Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, lover å holde Kunnskapsdepartementet ansvarlig for at det blir likeverdige tilbud der skoler takker ja til skolegudstjenester.
 Foto: Arnfinn Pettersen

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, lover å holde Kunnskapsdepartementet ansvarlig for at det blir likeverdige tilbud der skoler takker ja til skolegudstjenester. Foto: Arnfinn Pettersen

Human-Etisk Forbund om skolegudstjeneste-veileder:

Skuffet over nye anbefalinger, men vil ta kampen for likeverdige tilbud

Human-Etisk Forbund er skuffet over statens oppfordring og at anbefaling om aktiv påmelding er fjernet. – Men denne veilederen sier tydelig at uten tilbud om likeverdige tilbud kan skolegudstjeneste ikke arrangeres, sier generalsekretær Trond Enger.

Publisert:

I dag lanserte Utdanningsdepartementet en revidert, nasjonal veileder for skolegudstjenester for å rydde opp i regelverket rundt dette.

Hovedendringene i veilederen er at der det tidligere het at skolene kan tilby skolegudstjenester, står det nå at skolene «er oppfordret» til å tilby skolegudstjeneste.

Utdanningsdirektoratet har i tillegg fjernet anbefalingen om aktiv påmelding både til skolegudstjenesten og det alternative opplegget - en anbefaling som ble tatt god imot i Human-Etisk Forbund da den ble lansert i 2015.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, er skuffet over disse endringene.

– Human-Etisk Forbunds standpunkt angående skolegudstjenester er klar: Forkynnelse hører ikke hjemme i skolen, det må være foreldrenes ansvar utenom skoletiden. Og det å dele inn elever etter foreldrenes tro på denne måten mener vi ikke hører hjemme i en offentlig skole.

– Vi er skuffet over at regjeringen over at regjeringen nå anbefaler alle skoler å gjennomføre skolegudstjenester.

Tre klare forutsetninger

Samtidig er Enger fornøyd med at det er kommet en nasjonal veileder som gir forutsigbarhet for elever og deres foresatte i forkant av årets skolegudstjenestesesong. Denne veilederen gir nemlig tre helt klare forutsetninger som skolen må oppfylle før en skolegudstjeneste kan avholdes, mener han.

For det første er vi fornøyd med at den nasjonale veilederen slår fast at foresatte og elever skal ha et valg mellom to likeverdige arrangementer. Et likeverdig arrangement må, for å være likeverdig, tilby samme høytidsstemte opplevelse som en gudstjeneste. Mange skoler har allerede gode, likeverdige ordninger, men det er store variasjoner landet rundt, sier Enger.

For det andre krever veilederen at foresatte og elever skal få informasjon om begge oppleggene samtidig, så de kan ta et informert valg. Human-Etisk Forbund er skuffet over at kravet om aktiv påmelding er fjernet. Ingen elever bør bli tatt med på religiøse handlinger uten samtykke fra foresatte.

For det tredje blir det understreket at skolen må ha et fellesarrangement som alle elever kan delta på i forkant av juleferien. Det er en seier at det er slutt på praksisen at gudstjenesten kan være del av den felles avslutningen for elevene. Vi vet at en del rektorer at brukt skolegudstjenesten som arena for å takke for året, og det er denne veilederen tydelig på at ikke bør skje, sier Enger.

– Vårt håp er at disse kravene vil medføre at alle barn i Norge vil oppleve en mer inkluderende førjulstid.

Holde kommunene ansvarlige

– Dette er det nå kommunene som får ansvaret for å gjennomføre, og departementet må sikre at kommunene får oppfylt kravene. Kommunene må sørge for at hvis en kommune takker ja til å komme på gudstjeneste, må skolen selv sørge for å bruke ressurser på et likeverdig arrangement. Og det må være et pedagogisk opplegg som gir høytidsfølelse som er like god som det noen opplever at det å gå i kirken gir.

Mens det i veilederen heter at eksempler på alternative tilbud er «temadag, lesestund, sangstund, lysfest eller andre aktiviteter knyttet til kultur og tradisjoner for ulike høytider i løpet av året», mener Trond Enger at det også bør kunne være tilbud som konserter og teater.

– Erfaringene Human-Etisk Forbund kjenner fra landet rundt de siste ti år viser at det er mange skoler som har fått til mye bra, men det er også noen skoler som har hatt et veldig dårlig tilbud. Vi har til og med hørt om elever som er blitt satt til å skrape bort tyggegummi fra pultene. Så her må det et betydelig løft til mange steder for at skolene skal kunne fortsette å tilby skolegudstjenester.

Human-Etisk Forbund får mange henvendelser fra elever og foresatte som opplever dårlige eller manglende alternative tilbud som en form for stigmatisering.

Vil ta opp kampen

Trond Enger er klar på at Human-Etisk Forbunds tolkning av den reviderte veilederen er at om ikke forutsetningene om likeverdige tilbud og god informasjon er oppfylt, kan skolene rett og slett ikke arrangere skolegudstjeneste.

– Vi kommer til å ta kampen i hver eneste kommune, hvis ikke dette følges opp. Vi forventer at departementet og direktoratet vil hjelpe oss med å holde kommunene i ørene, når de nå har laget denne veilederen. Når kunnskapsministeren oppfordrer alle skoler til å ha skolegudstjeneste, må han sørge for at forutsetningene følges opp i like stor grad. Vi kommer til å holder trykket oppe i hele november og i desember på at den nasjonale veilederen følges opp.

Hans oppfordring til folk er klar: Meld inn alternative opplegg og si ifra til Human-Etisk Forbund hvis de ikke er bra nok!

Nøkkelord