Notiser

– Javel, men da er kristendommen parasittisk på jødedommen også

Kategori: Kort notert - Publisert: 03.06.2013 kl 15:53

– Torkel Brekke påstår at Human-Etisk Forbund er «parasittiske». Javel, men da er vi parasitter på samme måte som kristendommen er på jødedommen, sier redaktør i tidsskriftet Humanist, Didrik Søderlind, til Religioner.no.

Les hele intervjuet her

Folk vil ha maktutøvere uten hijab

Kategori: Kort notert - Publisert: 03.06.2013 kl 12:56

To tredjedeler av befolkningen mener lærere i grunnskolen, dommere og uniformert politi ikke bør ikke bruke klær eller symboler som avslører hvilken religion eller livssyn de har. Det er resultatet fra en ny KIFO-undersøkelse. Folk synes det er viktigere at dommere og politi framstår nøytralt, enn at lærere gjør det.

Les mer i Aftenposten.

Erik Lunde fra Krf tar Human-Etisk Forbund i forsvar

Kategori: Kort notert - Publisert: 31.05.2013 kl 12:27

– Jeg opplever kritikken som reises mot HEF i Vårt Land som urimelig og urettferdig. Ja, den grenser til å være litt arrogant når den kommer fra representanter for majoritetsreligionen i Norge. Ingen er tjent med at livssynssamfunnene mistenkeliggjør hverandre og annonserer hverandres avskjedskonserter, skriver Erik Lunde, nestleder i Oslo Krf.

Les hele innlegget.

Biskop mener Human-Etisk Forbund mangler selvinnsikt

Kategori: Kort notert - Publisert: 30.05.2013 kl 11:17

De ser verken inkonsekvensene i egen virksomhet eller hvordan det selv framstår i samfunnsdebatten, mener biskop Atle Sommerfeldt. Han spør hvor det er blitt av HEFs støtte til det livssynsåpne samfunnet som ble beskrevet i det statlig nedsatte Stålsett-utvalgets rapport fra tidligere i år.

Les mer her

Protest mot Hoem og Sommerfeldts kamp for privilegier

Kategori: Kort notert - Publisert: 17.04.2013 kl 14:36

– Det oppsiktsvekkende er, etter min mening, ikke hva Stålsett-utvalget har skrevet i sin innstilling, men at menn som Edvard Hoem og Atle Sommerfeldt, som jeg alltid har oppfattet å stå på de svakes side, blir så opprørte når privilegier tas fra den kirke de selv er en del av, skriver Ingunn Breistein på Verdidebatt.no i dag.

Danske ateister vil ha egne gravplasser

Kategori: Kort notert - Publisert: 08.04.2013 kl 12:41

Ateistisk selskab i Danmark jobber for å få egne ateistiske gravplasser, unna "kirkegårdene".

– Ikke aktuelt for oss. At enkelte gravlunder er såkalt vigslede er greit for oss, ettersom vi ser dette som overtro, sier pressesjef i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersen.

Les mer

Postansatte i USA anklages for å sabotere ateistpakker

Kategori: Kort notert - Publisert: 08.04.2013 kl 11:48

Pakker med tyske ateist-sko til USA har mye større sjanse for å komme bort i posten eller bli forsinket hvis de er merket med "atheist", enn hvis pakken var anonym. De tyske skoprodusentene har gjort samme test i Europa, men her hadde merkingen ingenting å si. Les mer hos NRK.

Begjærer tvangsfullbyrdelse mot Hanssen

Kategori: Kort notert - Publisert: 03.04.2013 kl 09:41

Advokat Liv Torill Evenrud har sendt ut understående pressemelding etter å ha fått medhold i Sør-Trøndelag tingrett på at Rolf Erik Hanssen må fjerne sjikanerende bloggposter. Hanssen har ikke føyd seg etter dette, men snarere lagt ut nye fornærmelser. Nå ber Evenrud om tvangsfullbyrdelse.

