Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Valgkomiteleder Andreas Heldal-Lund må lede arbeidet med å sette sammen kandidater til det nye sentralstyret.
 Foto: aslaug olette klausen

Valgkomiteleder Andreas Heldal-Lund må lede arbeidet med å sette sammen kandidater til det nye sentralstyret. Foto: aslaug olette klausen

Landsmøtet 2019:

Hovedstyret blir et slankere sentralstyre

Landsmøtet i Human-Etisk Forbund vedtok lørdag å endre styringsstrukturen i forbundet. Valgkomiteen må fjerne fire navn fra innstillingen sin til styrevalget på søndag.

Publisert:

Sist oppdatert: 16.06.2019 kl 20:34

SE OPPDATERING NEDERST

Denne helgen arrangeres Human-Etisk Forbunds landsmøte på Lillestrøm. 87 delegater, samt Hovedstyrets leder, er samlet for å vedta politikk og ny politisk ledelse i forbundet.

Et av punktene på programmet er vedtektsendringer. I forkant var det presentert forslag om å endre navn på hovedstyret, med en påfølgende strukturell endring med et utvidet landsstyre med økt beslutningsmyndighet og et mindre sentralstyre.

Lørdag ble det vedtatt med 86 stemmer at hovedstyret endres til det mindre sentralstyret. I den nye vedteksteksten heter det:

Sentralstyret består av syv medlemmer, hvorav seks landsmøtevalgte faste medlemmer med to vararepresentanter i rekkefølge og ett styremedlem med vararepresentant, valgt av og blant de ansatte.

Dette er fire færre valgt fra landsmøtet enn til dagens hovedstyre. I dag har Hovedstyret ni medlemmer og fire vararepresentanter.

Et fremlagt forslag om at Humanistisk ungdom (HU) skal få fast representasjon i det nye landsstyret ble sendt til behandling i redaksjonskomiteen. Møterett, med talerett for HU-representanter i sentralstyret ble fremholdt som en videreføring av dagens ordning der HU får møte, men ikke har fulle rettigheter i det nye sentralstyret.

Sammensetning og utforming av antall medlemmer til det nye landsstyret vil behandles søndag.

Fire innstilte må få nei

Vedtektsendringen betyr at fire medlemmer fra valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre må fjernes, ettersom det nye sentralstyret bare skal ha seks faste medlemmer valgt fra landsmøtet.

Leder i valgkomiteen, Andreas Heldal-Lund, sier til Fri tanke at valgkomiteen vil arbeide frem mot kvelden for å kunne presentere sin nye innstilling med forslag til styreleder, nestleder og øvrige styremedlemmer. I motsetning til tidligere vil ingen bli innstilt som økonomiansvarlig.

– Det er klart at dette blir krevende. Vi må si til fire av dem vi har innstilt at de dessverre ikke innstilles til styrevalget likevel, sier Heldal-Lund.

I tillegg til de tidligere innstilte kandidatene kom det benkeforslag om å innstille Morten Moa fra Trøndelag til hovedstyret. Han vil ifølge Heldal-Lund bli vurdert på lik linje med de øvrige kandidatene når den nye kabalen skal legges.

Heldal-Lund sa fredag til Fri tanke at det hele tiden har vært et premiss i prosessen at det hele kunne bli endret.

– Vi har et ansvar for å levere innstilling på gode kandidater. Det er alt vi skal gjøre. Vi har hundre gode kandidater å velge mellom, så det å velge ut åtte eller tre er alltid vanskelig. Resten er opp til landsmøtet å avgjøre, sa valgkomitelederen i forkant av vedtekstendringen.

OPPDATERT:

Revidert innstilling fra valgkomiteen:

Leder: Tom Hedalen (Buskerud)
Nestleder: Christian Lomsdalen (Hordaland)
Styremedlem 1: Hilde Dybwad (Nordland)
Styremedlem 2: Nina Fjeldheim (Oslo)
Styremedlem 3: Terese Svenke (Akershus)
Styremedlem 4: Haakon Gunleiksrud (Trøndelag)
Vara 1: Anveig B. Halkjelsvik (Møre og Romsdal)
Vara 2: Dag Folkvord (Rogaland)

Det betyr at det ikke ble noen ledige stoler til Torun Hegre, Espen Urkegjerde, Inger M. Haug, og Martin L. Mikkelsen. Saken avgjøres i morgen, søndag.

Se det endelig vedtaket her