Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Inntektene til Human-Etisk Forbund har økt jevnt i perioden 1999 - 2015.

Inntektene til Human-Etisk Forbund har økt jevnt i perioden 1999 - 2015.

HEF kan ikke skylde på sviktende inntekter

Inntektene har økt kraftig i løpet av ti år. Likevel går forbundet med underskudd.

Publisert:

Sist oppdatert: 08.11.2016 kl 12:51

Inntektene til Human-Etisk Forbund har økt kraftig gjennom de ti-tjue siste årene. Totalinntektene har nær fordoblet seg de siste ti årene. Hovedårsaken til dette er økt kommune- og statstilskudd.

Rundt 600.000 mindre i 2016, men trolig økning igjen i 2017

Totaltallet for 2016 er ikke klart ennå, men det er allerede klart at statstilskuddet går noe ned, fra 486 til 472 kroner pr. medlem. En reduksjon på 14 kroner pr. medlem ganger 86.000 medlemmer utgjør ca. 1,2 millioner kroner lavere statstilskudd. Effekten av nedgangen mykes imidlertid opp av forbundets medlemsøkning fra 2015 til 2016. Inntektsnedgangen fra 2015 blir derfor ikke mer enn ca. 600.000 kroner.

I 2017 er det ventet at støttebeløpet vil stige igjen. Beregningsgrunnlaget til de andre tros- og livssynssamfunnene er varslet å stige med over 100 millioner kroner, samtidig som 2016 har blitt et nytt rekordår i utmeldinger fra Den norske kirke, noe som øker støttebeløpet pr. hode (se forklaring her). HEF har også flere medlemmer å gange opp med enn sist.

For optimistisk budsjett

I forrige uke meldte vi at Human-Etisk Forbund i 2016 vil gå med underskudd for tredje år på rad, til tross for at det ble lovet at forbundet minst skulle gå i null.

Styreleder Tom Hedalen medgir at det ikke er nedgangen i statsstøtte i 2016 alene som er årsaken til 2016-underskuddet. Det hele skyldes for høye utgifter, i kombinasjon med dårlig informasjon, mener han.

– Vi budsjetterte med en inntektsvekst som ikke kom. I stedet ble det en nedgang. Det er hovedårsaken. Vi bommet med budsjettet, sier han til Fritanke.no.

Økonomirapporteringen har også sviktet, mener Hedalen. I hovedstyrets møte i september rapporterte for eksempel økonomisjef Harald Masst at forbundet lå an til å gå i null i 2016, mens det i realiteten hadde vært et overforbruk på flere millioner, noe som ble avslørt for hovedstyret i oktober.

– Det viktigste verktøyet vi har for å styre, er informasjon. Her har administrasjonen sviktet. Vi føler ikke at vi har hatt kontroll, sier han.

På møtet den 14. oktober fikk hovedstyret informasjon og strammet grepet.

Ville bruke opp overskudd

Styreleder Hedalen er klar over at Human-Etisk Forbunds inntekter har økt sterkt de siste ti årene. Men paradoksalt nok er det nettopp dette som er litt av årsaken til å at det har gått litt på tverke i 2016.

– Inntektene våre har økt kraftig i mange år, noe som har ført til at vi har gått med til dels store overskudd og lagt oss opp penger. Vi bestemte oss for å bruke en del av dette i 2014 og 2015 på å flytte hovedkontoret fra St. Olavsgt. til Brugata i Oslo sentrum, samt å styrke organisasjonen ute i fylkene ved å øke bemanningen. Med den økonomiske situasjonen vi så da, mente vi at vi hadde råd til det, sier han.

– Men underskuddene i 2014 og 15 ble jo større enn budsjettert? Likevel opprettet dere tre nye stillinger i 2016?

– Ja, og også her har årsaken vært dårlig informasjon og dermed mulighet til å styre økonomien. De tre stillingene som nå er besatt, er i sin helhet finansiert ved at det fra i år holdes tilbake 250 kroner fra konfirmasjonsavgiften. Også i 2014 og 2015 trodde vi at situasjonen var bedre enn den var. Men nå har vi trykket på bremsen. Vi gjør nå hva vi kan for å få økonomien på rett kjøl igjen til neste år, og det er jeg overbevist om at vi greier sammen med administrasjonen, sier han.

Tror merforbruk på reise, kost og losji kan skyldes økt aktivitet

Da vi snakket med økonomisjef Harald Masst om tilstanden i Human-Etisk Forbund i september, pekte han på at noe av underskuddet i forbundet må forklares med at Human-Etisk Forbund har blitt for tungrodd og velfødd, blant annet når det gjelder reiser, overnatting, mat og drikke.

Styreleder Hedalen mener dette kan være et positivt tegn.

– Vi har en økt aktivitet i forbundet, og det slår seg ut i økte utgifter på dette området. Det kan man like godt se på som noe positivt. Ingenting av det jeg har hørt eller opplevd tyder på at det foregår noen ekstravagant sløsing på dette området, sier han.

Sa nei til å kutte alkohol etter styremøter

På siste hovedstyremøte stemte Hedalen imot et forslag om å kutte den HEF-betalte alkoholserveringen på hovedstyrets middager fra dagens tre enheter, til én.

Årsaken er at Hedalen mener den enkelte selv får ta ansvar for nøysomhet på dette området.

– Jeg vet ikke hvorfor de andre stemte som de gjorde, men jeg vil ha ansvarligheten over på den enkelte. Hver enkelt representant får begrense seg selv, utvise skjønn og bruke sin samvittighet. Det var årsaken til at jeg sa nei til forslaget. Det er slett ikke slik at alle drikker tre enheter alkohol under våre middager. Jeg gjør det for eksempel ikke, sier han.

Hedalen synes ikke det skal være noen forskjell på hovedstyret og fylkesstyrene når det gjelder servering av denne typen.

– Det er middager og alkoholservering på mange av fylkesstyremøtene også. Det er helt greit. Det handler om å belønne de som engasjerer seg og bruker av sin fritid. Samtidig er det viktig å utvise skjønn og måtehold. Jeg har aldri opplevd det å se at noen blir beruset under slike middager, sier han.

Hedalen legger til at middagen noen ganger bare består av pizza og vann. Middagene etter møtene til hovedstyret foregår som regel i kantina i Brugata.

– Det er virkelig ikke noe ekstravagant over disse middagene, men når hovedstyret har todagersmøter, for eksempel, så må vi ha noe å spise, sier han.

Masst: – Økonomisystemet gir oppdatert styringsinformasjon

Økonomisjef Harald Masst beklager at hovedstyret fikk feil informasjon på møtet i september, men avviser ellers at det er noen problemer med styringsinformasjonen.

– Med det nye økonomisystemet vårt, Tripletex, har tillitsvalgte med styringsansvar mulighet til å gå inn og sjekke hvordan man ligger an, forutsatt at alle posteringer som legges inn i systemet er oppdatert og korrekte. Det gjelder både fylkes- og lokallag, samt sentralnivået. Hovedstyret har fått oppdatert informasjon om hvordan man ligger an i forhold til budsjett, unntatt denne ene gangen nå i september da det dessverre oppstod en feil, sier han.

Samtidig påpeker Masst at arbeidet de siste to årene med å legge om og forenkle økonomistyringen på hovedkontoret har gitt utfordringer, ikke minst når man har ønske å sammenligne ressursbruken over flere år.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus