Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Nå er det slutt på "fylkeslag" i Human-Etisk Forbund. 
 Foto: Even Gran

Nå er det slutt på "fylkeslag" i Human-Etisk Forbund. Foto: Even Gran

Human-Etisk Forbund frigjør seg fra fylkesstrukturen

Fra nå av finnes det ikke fylkeslag i Human-Etisk Forbund lenger. Alt skal hete «regionlag».

Publisert:

Sist oppdatert: 16.06.2019 kl 17:36

Vedtektene til Human-Etisk Forbund, slik de var fram til i dag, sa at forbundets fylkeslag skal følge de offentlige fylkesgrensene.

Siden Stortinget bestemte at de offentlige fylkene skal slås sammen, har det vært en debatt om Human-Etisk Forbund skal gjøre det samme. Mange av HEFs fylkeslag i de fusjonerte offentlige fylkene har motsatt seg å bli sammenslått. Spesielt i Finnmark og Buskerud, men også Vestfold, Telemark, Østfold, og innlandsfylkene har det vært mye skepsis.

I Agder og Trøndelag har man allerede lagt prinsippet om at fylkeslagene i Human-Etisk Forbund skal følge de offentlige fylkesgrensene til grunn. De tidligere fylkeslagene i Aust- og Vest-Agder, samt Nord- og Sør-Trøndelag er allerede sammenslått.

Stor bevegelse

Det har vært en til hard og til dels følelsesladet debatt i forbundet om saken, som generelt sett har speilet den generelle debatten om fylkessammenslåinger i Norge.

Human-Etisk Forbund satte i november 2017 ned et organisasjonsstrukturutvalg til å utrede saken, og i januar 2019 anbefalte utvalget at forbundet skal slå sammen fylkeslagene sine i tråd med sammenslåingen av de offentlige fylkene.

Dette ble imidlertid ikke akseptert i organisasjonen, og etter hvert har frontene begynt å bevege seg. For hva er egentlig argumentene for at Human-Etisk Forbund måtte følge de offentlige fylkesgrensene? har mange spurt. Forbundet har jo ingenting med de politiske fylkene å gjøre, og mange andre organisasjoner har en regional inndeling som går på tvers av de offisielle fylkesgrensene.

Fra å ha blitt betraktet som nærmest selvsagt at Human-Etisk Forbunds fylkeslag bør følge de offentlige fylkesgrensene, har det blitt en bevegelse i retning av at forbundet slett ikke trenger å bry seg om de offentlige fylkene, og kan organisere sitt regionale nivå uavhengig av disse.

Hovedstyret tok signalene, og foreslo i forkant av landsmøtet en overgangsordning der de fylkeslagene som tilhører et sammenslått fylke etter 1.1.2020 kan fortsette som «regionlag» midlertidig fram til 1.1.2022. Så fikk forbundet ta debatten på nytt på landsmøtet i 2021.

HEF har ikke lenger «fylkeslag», bare «regionlag».

På landsmøtet i dag ble denne midlertidigheten fjernet, og det ble vedtatt at alle fylkeslag i Human-Etisk Forbund fra nå av skal hete regionlag, uansett om området de dekker samsvarer med et offentlig fylke eller ikke.

86 prosent av landsmøtedelegatene stemte først for å fristille «fylkeslagene» fra de offisielle fylkene og fjerne tidsavgrensningen Hovedstyret hadde foreslått. Deretter stemte 79 prosent for at man skal bruke samme navn uansett om regionlaget sammenfaller med et offentlig fylke eller ikke. Regionlag skal det være. Ingen skal lenger kunne kalle seg et «fylkeslag».

Det ble også vedtatt en bestemmelse om at regionlagenes geografiske omfang skal foreslås av de involverte lokallagene og vedtas av landsstyret.

Bare én fra hver region i Landsstyret

I den nye organisasjonsstrukturen som landsmøtet vedtok i går, får det nye Sentralstyret mindre makt enn det Hovedstyret har hatt fram til nå. Denne makten skal overføres til Landsstyret som også skal møtes oftere.

Sammensetningen av det nye Landsstyret har også vært et tema på landsmøtet. Egentlig var det meningen at Landsstyret skulle bestå av to representanter fra hvert fylke, men det var under forutsetning av at det ble færre og større fylker.

Ettersom Landsmøtet valgte å frikoble HEFs regionstruktur fra de offisielle fylkene fikk man ikke den sammenslåingen og reduksjonen i antall fylker man hadde sett for seg. Landsmøtet innså derfor at to representanter fra hvert regionlag ville gi et for stort landsstyre.

Redaksjonskomiteen foreslo søndag formiddag at dagens ordning for sammensetning av landsstyret, med én representant fra hvert fylkes/regionlag, skulle beholdes. I tillegg sitter sentralstyret i landsstyret. Bare tre delegater stemte mot denne løsningen.

Svært fornøyd

Regionleder i Buskerud, Therese L. Gedde, som er blant dem som har kjempet hardt for å frikoble det regionale nivået i HEF fra de offisielle fylkene.

Hun er godt fornøyd med resultatet.

– Vi er selvsagt superfornøyd med dette resultatet. Det kunne ikke ha gått bedre. Dette var drømmehelga for oss. Vi er veldig glade for at så mange var enig i argumentene våre og stemte for den mest fornuftige løsningen, sier hun.

Nøkkelord