Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
SV mente fortsatt det var riktig å si nei til Humanistskolen da de gikk av i høst. Tidligere statssekretær Elisabet Dahle (innfelt) åpner imidlertid for at skolen kunne ha blitt godkjent hvis det hadde kommet inn ny informasjon.
 Foto: Katrine Gramnæs/SV

SV mente fortsatt det var riktig å si nei til Humanistskolen da de gikk av i høst. Tidligere statssekretær Elisabet Dahle (innfelt) åpner imidlertid for at skolen kunne ha blitt godkjent hvis det hadde kommet inn ny informasjon. Foto: Katrine Gramnæs/SV

SV avviser politisk trenering av Humanistskolen

Kort tid etter at Høyre tok over Kunnskapsdepartementet fikk Humanistskolen klarsignal. – Det kan tyde på en politisk vurdering fra den nye regjeringen, sier tidligere statssekretær for SV Elisabet Dahle.

Publisert:

Sist oppdatert: 15.11.2013 kl 10:33

På tirsdag ble det kjent at Kunnskapsdepartementet (KD) endrer sin lovforståelse, slik at privatskoler nå kan godkjennes også på bakgrunn av ikke-religiøse livssyn. Dermed er det klart for realitetsbehandling av søknaden til Humanistskolen. De håper å starte opp høsten 2014.

Fritanke.no har skrevet en rekke saker om Humanistskolen og hvordan de har blitt avvist fordi de ikke er «religiøse» - en lovtolkning som har blitt enstemmig avvist av et samlet korps av menneskerettighetseksperter, Justisdepartementets lovavdeling samt Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Etter uttalelsen fra Lovavdelingen i mai, hevdet KD at det fortsatt gjenstod «noen prinsipielle spørsmål», og at søknaden til Humanistskolen derfor ikke kunne behandles ennå.

Både daglig leder ved Humanistskolen, Ole Martin Moen, og menneskerettighetsekspert Njål Høstmælingen, har overfor Fritanke.no antydet at dette kan være en politisk motivert trenering fra SV – et parti som ikke ønsker flere privatskoler, og som styrte Kunnskapsdepartementet fram til regjeringsskiftet.

Fulgte bare anbefalingen fra direktoratet

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet fram til i høst, Elisabet Dahle (SV), avviser overfor Fritanke.no at dette har vært politisk motivert fra partiets side.

– Søknaden ble anket til KD etter avslag tuftet på en grundig faglig vurdering i Utdanningsdirektoratet. I vår ankebehandling fant vi ingen grunn til å overprøve de vurderingene direktoratet hadde gjort, sier Dahle.

Hun presiserer at det som virkelig ville ha vært politisk, var hvis departementet hadde overstyrt rådene fra Utdanningsdirektoratet.

– Det er Utdanningsdirektoratet som er satt til å forvalte disse tingene. Kunnskapsdepartementet overprøver ikke rådene derfra, med mindre de har meget god grunn. Vi innførte en restriktiv privatskolelov da vi overtok regjeringskontorene i 2005, og denne baserer seg på privatskoleforliket i Stortinget. Vi så derfor liten grunn til å tross de faglige vurderingene fra Utdanningsdirektoratet på det tidspunktet, sier hun.

– Men da uttalelsen fra Lovavdelingen og LDO kom, var det vel ikke lenger noen tvil om at dere baserte dere på feil lovtolkning. Hvorfor justerte dere ikke kursen med en gang? Hva var disse «prinsipielle spørsmålene» dere fortatt mente ikke var avklart?

– Dette handler om at departement ikke kan endre syn og lovforståelse over natta. Det må behandles skikkelig og kvalitetssikres i hele systemet, slik at man er helt sikker på at man gjør det riktige. Da tar det tid. Slik er det bare. Vi rakk rett og slett ikke å få behandlet saken før vi måtte gå av, sier Dahle.

Kan være politisk motivert fra Høyre

Nå har som kjent Høyre tatt over Kunnskapsdepartementet, og ikke lang tid etterpå har den ikke-religiøse Humanistskolen samme rettigheter til å søke godkjenning som religiøse privatskoler.

Dahle mener dette tyder på at det er Høyre som har latt det gå politikk i saken.

– Nå har det kommet et annet politisk regime som har et annet syn på privatskoler enn oss. Det at Humanistskolen får klarsignal så raskt etter valget, synes jeg tyder på at Høyre har gjort en politisk vurdering. Vi har vært opptatt av en restriktiv praktisering av loven, men at det likefullt skal være de faglige vurderingene som skal legges til grunn, sier hun.

– Så du tror ikke Humanistskolen ville ha blitt godkjent hvis SV hadde fortsatt bak roret?

– Det kan jeg ikke si noe om. Vi jobbet fortsatt med lovavklaringen da vi gikk av. Så langt vi kom i dette arbeidet, mente vi at Utdanningsdirektoratet hadde opptrådt korrekt ved å avslå søknaden. Men den endelige beslutningen fikk vi ikke være med på. Nå har det Høyre-ledede departementet konkludert, og de sitter muligens på informasjon vi ikke hadde. Det kan selvsagt tenkes vi ville ha landet på en godkjenning, men det er vanskelig å vite, sier Dahle.

Hun presiserer at SV verken har noe imot humanistiske skoler eller det humanistiske livssynet, men at de er opptatt av å begrense antall privatskoler for å bevare en sterk og samlende fellesskole.

Vi har prøvd å få en kommentar fra den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet i dag, til denne saken. Vi oppdaterer artikkelen når de tar kontakt.

Les Humanistskolens versjon av saken i et brev til Sivilombudsmannen m.fl. datert 14.11.13

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus