Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Foto: Skjermdump fra Fritro.no

Foto: Skjermdump fra Fritro.no

Hjelpekilden:

– Unge trenger mer informasjon om sine rettigheter

Ny brosjyre rettet mot ungdom som vokser opp i lukkede religiøse miljøer er sendt ut til skoler og helsestasjoner. Målet er å opplyse om barn og unges rettigheter, særlig knyttet til trosfrihet, ytringsfrihet og utdanning.

Publisert:

«Ditt liv, dine rettigheter» er navnet på en av to brosjyrer Hjelpekilden – den frivillige organisasjonen som støtter mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser – har sendt ut til samtlige videregående skoler, samtlige helsestasjoner for ungdom, samt et utvalg grunnskoler, primært ungdomsskoler.

Brosjyrene er blitt laget som følge av et samarbeid mellom Hjelpekilden, Redd Barna og Født fri. Prosjektet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

– Vi skulle gjerne sendt til alle elever. Det ville vært det mest ideelle. Men midlene rekker ikke til mer enn å trykke opp 10 stykker til hver videregående, og noen skoler til. Tanken er at helsesøster eller rådgiver på skolen skal kunne gi brosjyren til elever de tror trenger den, sier daglig leder Hilde Langvann i Hjelpekilden.

Informasjonen i heftet er for øvrig også tilgjengelig på nettsiden Fritro.no. Både nettsiden og brosjyren har som mål å bidra til at unge får økt kunnskap om egne rettigheter. I tillegg skal informasjonen hjelpe dem slik at de både kan identifisere negativ sosial kontroll og rettighetsbrudd dersom det rammer dem selv eller andre ungdommer, og gjøre det lettere å ta egne valg og søke nødvendig hjelp dersom de trenger det.

Kjente ikke til trosfrihet

Langvann forteller at tiltaket kom til etter at de holdt workshop for unge som hadde tatt et trosoppgjør. Her kom det frem at mange av dem ikke kjente til hvilke rettigheter de faktisk har.

– Noen av ungdommene visste ikke at de hadde trosfrihet da de vokste opp. Det var også mange andre rettigheter som var ukjent for flere av dem. Vi mener at samfunnet har feilet når unge ikke kjenner til sine egne rettigheter.

– Derfor har vi jobbet for å avdekke hvilke utfordringer unge opplever i slike religiøse miljøer, og så koblet de til spesifikke rettigheter som blir brutt.

Disse rettighetene har barn

Rettighetene, som alle er hentet fra barnekonvensjonen, er presentert oversiktlig og punktvis på nettsiden:

o Du har tanke-, tros- og samvittighetsfrihet

o Du har ytringsfrihet

o Du har rett til å uttrykke synspunktene dine, bli hørt og tatt på alvor

o Du har rett på privatliv

o Du har rett til å bli beskyttet mot skadelig informasjon

o Du har rett til å bli beskyttet mot misbruk

o Du har rett til god helse

o Du har rett til utdannelse

o Du har rett til hvile, fritid og lek

Det informeres også om en rekke instanser unge kan ta kontakt med dersom de utsettes for rettighetsbrudd i religiøse miljøer.

Fagfolk trenger også kunnskap

– Skoler og helsestasjoner har nå mottatt brosjyren, er det noen som har tatt kontakt med dere i etterkant?

– Ja. Men det er i hovedsak fagfolk ved skolene som ønsker mer informasjon. Enkelte har spurt om vi vil komme og holde foredrag for dem. Dette har også vært vårt inntrykk, at det har vært og er en mangel på kunnskap om disse problemstillingene.

– Noe av det vi viser her er at dette ikke er snakk om bare én type trossamfunn. Det handler ikke utelukkende om lukkede kristne miljøer, muslimske eller andre minoritetsmiljøer. Utfordringene er de samme i alle trossamfunn der det eksisterer et fiendebilde av omverdenen.

– Det gjelder blant annet den kontrollen barna kan bli utsatt for når foreldrene vil beskytte dem mot verden utenfor.

Hjelpekilden vurderer utfra tilbakemeldingene å søke midler for å utvikle et foredragskonsept der de, og eventuelle samarbeidspartnere, kan kurse fagfolk ved skoler og helsestasjoner om hvordan de bedre kan møte unge som utsettes for religiøse rettighetsbrudd.

#barnerettigheterVis flere

– Unge trenger mer informasjon om sine rettigheter
Millioner av afghanske barn nektes skolegang
– Å gjenta en feil i flere tusen år, gjør det ikke rett

Ble jødisk omskåret som baby:

– Å gjenta en feil i flere tusen år, gjør det ikke rett

– Om min erfaring kan skape en liten tvil hos foreldre som vurderer omskjæring, føler jeg at jeg har gjort noe viktig, sier danske Svend Ravn. (23.5.2014)