Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
I denne rettssalen i Strasbourg blir menneskerettighetsdommene i EMD avsagt.
 Foto: Wikimedia commons@Adrian Grycuk

I denne rettssalen i Strasbourg blir menneskerettighetsdommene i EMD avsagt. Foto: Wikimedia commons@Adrian Grycuk

Strasbourg:

Greit å straffe kvinne som kalte profeten Muhammed pedofil

Ytringsfrihet må balanseres mot behovet for å beskytte religiøse følelser, ifølge menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. – En uheldig dom, sier Trond Enger.

Publisert:

Sist oppdatert: 26.10.2018 kl 13:52

En østerriksk kvinne, Elisabeth Sabaditsch-Wolf, ble første gang i 2011 dømt i Østerrike for å ha kalt den muslimske profeten Muhammed pedofil. Hun fikk en bot på 480 euro pluss saksomkostninger.

Begrunnelsen for pedofilianklagen er at profeten skal ha giftet seg med Aisha, en jente på bare seks-sju år. Beskyldningen om at Muhammed, på grunn av dette, gjorde seg skyldig i pedofili er en gjenganger blant islamkritikere.

Sabaditsch-Wolf ble dømt etter Østerrikes blasfemiparagraf som fortsatt er gjeldende. Ifølge den østerrikske dommen fra 2011 er det beskyttet av ytringsfriheten å hevde at Muhammed hadde sex med en ung jente, men å karakterisere dette som «pedofili» ble ansett for å være over streken. Det ble av retten ansett å være en unødvendig og straffbar nedverdigelse, forklarer Sabaditsch-Wolf i dette intervjuet.

Etter at hun tapte rettsprosessen i Østerrike i 2011 (en anke til landets høyesterett ble avslått), anket Sabaditsch-Wolf saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD).

Mener hensynene er godt balansert

I går kom dommen. Den er enstemmig. EMD konkluderer med at Østerrike ikke har brutt med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens bestemmelse om ytringsfrihet i (artikkel 10).

Les pressemeldingen fra EMD

EMD slår fast at at den østerrikske domstolen «på en god måte har balansert hensynet til ytringsfriheten mot andres rett til å få sine religiøse følelser beskyttet». Den hjemlige dommen anses for å være et legitimt grep for å «ta vare på den religiøse freden i Østerrike».

EMD-dommerne konstaterer at den østerrikske domstolen har argumentert relevant og tilstrekkelig når de hevder at Sabaditsch-Wolfs uttalelser går lenger enn det som er akseptabelt i en saklig debatt, samt når de karakteriserer uttalelsene hennes som et «fornærmende angrep på islams profet som kan nøre opp fordommer og true den religiøse freden».

Det er også et poeng for EMD at boten Sabaditsch-Wolf fikk er lav. Dermed kan ikke straffen anses for å være uforholdsmessig streng, slår de fast.

Det gjenstår å se om dommen blir anket til det såkalte storkammeret i EMD.

Enger: – Dette er skuffende

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, er skuffet over dommen.

– Dette er en uheldig dom. Vi mener ytringsfriheten beskytter retten til å si hva man vil om profeten Muhammed uten å bli straffet. Det er ikke legitimt å gjøre inngrep i ytringsfriheten for å verne noens religiøse følelser eller bevare den «religiøse roen», som EMD ser ut til å legge til grunn, sier han.

Enger oppfordrer Østerrike og alle andre land til å fjerne blasfemiparagrafene sine.

– Human-Etisk Forbund jobber for å bli kvitt blasfemiforbud i alle land. Vår internasjonale paraplyorganisasjon IHEU har en egen kampanje for dette. Ingen bør straffes for å kritisere religion, uansett hva de sier eller hvor rimelig eller urimelig kritikken er. Religioner fortjener ikke vern verken mot kritikk, harselas, satire eller latterliggjøring, sier han.

Gule: – Uheldig innskrenking av ytringsfriheten

Også menneskerettighetsekspert Lars Gule er skuffet over dommen.

– Ut fra det jeg har fått skummet av dommen så langt, mener jeg dette er uheldig. EMD ser ut til å akseptere det som legitimt å innskrenke ytringsfriheten for å beskytte religiøse følelser og bevare den samfunnsmessige roen. Det er problematisk. Vi kan alle bli støtt og få våre følelser såret av så mye, men det er ingen grunn til å særbehandle religiøse følelser, sier Gule.

Han synes det er vanskelig å se at Østerrikes begrensninger av ytringsfriheten er nødvendig i et demokratisk samfunn.

– Her kunne domstolen ha sagt at Østerrike har anvendt sine egne lover på unødvendig streng måte, men isteden velger de altså å akseptere hensynet til religiøse følelser og å bevare den samfunnsmessige orden. Det er beklagelig, sier han.

Gule mener også konteksten utsagnene ble framsatt i burde vært vurdert annerledes.

– Dette er ting som har blitt sagt på et begrenset seminar med et fåtall deltagere. Utsagnene har ikke blitt framsatt for en større offentlighet og ble lekket av en undercover journalist, slik jeg forstår det. Det burde tilsi at Østerrikes reaksjon var uforholdsmessig, sier Gule.

#StrasbourgVis flere

#MenneskerettighetsdomstolenVis flere

Greit å straffe kvinne som kalte profeten Muhammed pedofil

Strasbourg:

Greit å straffe kvinne som kalte profeten Muhammed pedofil

– En uheldig dom, sier Trond Enger.

– Takk for gaven, selv om den ikke inneholdt alt på ønskelisten

Menneskerettigheter inkorporert i Grunnloven:

– Takk for gaven, selv om den ikke inneholdt alt på ønskelisten

– Jeg minner om at menneskerettighetene er og skal være et udelelig hele, skriver fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig. Hun er glad for gårsdagens grunnlovsendringer, men beklager at Stortinget ikke gikk hele veien. (14.5.2014)

Grunnlovfesting av menneskerettighetene vil styrke norsk menneskerettighetsjuss

Grunnlovfesting av menneskerettighetene vil styrke norsk menneskerettighetsjuss

200 år etter at vi fikk vår Grunnlov får den i morgen etter all sannsynlighet et eget menneskerettighetskapittel. Er det grunn til å frykte maktforskyvning fra de folkevalgte til domstolene? (12.5.2014)

#islamkritikkVis flere

Greit å straffe kvinne som kalte profeten Muhammed pedofil

Strasbourg:

Greit å straffe kvinne som kalte profeten Muhammed pedofil

– En uheldig dom, sier Trond Enger.

Debatt:

- Ytre høgre driv ikkje med islamkritikk.

– Når det kjem til kritikk av islam får eg, i motsetning til ved kritikk av kristendommen, tilsynelatande støtte frå uventa hald, ytre høgre, skriv Eskild Hustvedt i dette debattinnlegget. (12.1.2015)