Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Flere hundre demonstrerte utenfor Stortinget etter at statsminister Erna Solberg åpnet for å forhandle om endring av abortloven i regjeringsforhandlinger med Kristelig Folkeparti før jul.
 Foto: Bente Pihlstrøm/GAD - Creative Commons

Flere hundre demonstrerte utenfor Stortinget etter at statsminister Erna Solberg åpnet for å forhandle om endring av abortloven i regjeringsforhandlinger med Kristelig Folkeparti før jul. Foto: Bente Pihlstrøm/GAD - Creative Commons

Forslag til endringer i abortloven lagt frem

Regjeringen vil at all fosterreduksjon skal behandles i nemd, også før grensen for selvbestemt abort.

Publisert:

Helseminister Bent Høie (H) la tirsdag fram forslaget om å endre abortloven foran et samlet pressekorps.

– Vi følger opp den nye regjeringsplattformen og foreslår å endre loven. I forslaget som regjeringen sender på høring, foreslår vi at alle fosterreduksjoner skal behandles i abortnemda, sa Høie ifølge NTB på pressekonferansen han holdt sammen med KrFs fungerende partileder Olaug Bollestad.

– Det betyr at fosterreduksjon ikke lenger er selvbestemt, la han til.

Høie tilføyde videre at kvinnenes alder og livssituasjon også kan spille inn.

– Det vil ikke være tilstrekkelig i seg selv å vise til at omsorgsbyrden er større ved to enn ved ett barn. Det vil i tillegg kreves at det foreligger andre forhold som tilsier at kvinnen kan settes i en vanskelig livssituasjon, forhold som i dag også gjelder etter uke tolv, sa han.

NRK skriver at på spørsmål fra salen om han mener endringen er et angrep på kvinners selvbestemmelsesrett eller ikke, svarte Høie:

– Jeg mener at det ikke er det fordi retten til selvbestemt rett til abort står, men fosterreduksjon ikke lenger blir selvbestemt.

Tror på annen abortdebatt

Spesialrådgiver Bente Sandvig i Human-Etisk forbund fulgte pressekonferansen. Hun understreker at hun ikke har lest selve teksten, men slik hun foreløpig tolker lovforslaget, mener hun det kan føre til flere og ikke færre aborter.

– Realiteten i saken er at fosterreduksjon ikke lenger skal være selvbestemt, men at søknad må behandles i nemnd og vurderes i forhold til kriteriene i abortlovens §2. Nemndbehandlingen skal imidlertid være avsluttet før grensen for selvbestemt abort; svangerskapets 12. uke. Dermed vil kvinnen vite om det blir et avslag eller ikke mens hun fortsatt har selvbestemmelserett.

Lovforslaget skal som nevnt nå sendes ut på høring i Stortinget. Sandvig mener det vil oppstå en ny dynamikk i abortdebatten innen lovforslaget er ferdig behandlet. Blant annet tror hun biskopenes selvkritikk og unnskyldning til kvinner som ble sendt ut sist fredag kan få en påvirkning.

– Det vil bli svært tydelig hvor alene KrF står, sier Sandvig.

Både regjeringspartiet Venstre og opposisjonspartiene er kritiske til endringene i abortloven.

#Kristelig FolkepartiVis flere

– Nei, Ropstad, ingen ønsker et livssynsnøytralt samfunn
Forslag til endringer i abortloven lagt frem
Nei, vi har ikke et meningstyranni i abortdebatten

Nei, vi har ikke et meningstyranni i abortdebatten

KrFs ulike utspill har ikke vært en invitasjon til saklig debatt om abortloven, mener Bente Sandvig.

#fosterreduksjonVis flere