven.

– Det er i utgangspunktet forbudt å diskriminere etter livssyn ved tilsetninger i det offentlige, så dette reiser et spørsmål om diskriminering. Hvis dette skal kunne aksepteres, må kommunen godtgjøre at vilkårene for å gjøre unntak fra loven er oppfylt. Det er vanskelig å si noe mer før vi vet mer om hva Kongsberg kommune ser for seg, sier hun.