PRESSEMELDING

Meningsmotstandere beskyldes for å være pedofile og det insinueres at advokaten har tatt en «blowjob» på dommeren når retten pålegger å fjerne en blogg med slike pedofilianklager

Jeg har på vegne av min klient varslet søksmål og tatt ut forliksklage mot Ronny Alte (tidligere leder av NDL), Rolf Erik Hanssen og Unni Anita Iversen med krav om erstatning for ærekrenkende uttalelser. Videre har jeg begjært midlertidig forføyning for å få fjernet ett av blogginnleggene, hvor det ble fremsatt ærekrenkende uttalelser. Sør-Trøndelag tingrett avsa kjennelse den 13. mars 2013, hvor Rolf Erik Hanssen ble pålagt å fjerne det aktuelle blogginnlegget.

Varsel om søksmål og rettens kjennelse med pålegg om å fjerne det aktuelle blogginnlegget har medført at Ronny Alte har publisert flere innlegg og intervjuer på sin blogg, med til dels grove og uriktige beskyldninger. Det søkes fremstilt slik at vi saksøker Ronny Alte på grunn av hans blogg, at vi knebler ytringsfriheten, og en hel rekke påstander som man normalt ikke forventer å bli møtt med etter å ha blitt ærekrenket av de samme personene. En av påstandene fremsatt av Rolf Erik Hanssen og publisert av Ronny Alte er:

«så ser det mer ut som dette forferdelige kvinnemennesket som smykker seg med advokattittel, har tatt en "blowjob" på en dommer eller vært på "shopping" å kjøpt en dom i retten»

Ovennevnte er en kommentar til at retten påla vedkommende å fjerne et blogginnlegg med beskyldninger om pedofili.

På bloggen til Ronny Alte ser det altså ut til at han saksøkes på grunn av bloggen sin. Jeg vil derfor presisere hva som er grunnlaget for varsel om søksmål og den forliksklage som er tatt ut. Bakgrunnen for saken – som Ronny Alte unngår å nevne – er følgende:

Min klient skrev et innlegg om «Ytre høyre med grov persontrakassering på nett». I dette innlegget skrev han bl.a. om linken mellom de høyreekstreme og alternativmedisinerne, nærmere bestemt slik at han pekte på enkeltpersonene Iversen og Hanssen som koblingspunkter mellom høyreekstreme og alternativmedisin. Videre pekte han på at man utsettes for «masserapportering» på Facebook hvis man har uttrykt uenighet med Ronny Alte, Rolf Erik Hanssen eller Unni Anita Iversen.

Rolf Erik Hanssen responderte på innlegget med å kalle forfatteren for pedofil. Han uttalte dette i en Facebook-gruppe – og skrev så et eget blogginnlegg med beskyldninger om at min klient er pedofil. Ronny Alte valgte å publisere det aktuelle blogginnlegget med pedofili-beskyldninger på sin egen blogg (innlegget – og hele bloggen – er senere fjernet) og Unni Anita Iversen publiserte det på en Facebook-gruppe med ca 800 medlemmer. Og det er bakgrunnen for varsel om søksmål og at det nå er tatt ut forliksklage.

Sør-Trøndelag tingrett har lagt til grunn følgende:

«Det fremgår direkte av saksøktes begrunnelse for å fremsette disse grove karakteristikkene av saksøker at de er oppdiktede med det uttalte formål å sverte saksøker. I følge saksøktes eget innlegg på Facebook er karakteristikkene fremsatt som en hevnaksjon med det formål å plage vettet av saksøker»

Retten har lagt til grunn at man er «langt utenfor de forhold som ytringsfriheten tar sikte på å beskytte… Retten visert her særlig til at det dreier seg om utsagn som er fremsatt med det uttalte formål å krenke saksøker. Karakteristikkene er også egnet til å skade saksøkers gode navn og rykte og etter rettens syn er det sannsynlighetsovervekt for at uttalelsene representerer overtredelse av straffeloven §§ 246 og 247».

Videre heter det at «saksøkers interesse i å verne om sitt omdømme må veie tyngre enn saksøktes interesse i å fremsette åpenbart oppdiktede og vanærende karakteristikker av saksøker på internett».

