Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder for Kirkerådet, mener Human-Etisk Forbund bryter livssynspolitisk folkeskikk.
 Foto: Den norske kirke

Kristin Gunleiksrud Raaum, leder for Kirkerådet, mener Human-Etisk Forbund bryter livssynspolitisk folkeskikk. Foto: Den norske kirke

Human-Etisk Forbunds kampanjefilm provoserte Kirkeråds-lederen

Synes humoristisk informasjonsvideo bryter med «livssynspolitisk folkeskikk»

Human-Etisk Forbunds nye kampanjevideo om kirkens medlemsregister har provosert Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Publisert:

Sist oppdatert: 10.08.2019 kl 13:32

Mandag lanserte Human-Etisk Forbund en video rettet til ikke-kirkemedlemmer som har fått valgkort fra Den norske kirke i posten. Videoen spør: «Har du fått valgkort for Den norske kirke i posten? Nå lurer nemlig mange på hvorfor de får valgkort i posten uten å være døpt eller innmeldt i kirken.» På drøyt to minutter forklarer videoen på humoristisk vis hvordan det digitale sentrale medlemsregisteret til Den norske kirke ble opprettet i 1998 – og hvorfor det førte til at så mange ikke-døpte og utmeldte havnet i registeret.

En sak Fri tanke har skrevet om utallige ganger. Her kan du lese litt om rotet i kirkens digitale medlemsregister i tidligere år.

Brudd med livssynspolitisk folkeskikk

Men leder for Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, syntes ikke videoen var så morsom eller informativ. Som Kirkerådsleder Kristin skriver hun på Facebook at «Videoen fremstilles som en informasjonsvideo med et muntert innsteg. Den er imidlertid full av insinuasjoner og til dels feilaktige opplysninger. Og den er klart harselerende.»

Hun avslutter statusen slik:

«Hvorfor i all verden bruker HEF sine ressurser på å nedsnakke og harselere med Den norske kirke? I både Samarbeidsrådet for tro og livssyn og i Norges Kristne Råd møtes representanter for ulike tros- og livssynssamfunn og for kirkesamfunn. Det er vanlig folkeskikk tros- og livssynssamfunnene imellom å ikke harselere med hverandre. Jeg ser videoen fra HEF som et utidig brudd med slik livssynspolitisk folkeskikk.»

Til Vårt Land utdyper Gunleiksrud Raaum at hun mener videoen skaper et misvisende etterlatt inntrykk.

– Det fremstilles som om Den norske kirke ønsket å kopiere folkeregisteret for å få flest mulig medlemmer. Det er ikke riktig. Den norske kirke ønsket å digitalisere kirkebøkene, men det mente staten ble for dyrt, sier hun.

Hun oppfatter at Human-Etisk Forbund fremstiller Den norske kirke som uredelig.

– Lever godt med det

Vårt Land har konfrontert Human-Etisk Forbunds kommunikasjonsjef Marit Øimoen med kritikken fra Gunleiksrud Raaum.

– Hvis jeg fornærmer noen i Den norske kirke, lever jeg godt med det, svarer hun. Hun er uenig i at det etterlatte inntrykket blir skeivt.

– Dette er jo faktum. Den norske kirke godtok å kopiere Folkeregisteret i 1998. Og de sitter med et register som er fullt av feil, når det burde være i orden, sier hun til Vårt Land.

Kopierte folkeregisteret

I Human-Etisk Forbunds video sies det at «Staten bestemte at det ville bli for mye arbeid å digitalisere kirkebøkene (slik Den norske kirke ideelt ønsket. Journ. anm.) Derfor fikk Den norske kirke i 1998 ganske enkelt lov itl å ta en kopi av hele folkeregisteret. Deretter startet arbeidet med å fjerne innbyggere som antagelig ikke var medlemmer.»

Den norske kirkes medlemsregister ble etablert slik videoen framstiller:

Staten bestemte at folkeregisteret skulle legges til grunn. Dermed ble hele befolkningen lagt inn som medlemmer. Og ikke-medlemmer skulle på ulikt vis og ut fra ulike kriterier «vaskes ut» i etterkant. Mange ble likevel feilaktig registrert som kirkemedlemmer, og problemer med det nye registeret har også ført til at mange har måttet melde seg ut flere ganger før det er blitt registrert.

Ikke rart at tilliten er liten

Under sin Facebook-status får Kristin Gunleiksrud svar på tiltale fra Human-Etisk Forbunds Facebook-bruker:

«Det er ikke godt nok å ikke ha klart å rydde opp i registeret 20 år etter at det ble digitalisert. At dette ble gjort ved kopiering av Folkeregisteret den gang, unnskylder ikke at nordmenn fortsatt opplever å måtte melde seg ut igjen og igjen. Selv personer som kom seg ut av registeret i 2015 og i 2016 opplever å få valgkort til årets Kirkevalg.
(...)
Et oppblåst medlemsregister hos ett livssynssamfunn, har konsekvenser for alle andre livssynssamfunn. Å påpeke dette og bidra til en opprydning, er vi ikke enig i at kan knyttes til brudd på folkeskikk. Etter å ha slitt med betydelig merarbeid i HEF i over 20 år, grunnet kirkens medlemsrot, valgte vi nå å gripe til humor i håp om å endelig kunne oppleve et korrekt register. Så får folk se videoen, og velge selv.»

Leder for Human-Etisk Forbunds politikkavdeling, Lars-Petter Helgestad, deltar også i diskusjonen på siden.

«Når folk opplever å melde seg ut av Den norske kirke for tredje gang er det ikke rart at tilliten til registeret i seg selv er liten. Tenk om dere kunne ta ansvar selv, heller en å bli snurte fordi vi som rammes klager og til og med våger tøyse med problemene kirken skaper», skriver han blant annet.

Det kommer også kommentarer fra personer som har opplevd å få kirkevalgkort i posten uten å være medlem. Kommunikasjonssjef Marit Øimoen sier også til Vårt Land at HEF har fått henvendelser om det samme.

Har du fått kirkevalgkort i posten uten å være medlem nå? Send oss gjerne en e-post fri.tanke@human.no.