Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
For holistene er det ikke langt mellom børs og katedral.
 Foto: Even Gran

For holistene er det ikke langt mellom børs og katedral. Foto: Even Gran

Den holistiske fallitt

Holistisk Forbunds forsøk på å få departementene til å kneble HEFs kritikk er et tegn på hvor ille det står til i alternativmiljøene. Det er gjerne reaksjonen på kritikk som viser hva slags materie et miljø er laget av.

Publisert:

Sist oppdatert: 25.06.2012 kl 09:31

I mars i fjor startet Human-Etisk Forbund kampanjen Ingen liker å bli lurt. I kampanjen er vi først og fremst opptatt av å understreke betydningen av kritisk tenkning, vitenskap og rasjonalitet som en metode for å nærme seg sannhet, men vi retter også et kritisk søkelys mot norske alternativmiljøer.

Kampanjen har solid støtte i forbundet og fikk bred sympati utenfor egne rekker. Tiden var overmoden for et slikt framstøt. Særlig hyggelig var det å få støtte fra folk med bakgrunn fra det alternative, og som er bekymret over hvordan miljøet har utviklet seg.

Erfaringene vi har gjort oss tyder på at tilstanden i de alternative miljøene er begredelig. I et miljø som i stor grad ikke anerkjenner felles kvalitetskriterier, kan i praksis hvem som helst tilby hva som helst uten risiko for å bli holdt ansvarlig. Dette er for øvrig noe alternativmiljøet og konspirasjonsmiljøet har til felles, og i løpet av de siste ti årene har vi dessverre sett at disse to miljøene har flytt mer og mer sammen.

Noe av grunnen til at disse miljøene er blitt så ille, er at de mangler en kritisk kultur. Mens kristne kritiserer hverandre over en lav sko og har en presse som avslører snusk og manipulasjon, regner de alternative det som dårlig kutyme å stille kritiske spørsmål til hverandre (alle har «sin egen sannhet»).

Uforberedt på normal kritikk

Dette har skapt et miljø som ikke bare har en tilnærmet fri flyt av ville ideer, men som også er nesten helt uforberedt på normal kritikk. Dette har vi sett klart i Ingen liker å bli lurt-kampanjen. Likevel ble vi faktisk litt overrasket da vi oppdaget at alternativ-Norges eget livssynssamfunn, Holistisk Forbund, hadde sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet der de påberopte seg ”retten til å utøve sitt livssyn uten utidig innblanding fra andre livssyn”.

Brevet holder en tone som krever en smule tolkning, men departementet – og Human-Etisk Forbund – har valgt å lese brevet som et ønske om at staten skal gripe inn mot kritikere. Det er en rimelig tolkning, i min mening den rimeligste. Holistisk Forbund skriver at vår kampanje er et «livssynsovergrep», at vi tar sikte på å begrense andres livssynsutfoldelse, og at de ønsker å verne om sin rett til å benytte og tilby alternativ medisin som en del av sin tros- og livssynsfrihet.

Departementet gjorde derfor, som seg hør og bør, Holistisk Forbund oppmerksom på at vi har ytringsfrihet i Norge.

Det hører med til historien at Jostein Odland, ritualkoordinator for Holistisk Forbund og forfatter av brevet, i Facebook-diskusjoner i ettertid, har insistert på at hensikten ikke var å undergrave ytringsfriheten. Om det får man tro som man vil. Om man legger godviljen til, kan man mistenke at Odlands insistering er et forsøk på skadebegrensning. Brevet til departementet er et PR-selvmål av de sjeldne, og man skal ikke se bort fra at Odland og forbundet ser behovet for å avdramatisere det.

Om man føler seg mindre raus, kan man se Odlands brev som et brev skrevet av en mann som forstår juridiske formalia like dårlig som han forstår budskapet til Ingen liker å bli lurt-kampanjen, og som bare er bekymret for at de alternative behandlingene han bruker skal bli forbudt.

Veldig kritisk mot andre

Man kan selvfølgelig humre litt over det som later til å framstå som holistenes visjon for Norge: Et samfunn der vi ikke sier noe kritisk om hverandres livssyn i frykt for å støte og såre. Det virker jo litt koselig, bortsett fra at vi da måtte avlyse normal samfunnsdebatt.

Men det er ikke dette holistene egentlig mener. Det jeg skrev om mangelen på en kritisk kultur i alternativmiljøene, må ikke forstås slik at de alternative er forsiktige med kritikk i frykt for å støte noen. Nei, de alternative er svært kritiske. Saken er bare at kritikken så godt som alltid slår utover. Særlig er tradisjonell religiøsitet og moderne vitenskap målskiver. For ikke å snakke om «skolemedisinen».

