Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Humanistisk Ungdom gir 15 000 kroner til Hjelpekilden. Leder Øistein Sommerfelt-Lysne forteller at så langt han kjenner til er dette første gang HU støtter en annen organisasjon på denne måten.
 Foto: Aslaug Olette Klausen

Humanistisk Ungdom gir 15 000 kroner til Hjelpekilden. Leder Øistein Sommerfelt-Lysne forteller at så langt han kjenner til er dette første gang HU støtter en annen organisasjon på denne måten. Foto: Aslaug Olette Klausen

Humanistisk Ungdom gir pengestøtte til Hjelpekilden

HEFs ungdomsorganisasjon oppfordrer alle medlemmer i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn til å følge deres eksempel: – Det handler om reell trosfrihet, sier styreleder Øistein Sommerfeldt Lysne.

Publisert:

Sist oppdatert: 20.01.2020 kl 16:34

I desember ble det kjent at organisasjonen Hjelpekilden sto i fare for å måtte legge ned fra januar dersom det ikke kom friske midler til driften. En kronerullingsaksjon fra privatpersoner har midlertidig sikret driften i vinter.

Men de økonomiske utfordringene for organisasjonen som arbeider for religiøse utbrytere, særlig fra lukkede trossamfunn, er ennå ikke permanent løst. Fra før er det kjent at Human-Etisk Forbund (HEF) vurderer å gi en promille av statsstøtten til Hjelpekilden. Dette blir avklart på forbundets landsstyremøte i februar.

Denne helgen vedtok imidlertid Humanistisk Ungdom (HU) å gi 15 000 kroner i direktestøtte til Hjelpekilden. Vedtaket ble gjort på HEFs ungdomsorganisasjons sentralstyremøte.

– Saken deres er veldig god. Retten til trosfrihet er ikke verdt så mye dersom det ikke er reelt mulig å bryte ut av et religiøst miljø. Hjelpekilden er så vidt jeg vet de eneste i Norge som jobber aktiv for mennesker som prøver å komme seg ut av trossamfunn med streng sosial kontroll. Det er en avgjørende del av trosfriheten de kjemper for, sier styreleder Øistein Sommerfeldt Lysne i HU om bakgrunnen for at de nå gir penger til Hjelpekilden.

Naturlig å støtte

Dette er så vidt Sommerfeldt Lysne kjenner til første gang HU gir støtte til en annen organisasjon eller virke utenfor HEF.

– Det sier noe om hvor viktig vi mener det arbeidet Hjelpekilden gjør er.

– Det ble 15 000 kroner. Hva avgjorde støttesummen?

– Vi måtte omfordele noen penger i budsjettet, etter at det var satt. Det ble naturlig for oss å bruke de midlene på dette etter at deres finansielle situasjon ble kjent. Det er rett inn i kjernen av det vi driver med. Summen ser kanskje ikke ut som så mye penger. Men det er ganske mye å gi for en ungdomsorganisasjon som oss.

Oppfordring til hele STL

Pengegaven er foreløpig en engangssum. Om det vil bli gitt også ved behandling av neste års budsjett mener Sommerfeldt Lysne det er for tidlig å si noe om. Det han derimot vil si er at han oppfordrer flere til å gjøre det samme som dem.

– Jeg oppfordrer hele Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn til å gjøre det HEF nå vurderer. Enten i støtte til Hjelpekilden, eller eventuelt andre som arbeider med de samme problemstillingene. Det er vel og bra at vi har et livssynsmangfold i Norge som jobber med å gi et tilbud til troende og ikke-troende. Men den trosfriheten er ikke verd så mye dersom man ikke har reell mulighet til å gå ut.

– Vi trenger organisasjoner som jobber for dem som velger bort en tro.

– Blir du skuffet om HEF skulle velge å gå bort fra den støtten forespeilet før behandlingen i februar?

– Jeg vil oppfordre dem til å vurdere det sterkt. Dette er en så viktig del av vårt kjerneområde, det å jobbe for folks trosfrihet. Vi gir penger, og oppforderer alle andre til å gjøre det samme.

– Men akkurat hvor mye det får være opp til HEF selv, understreker Sommerfeldt Lysne, og peker på at en promille av statsstøtten kan kanskje høres lite ut. Men det vil kunne beløpe seg til ganske store summer.