Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Josef Moradi ser ikke noe alternativ til et liv i Norge. Nå setter han sin lit til at asyl-anke skal føre frem i lagmannsretten, neste år.
 Foto: Aslaug Olette Klausen

Josef Moradi ser ikke noe alternativ til et liv i Norge. Nå setter han sin lit til at asyl-anke skal føre frem i lagmannsretten, neste år. Foto: Aslaug Olette Klausen

Spleiselag for ateist-anke

– Islam er et fengsel jeg har rømt fra

Ateisten Josef Moradi tapte da han tok asylavslag til tingretten, som mener han kan leve «muslimsk» i Afghanistan. Nå har støttespillerne startet innsamlingsaksjon til inntekt for ankesak i lagmannsretten.

Publisert:

Sist oppdatert: 13.05.2019 kl 09:35

Tidligere i år trodde Oslo tingrett på at afghanske Josef Moradi (24) er ateist, men retten avviste likevel hans søknad om asyl i Norge. Asylsøknaden ble først avslått av UDI, deretter i Utlendingsnemda, før han tok saken til retten.

I Afghanistan er det dødsstraff for apostasi, altså frafall fra religion. Rettens begrunnelse for at han likevel fikk avslag var imidlertid at det skal være mulig for frafalne å leve Afghanistans hovedstad Kabul.

– De sier jeg kan være der, og følge de muslimske ritualene. Men jeg hater det. Det er som et fengsel for meg, sier Josef Moradi til Fri tanke.

Frykter for sitt liv

Han mener retten i beste fall dømmer han til å oppgi både sin religionsfrihet og sin ytringsfrihet, dersom han ikke får bli i Norge. I praksis frykter han at det vil være en dødsdom. Det er kjent at han er ateist.

Les også: Human-Etisk Forbund: Ta trusselen mot forfulgte ikke-troende på alvor

Fri tanke har møtt Moradi, som for tiden bor på ukjent adresse mens han venter på at ankesaken skal komme opp. Dato for denne skal være satt til april neste år. I mellomtiden oppholder han seg altså ulovlig i Norge, uten rettigheter. Men han har støttespillere som har engasjert seg i saken, blant dem Rita Johansen Haga. Hun har satt i gang en innsamlingsaksjon på Spleis, der målet er å skaffe midler til å dekke utgiftene til ankesaken.

– Vi har bedt om 80 000 kroner til advokat og rettsbehandling. Dersom det kommer inn mer, vil disse pengene utelukkende gå til livsopphold, sier Haga til Fri tanke.

Hun har selv garantert for samme sum, slik at anken ble sendt innen fristen. I tillegg er hun blant dem som i dag bidrar til at han får penger til mat og andre nødvendigheter. Som asylsøker med avslag har ikke Moradi rett på fri rettshjelp.

– Han mistet også all rettsikkerhet og offentlig støtte da han forlot mottaket han bodde på høsten 2016. Men han kunne ikke være der, og Moradi bodde frem til avslaget i UNE var et faktum hos Haga.

Som i familie

Rita Johansen Haga har tatt initiativ til en innsamlingsaksjon for å gi Josef Moradi livsopphold, og dekke utgiftene til ankesaken som kommer opp neste år.
 Foto: Privat

Rita Johansen Haga har tatt initiativ til en innsamlingsaksjon for å gi Josef Moradi livsopphold, og dekke utgiftene til ankesaken som kommer opp neste år. Foto: Privat


Begge fremholder at de er blitt som familie for hverandre. Han kaller henne «mamma». Det er også som omsorgsperson hun ser på seg selv. De møttes da hun var sykepleier ved mottaket i Oslo, der han var plassert noen måneder etter at han først kom til Norge i 2015. På mottaket fungerte hun som en samtalepartner etter at hans søknad om psykolog ble avslått. Begrunnelsen for dette avslaget skal ha vært mangel på fast bopel. Senere ble han sendt til et mottak i Hedmark. Det var fra dette mottaket Haga hentet ham ut.

– Det var helt nødvendig. Han var plassert på et mottak uten bemanning. Beboerne var i hovedsak muslimer som stadig stilte spørsmål ved hans livsførsel, hvorfor han ikke deltok i moskeen, gjorde ramadan osv. Han fikk sterk angst, og fryktet at de skulle oppdage at han var frafallen, sier Haga.

Ingen alternativ til asyl

Frykten er også årsaken til at han vil bli i Norge. Han er sikker på at han vil bli drept om han reiser tilbake til Afghanistan. Han har familie med tilknytning til Taliban, og han har blitt truet tidligere. Blant annet har han fått kuttet av deler av en finger til skrekk og advarsel for å stille spørsmål ved religiøs praksis. Han forteller at dette var den utløsende årsaken til at han som 17-åring dro fra Afghanistan til Iran, der han oppholdt seg en stund før han flyktet til Europa og Norge.

Et liv i Afghanistan ser han ikke for seg at vil være mulig. Han har ingen plan B.

– For meg som har opplevd religion på den måten jeg har, er denne friheten uten gud helt fantastisk. Som en vantro person vil jeg leve åpent. Jeg har bare dette ene livet, og hva er poenget om jeg ikke skal kunne leve det fritt?

– Islam er et fengsel jeg har rømt fra. Det å skulle gå tilbake og leve innenfor religionens rammer, det er ikke mulig. Jeg har sagt i retten, og til UNE, at jeg aldri vil skjule mitt liv igjen. Jeg forstår ikke hvordan retten i verdens mest demokratiske land ikke kan gi meg muligheten til å leve ut mitt livssyn, og gi meg ytringsfrihet.

Fredag ble det kjent at en iransk familie som har konvertert til kristendom fikk medhold i sin sak i Borgarting lagmannsrett, og får opphold i Norge. Hadde Moradi vært kristen ville også han ha fått opphold i Norge.

Fredag ettermiddag har det kommet inn 74400 kroner til Moradis sak.

Josef Moradi bor på hemmelig adresse mens han venter på at ankesaken skal komme opp. Han har ikke mottatt offentlig støtte siden avslaget.
 Foto: Aslaug Olette Klausen

Josef Moradi bor på hemmelig adresse mens han venter på at ankesaken skal komme opp. Han har ikke mottatt offentlig støtte siden avslaget. Foto: Aslaug Olette Klausen

#SpleisVis flere

#Rita Johansen HagaVis flere