Retten traff på dette grunnlaget slutning om at Rolf Erik Hanssen pålegges å fjerne blogginnlegget. Om dette har Rolf Erik Hanssen – i Ronny Altes blogg – uttalt følgende:

«Både tjukken og advokatbærta skal da få kjenne hvordan en slik sak kan oppgraderes, så per dags dato vil ikke bloggen eller andre krav fra disse skapningene etterkommes…. Og skulle noen klare å få stengt kontoen min på bloggen vil selvfølgelig 50 identiske blogger med samme artikler poppe opp rundt omkring.»

Om selve kjennelsen sier han, også dette i bloggen til Ronny Alte:

«Så mine tanker om denne saken er at både dommeren, advokaten og (NN) kan bruke denne dommen som en kollektiv dildo og stappe en viss plass.»

Jeg har – på vegne av min klient – sendt inn begjæring om tvangsfullbyrdelse.

Advarer mot at jedi-riddere får vigselsrett i Skottland

Kategori: Kort notert - Publisert: 22.03.2013 kl 11:16

Free Church of Scotland er bekymret for at en oppmykning av landets vigselslovgiving vil føre til ville tilstander, melder BBC.
– Det er masse folk i samfunnet, og begrepet tro kan bety omtrent hva som helst. Flat Jord-forbundet eller Jedi-ridderne, hvem vet hva vi får? sier talsperson Iver Martin fra Free Church of Scotland.

En av hensiktene med oppmykningene er å gi skotske humanister vigselsrett, skal vi tro skotske myndigheter.

Les mer på BBC.

Åpent møte: Fins en humanistisk åndelighet?

Kategori: Kort notert - Publisert: 19.03.2013 kl 11:22

I løpet av de seinere åra har det kommet flere bøker som sysler med tematikken «åndelighet og ateisme», nå tar Human-Etisk Forbunds fylkeslag i Oslo og Akershus diskusjonen inn i salongen: På sitt åpne møte på Litteraturhuset i Oslo onsdag 20. mars stilles spørsmålene «Har ateister et åndsliv? Finnes en humanistisk åndelighet?», der filosof Morten Fastvold og rådgiver i Human-Etisk Forbund Didrik Søderlind innleder.

Mer info finner du på nettsidene og på Facebook.

Eddie Izzard fikk humanistpris i USA

Kategori: Kort notert - Publisert: 11.03.2013 kl 11:57

Den britiske komikeren Eddie Izzard har fått Outstanding Lifetime Achievement Award in Cultural Humanism. Prisen deles ut hvert år av Humanist Community at Harvard, American Humanist Association, og Harvard Community of Humanists, Atheists, and Agnostics.

Se hele arrangemetet inkludert Eddie Izzards takketale.

Pavens avgang – hva får vi nå?

Kategori: Kort notert - Publisert: 12.02.2013 kl 10:09

Også den internasjonale humanistunionen IHEU er engasjert i paveavgangen. Mange av IHEU-medlemsorganisasjonene holder til i katolske land. IHEU-president Sonja Eggerickx kommenterer avgangen. Hun poengterer at Vatikanet og paven har stor innflytelse i overveiende katolske land og har gjort stor skade med sitt negative syn på blant annet homoseksualitet og kondomer. – Vatikanet virker altfor ofte å sette ideologi over menneskers liv og frihet. Eggerickx sier at hun som humanist håper på en pave som bedre speiler det mangfoldet av meninger innenfor den katolske kirka, som også innbefatter mer progressive krefter.
sin Facebookside spør IHEU om humanister bryr seg om paveskiftet.

Darwindagen 12. februar

Kategori: Kort notert - Publisert: 12.02.2013 kl 09:47

I dag er det fødselsdagen til evolusjonsteoriens far, Charles Darwin (1809-1882), og derfor er dagen blitt Darwin-dagen! Verden over feires menneskehet og vitenskap med ulike arrangement og mange interessante foredrag. Du kan for eksempel ta del i det gjennom Universitetet i Oslos livestreaming av sitt arrangement «Darwin og genetikken gjennom 150». Programmet finner du her.