I siste nummer av Holistisk Forbunds medlemsblad Holisten gis hele tre sider til organisasjonen Fritt Helsevalg, en gruppe som sprer farlig mistro til virksom kreftbehandling og som er sterkt negative til livreddende og sykdomsforebyggende vaksinering. Konspirasjonsteoriene er sjelden langt unna. Mangelen på en kritisk kultur er god vekstjord for alskens paranoide og absurde teorier om diverse gruppers verdensherredømme, samt den store konspirasjonen om at «vitenskapen undertrykker Sannheten om alternativmedisin».

Men når noen utenfra kritiserer dem, spilles offerkortet. Ingen liker å bli lurt-kampanjen fikk offerretorikken og konspirasjonsteoriene til å nå nye høyder. For det er når et miljø eller et trossamfunn blir kritisert at man ser hva slags stoff det er laget av.

Øyvind Solum, en av de mest markante profilene i det norske alternativmiljøet, og en av grunnleggerne av Holistisk Forbund, var raskt ute med å trekke parallellene til Stalin og Mao. Lenger ute finner du folk som er så bisarre at dersom jeg forsøker å fortelle deg om dem, vil du bare tro at jeg overdriver. Så i stedet for å ta mitt ord om saken, bør du heller sjekke skjermdumpene på bloggen til politikeren Ronny Kjelsberg eller i denne bloggposten av Tor J. Næss.

I den grad Holistisk Forbund og andre alternative ønsker seg et samfunn med en snillere og varmere tone, så ser det ut til å handle om en snillere og varmere tone mot dem. Selv skal de kunne ture fram som de vil.

Beskytte næringsinteresser

I brevet fra Holistisk Forbund insisterer de på sin status som livssynsamfunn og krever respekt for sine trosforestillinger. Men i dette miljøet ligger børs og katedral langt på vei i samme bygning.

I Holistisk Forbunds rekker finnes det mange som livnærer seg som alternativterapeuter. Dette er trolig forklaringen på at Holistisk Forbund, i brevet, i stor grad framstår som en bransjeforening for alternativbransjen. Det er som om Elkjøp skulle registrert seg som trossamfunn og så hevde at kritiske forbrukerjournalister driver religiøs forfølgelse. Det hele faller på sin egen urimelighet. Holistisk forbund må få tro på hva de vil. Det vi kritiserer gjennom Ingen liker å bli lurt, er når udokumenterte påstander brukes for å tjene penger.

Her kan ikke alternativbransjen få i pose og sekk. Hvis man framsetter klart falsifiserbare påstander og krever troverdighet som om påstandene var vitenskapelig dokumenterte, kan man ikke samtidig kreve at påstandene skal skjermes fra kritikk som om de var religiøse. Det går ikke. Her må man velge.

Det er som om Elkjøp skulle registrert seg som trossamfunn og så hevde at kritiske forbrukerjournalister driver religiøs forfølgelse.

Næringsliv som religion

Det å drive med udokumentert behandling, og så oppdage det bekvemme i å registrere seg som trossamfunn, og deretter begynne å spenne juridiske muskler mot kritikere, er ikke noe nytt. Dette er nemlig historien om L. Ron Hubbard og Scientologikirken. Scientologien begynte som dianetikk (”den moderne vitenskapen om psykisk helse”) og ble først til en religion da Hubbard oppdaget at det var bedre å være kirkeleder enn å være kvakksalver.

Det er selvfølgelig langt mellom Scientologikirken og Holistisk Forbund, som er knøttsmå (de mottok i fjor statsstøtte for 786 medlemmer) og – som brevet til departementene viser – har dårlig grep om formalia. Behandlingen av kritikere er selvfølgelig også i en helt annen divisjon enn det scientologene står for. Men spørsmålet som uvergelig melder seg er: Dersom holistene blir større og mer velstående, og får et bedre grep på jus og PR, vil de da gjøre nye forsøk på å stanse ”utidig innblanding”?

På kort sikt tror jeg virkelig ikke vi har noen grunn til å frykte dette. Utspillet til Holistisk forbund er et selvmål av de sjeldne. Med representanter som dette, trenger norsk alternativmiljø knapt kritikere. Vi skeptikere kan bare lene oss tilbake, peke og si ”Ja, så ille står det faktisk til”.

Oppdatert 22.6.12:
Holistisk forbund svarer på kritikken

Nøkkelord

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.