Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Christina Nilsson Ramsøy fra Senterpartiet mente at det var opplagt at representantene måtte fristilles i en slik viktig sak. Sammen med partifelle Per Olof Lundteigen benyttet hun seg av anledningen til å stemme imot forliket, selv om også Senterpartiet sluttet seg til dette i 2008.
 Foto: Even Gran

Christina Nilsson Ramsøy fra Senterpartiet mente at det var opplagt at representantene måtte fristilles i en slik viktig sak. Sammen med partifelle Per Olof Lundteigen benyttet hun seg av anledningen til å stemme imot forliket, selv om også Senterpartiet sluttet seg til dette i 2008. Foto: Even Gran

Norges statskirkeordning er endret:

Tre Sp-representanter sa nei

Applausen runget fra galleriet etter Christina Ramsøys innlegg. Sammen med Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe fra Sp stemte hun idag imot endringene i statskirkeordningen.

Publisert:

Sist oppdatert: 21.05.2012 kl 20:50

– Jeg frykter at dette bare er første steg i retning av et fullt skille mellom stat og kirke. Hører man på flere av innleggene her i dag, tyder det på at man ønsker en ny runde. Dette er en utvikling jeg ikke kan være med på. Derfor vil jeg ikke stemme for dette forliket, selv om Senterpartiet sluttet seg til det i 2008, understreket stortingsrepresentant Christina Nilsson Ramsøy i dagens stortingsdebatt.

Etter innlegget fikk hun applaus fra galleriet, der det hadde samlet seg en del meningsfeller.

Både Ramsøy og Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet bekjentgjorde at de kom til å stemme imot forliket. Anne Tingelstad Wøien, også hun fra Sp, fortalte at resten av Sp-gruppa kommer til å stemme for forliket. Dermed blir grunnlovsendringene vedtatt med det nødvendige 2/3-flertall med god margin. I avstemningen viste det seg at også Sp-representant Kjersti Toppe sluttet seg til Ramsøy og Lundteigen. Dermed fikk statskirkeforliket tre stemmer mot seg (oppdatert kl. 20:30).

Per Olaf Lundteigen slo i sitt innlegg fast at statskirkeforliket er elitestyrt.

– Dette er ikke noe folket har funnet på. Dette har kommet fra ledelsen i kirken og fra ulike særgrupper som Human-Etisk Forbund. Det er slett ikke noe folkekrav å avskaffe statskirken, understreket Lundteigen.

Her benyttet også anledningen til å bekjenne et åndsfellesskap med selveste Jesus fra Nasaret.

– Heller ikke Jesus hadde et godt forhold til presteskap og eliter, understreket Sp-representanten.

– Antall medlemmer spiller ingen rolle

Alle andre innlegg i salen, mens Fritanke.no var tilstede, forsvarte og roste statskirkeforliket fra 2008. De sterkeste tilhengerne av et fullt skille mellom stat og kirke, Venstre og SV, varslet at de ville levere inn primærforslag om et sterkere skille som de ville stemme for, før de deretter ville stemme for forliket subsidiært. SVs fjerner for eksempel henvisningen til "kristen arv" i Grunnlovens §2 i sitt forslag.

Venstres leder Trine Schei Grande slo fast at for henne er dette et prinsipielt spørsmål, og at det ikke har noe med antall kirkemedlemmer å gjøre.

– Jeg ville ha ment det samme selv om 100 prosent av Norges befolkning var medlem av statskirken. Det er prinsipielt feil at staten skal styre kirken. Det gjelder uansett hvor mange medlemmer kirken har. Derfor er Venstre for et fullt skille mellom stat og kirke, understreket Grande.

Hun fortalte at hun selv er medlem i menighetsrådet i Gamlebyen i Oslo. Her opplever hun imidlertid at hun har mindre makt over kirken enn hun har som politiker.

– Sånn kan vi ikke ha det. Man skal ikke ha mindre makt over kirken som menighetsrådmedlem enn man har som politiker. Jeg er glad for at dette nå endres i riktig retning, selv om vi fortsatt har et godt stykke igjen. En overføring av reell makt til kirken vil også skape mer engasjement, trodde Schei Grande.

Kristelig folkeparti var spesielt fornøyd med den nye statskirkeordningen.

– Det er underlig å høre på de som mener at dette ikke er utredet godt nok. Det er vel knapt noen sak som er så godt utredet som denne. Krf er meget godt fornøyd med resultatet. Vi har fått gjennomslag for våre viktigste krav og vil selvsagt stemme for det, sa Krfs Dagfinn Høybåten.

Fortsatt statskirkeordning

I dag vedtas grunnlovsendringene som løsner på båndene mellom stat og kirke. Grunnlovsendringene begynner å virke med en gang. Fra om med i dag heter det ikke lenger i Norges grunnlov at "den evangelisk-lutherske religion er Norges offisielle religion". Isteden har vi fått inn en formulering om at Den norske kirke "forbliver Norges folkekirke".

Foreldre som er medlemmer i statskirken har ikke lenger plikt til å oppdra barna sine i den kristne tro, men Kongen er fortsatt forpliktet til å bekjenne seg til den evangelisk lutherske lære. Kirken skal heller ikke være eget rettssubjekt. Prester og «geistlige» ansatte vil fortsatt ha staten som formell arbeidsgiver.

Human-Etisk Forbund synes endringen går i riktig retning, men understreker at Norge ikke er kvitt statskirkeordningen med dette. Det er fortsatt er lang vei å gå før vi kan snakke om at statskirkeordningen i Norge er avviklet, mener forbundet. Her siktes det spesielt til at "kristen arv" er nedlagt som fellesverdi i §2 og at Grunnloven sier at Den norske kirke fortsatt skal være "Norges folkekirke" i §16. Flere detaljer rundt omleggingen finner du her.

Se Human-Etisk Forbunds oppsummering av endringene

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.