Staten sier ja til Humanistskolen

Nå har Humanistskolen begynt å ta opp elever.

Staten sier ja til Humanistskolen

Kunnskapsdepartementet har gjort om sitt nei til å behandle Humanistskolens søknad til et ja. De vil ikke lenger diskriminere. Humanistskolen har allerede lagt ut påmeldingsskjema.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.12.2013 kl 16:06

Se bildet større

Ole Martin Moen forventer rask saksbehandling fra Utdanningsdirektoratet, slik at Humanistskolen kan starte opp høsten 2014. FOTO: Dan-Raoul Husebø Miranda

Se bildet større

Kunnskapsdepartementet varsler at de endrer sin lovtolkning i et svar til Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO). Les brevet her.

Neste høst vil høyst trolig Norge få sin første sekulære, humanistiske livssynsskole. Kunnskapsdepartementet har etter lang tids saksgang konkludert med at de ikke lenger kan si nei til å behandle Humanistskolens søknad fordi de ikke er religiøse. Nå vil departementet endre sin lovforståelse, skriver de, og slutte å forskjellsbehandle religiøse og ikke-religiøse livssyn.

– Departementet vil (…) omgjøre vårt vedtak 30. mars 2012 om at det ikke er hjemmel i privatskoleloven for å godkjenne Humanistskolen AS, heter det i et brev fra Kunnskapsdepartementet til LDO datert 7.11.2013.

Beslutningen kommer på grunnlag av klare uttalelser både fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Justisdepartementets lovavdeling og et enstemmig korps av menneskerettighetseksperter. De mener alle at det er i strid med menneskerettighetene å forskjellsbehandle religiøse og ikke-religiøse livssyn, slik departementet så langt har holdt fast på.

Nå går saken til Utdanningsdirektoratet som får i oppgave å behandle Humanistskolens søknad. Denne gangen må de behandle skolen på samme måte som de religiøse privatskolene. De kan ikke lenger avslå søknaden på prinsipielt grunnlag.

Skolen forventer å bli godkjent og har allerede begynt forberedelsene til oppstart høsten 2014.

Forventer fortgang

Daglig leder i Humanistskolen, Ole Martin Moen, er fornøyd med gjennombruddet, og forventer hastebehandling i Utdanningsdirektoratet.

– Vi søkte første gang i 2010 og burde ha blitt godkjent da, sammen med de religiøse privatskolene. Når det nå endelig er avklart at staten ikke kan forskjellsbehandle religiøse og ikke-religiøse livssyn, hvilket egentlig har vært klart hele tiden, så forventer vi at Utdanningsdirektoratet behandler saken umiddelbart, sier han.

Moen presiserer at dette ikke er snakk om noen «ny lovtolkning» som departementet skriver i brevet til LDO.

– Det er Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirekotoratet som har tolket loven på en svært spesiell måte når de har trodd at den åpner for å diskriminere humanister. Det har bare tatt veldig lang tid for dem til å innse dette. Jeg synes det er drøyt av dem på påstå at en korrigering av deres egen tabbe utgjør en "ny lovtolkning", sier han.

Moen forteller at Humanistskolens læreplaner er helt i tråd med regelverket og at det bare er en formalitet for Utdanningsdirektoratet å godkjenne dem.

– Første gang vi søkte innvendte Utdanningsdirektoratet at skolen ikke var humanistisk, og at vi derfor ikke kunne godkjennes. Da vi påpekte at de hadde oversett alle referansene til livssynshumanisme i søknaden, hevdet de at humanisme ikke er et religiøst livssyn, og at søknaden måtte avvises av den grunn. Men nå er vi heldigvis ferdig med alt dette. Det var feil av dem å diskriminere oss, sier Moen.

Har startet påmelding allerede

Humanistskolen har allerede lagt ut påmeldingskjema på nettsidene sine. Ole Martin Moen forteller at det allerede har kommet inn to søknader og at fire har meldt sin interesse. Han er helt sikker på at han vil greie å fylle opp de 60 elevplassene.

– Vi har jo ikke annonsert i det hele tatt. Jeg tror vi enkelt skal klare å fylle opp plassene, sier han.

Moen forteller at de nå er på utkikk etter lokaler sentralt i Oslo. Humanistskolen vil ha fem eller seks ansatte ved oppstarten. I begynnelsen skal det være en ungdomsskole i tre trinn der samme klasse følges i tre år før nytt opptak.

– Kommer dette til å bli en eliteskole?

– Det må isåfall være fordi skolen blir veldig bra. Ellers legger vi absolutt ikke opp til det. Det vil ikke være noen inntakskrav og skolen skal være gratis. Vi vurderte først å ha skolepenger, men slo det fra oss. De 60 plassene vil fylles opp etter "først til mølla"-prinsippet, så her stiller alle likt, sier Moen.

Forventer beklagelse (oppdatert 15.11.13)

Humanistskolen sendte i går et brev til Sivilombudsmannen, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet der de beskriver saksgangen siden starten og bemerker at Kunnskapsdepartemenet verken har beklaget eller tatt ansvar for lovbruddet de har gjort seg skyldige i.

– Humanistskolen forventer en beklagelse fra Kunnskapsdepartementet. Departementets
diskriminering har gått ut over lærerne og foreldrene bak Humanistskolen, som har måttet
bruke mye tid og krefter på å få gjennomslag for det som burde være åpenbart: at kristne og humanister skal likebehandles, heter det i brevet.

Siste nytt i Nyheter

Humanisme ikke anerkjent i amerikansk fengsel, tross forlik

I 2015 inngikk American Humanist Association et forlik med fengselsmyndighetene i USA om at humanisme skal likebehandles med religionene. Likevel fikk Benjamin Espinosa nei.

John Færseth overfalt av konspirasjonsteoretiker

– Det neste jeg husker er at jeg fikk hjelp av andre på stedet og noen vakter. Deretter dro jeg på legevakta, sier John Færseth.

Frp mener undersøkelsen bygger på feil premisser

– Det er vanskelig å vite hvordan man skal uttale seg for ikke å bli satt i en brunbeiset bås, sier Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann for Frp.

 
Klart mest fordommer blant Frp-velgere

Frp-velgere er i en klasse for seg selv når det gjelder muslimfiendlighet. De kommer også på topp når det gjelder negative holdninger til jøder.

Frykter rot og uprofesjonalitet

– Når staten ikke stiller noen krav til kompetanse, åpner det for store forskjeller i kvaliteten, sier konstituert seremonisjef i Human-Etisk Forbund, Tale Pleym.

Ny rapport avslører alvorlige overgrep mot humanister

Folk blir fengslet, undertrykt og dømt til døden for å forlate religion. Og bedre ser det ikke ut til å bli. Sjekk ut Freedom of Thought Report.