Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Vestfold ligger på topp over fylkene. Her velger over 25 prosent av kullet Humanistisk konfirmasjon. Bilde er fra årets seremoni i Horten.
 Foto: Even Gran

Vestfold ligger på topp over fylkene. Her velger over 25 prosent av kullet Humanistisk konfirmasjon. Bilde er fra årets seremoni i Horten. Foto: Even Gran

Vekst for Human-Etisk Forbund også i 2018

Ved nyttår hadde Human-Etisk Forbund 90.656 medlemmer, en vekst på én prosent siden forrige nyttår. Men veksten ble lavere enn tidligere år.

Publisert:

Sist oppdatert: 09.01.2019 kl 13:18

I august skrev vi at medlemstilveksten i Human-Etisk Forbund lå an til å bli så svak i 2018 at medlemstallet kanskje ville ende på minussiden for første gang siden forbundet ble stiftet i 1956.

Slik gikk det ikke. Medlemsveksten tok seg opp i løpet av høsten. Ved nyttår hadde Human-Etisk Forbund 874 flere medlemmer enn ett år tidligere, en økning på én prosent.

Medlemstallet ved årsskiftet ble 90.656.

Redusert vekst

Medlemsveksten har flatet ut sammenlignet med foregående år. Utmeldingstallet ble nesten fordoblet i 2018 sammenlignet med året før, samtidig som innmeldingstallet gikk noe ned.

I 2017 var det 2419 som meldte seg ut av Human-Etisk Forbund. I 2018 økte dette tallet til 3227, samtidig som 578 av forbundets medlemmer døde. Det betyr at forbundet mistet 3805 medlemmer totalt i året vi nettopp har lagt bak oss. Samtidig ble innmeldingstallet i samme periode redusert fra 5077 til 4653.

Selv om innmeldingstallet gikk litt ned i 2018 ble det likevel et godt innmeldingsår sammenlignet med snittet de siste 20 årene. Årene 2016 og 2017 var begge rekordår for innmeldinger i Human-Etisk Forbund med over 5000 innmeldinger.

Tror økt kontingent ga flere utmeldinger

Hovedårsaken til at netto medlemsvekst i 2018 ikke ble mer enn en 874, er altså at flere har meldt seg ut av forbundet i 2018. Da vi snakket med økonomisjef Harald Masst i august pekte han på kontingentøkningen fra 350 til 450 kroner i året som årsak.

– Det er ikke noe annet vesentlig som har endret seg fra 2017 til 2018. I tillegg vet vi at medlemskontingenten er den desidert mest oppgitte årsaken til at folk melder seg ut. Det kommer alltid et lite utmeldingsras når vi sender ut kontingentkravet på våren. Det er altså ikke misnøye med forbundets standpunkter som gjør at folk melder seg ut. Dette utgjør en liten andel av de som melder seg ut, sier han.

Masst antydet at forbundet gjennom den økte utmeldingsraten nå har fått en klar beskjed, og at det kan bli aktuelt å revurdere saken på landsmøtet til sommeren.

– Det er økonomisk sett verre å miste medlemmer enn at de betaler en litt lavere kontingent. Hovedinntektskilden vår er uansett de offentlige tilskuddene på ca. 1000 kroner pr. medlem, uttalte Masst i august.

Lanserer ide om todelt medlemskap

Generalsekretær Trond Enger understreker at Human-Etisk Forbund fortsatt har rekordhøye innmeldingstall.

– For de fleste norske organisasjoner er rundt 5000 innmeldinger i året veldig mye. Vi opplever fortsatt en rekordtilstrømming til forbundet. De undersøkelsene vi har tyder på at mange har et positivt inntrykk av forbundet, så vi har et stort potensial for videre medlemsvekst, sier han.

– Hva vil bli gjort for å redusere antall utmeldinger?

– Det er en sammenheng mellom størrelsen på kontingenten og antall utmeldinger, men det er det landsmøtet som bestemmer. Ut over dette jobber vi med ordlyden i kontingentkravet som sendes ut, og vurderer om det er mulig å justere formen på og antall purringer som blir sendt ut, sier han.

Human-Etisk Forbund er i tillegg i ferd med å tilsette en ny person som skal jobbe med internkommunikasjon, forteller han.

– Vi skal bli mye bedre til å kommunisere med medlemmene. Blant annet jobber vi med en kampanje for å skape stolthet rundt det å være livssynshumanist og være medlem i Human-Etisk Forbund, som vi håper vil ha en effekt, sier han.

Enger antyder også at det kan være aktuelt å gjøre det lettere for folk å knytte seg til forbundet på ulike måter.

– Det kan være en god ide å gjøre det lettere å stå registrert som livssynshumanist, men uten at man nødvendigvis betaler kontingent til Human-Etisk Forbund. Vi kan for eksempel tenke oss en todeling mellom organisasjonsmedlemmer på den ene siden som betaler kontingent, har stemmerett, får rabatter på seremonier osv. og vanlige medlemmer på den andre, som bare ønsker en passiv tilknytning til forbundet og som ikke trenger å betale kontingent. Dette er en utfordring jeg ønsker å diskutere med hovedstyret framover, forteller han.