Flertall for kirkelig homovigsel

Kategori: Kort notert - Publisert: 11.02.2013 kl 13:25

Bispemøtets samlivsetiske utvalg har konkludert og leverte 11.februar sin rapport til Bispemøtet. Utvalgets flertall (6 av 9 medlemmer) mener at kirken kan medvirke ved inngåelse av likekjønnet ekteskap.
Utvalgsrapporten blir drøftet på Bispemøtet denne uka. Hva som skjer videre er avhengig av innstillingen derfra og deretter skal Kirkerådet vurdere veien videre.

HEF og kirka arrangerer debattmøte

Kategori: Kort notert - Publisert: 14.03.2012 kl 13:50

Human-Etisk Forbund og Den norske kirke har gått sammen om å arrangere et dialogmøte. Spørsmålet om hvilken rolle religion skal spille i det offentlige rom diskuteres med utgangspunkt i to konkrete eksempler – den såkalte krusifikssaken i Italia og de nasjonale minnemarkeringene etter 22. juli. Blant paneldeltagerne er Janne Haaland Matlary, Åse Kleveland og Cora Alexa Døving. Les mer her og her.
Tid og sted: onsdag 14. mars på Litteraturhuset.

Menneskerettsorganisasjoner frykter dødsdom for blogger

Kategori: Kort notert - Publisert: 24.02.2012 kl 14:45

Den saudiske journalisten Hamza Kashgari ble returnert til Saudi-Arabia fra Malaysia 12. februar. Han var anklaget for å ha fornærmet Muhammed og var ønsket utlevert. Siden hans retur har ingen hørt noe fra ham. Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch har tatt opp saken. De frykter for Kashgaris situasjon og for at myndighetene vil holde hemmelig alt som angår Kashgari, samtidig som han blir stilt for en shariadomstol og dømt til døden. Les mer hos Aftenposten.

Hva skrev Hamza Kashgari egentlig på twitter? Det kan du lese om i Fritanke.no's sak om ham.

Statskirkeordningen behandles trolig 21. mai

Kategori: Kort notert - Publisert: 16.02.2012 kl 11:02

Stortinget har nå lansert datoer for den endelige behandlingen av statskirkeforliket. Stortingsmeldingen legges fram 27. mars, og foreløpig dato for endelig behandling blir 21. mai.

Se detaljer på Stortinget.no

Skremt under humanistisk konfirmantrollespill

Kategori: Kort notert - Publisert: 06.02.2012 kl 13:57

I helga deltok 132 humanistiske konfirmanter fra Bergen på rollespill på Ulven leir utenfor byen. Målet med rollespillet er å simulere hvordan mennesker på flukt har det.

Samtidig hadde Heimevernet skyteøvelse i samme område. Dette skremte flere av ungdommene.

Moren til en av konfirmantene, Beate Kuchler, mener det var sterkt kritikkverdig av arrangørene, Human-Etisk Forbund og Røde kors, ikke å informere om skytingen. Hun forteller at sønnen hennes ble svært skremt. Hun synes også dette er spesielt problematisk nå etter 22. juli.

Røde Kors sier at de visste om skytingen og at de har prøvd å informere deltagerne. De beklager det som skjedde, og at informasjonen tydeligvis ikke nådde ut til alle. Silje Guleng i Human-Etisk Forbund sier at de ikke visste noe.

Les mer hos NRK Hordaland

Sju av 23 danske statsråder er ikke kirkemedlemmer

Kategori: Kort notert - Publisert: 31.01.2012 kl 10:25

Den danske kristne avisa Kristeligt Dagblad melder at sju av Danmarks 23 statsråder "har vendt folkekirken ryggen". Det vil si at de ikke er medlemmer der. Dermed er ligger regjeringens oppslutning om Den danske kirke litt lavere (69%) enn oppslutningen i det danske folket (ca. 80%).

Les saken her.

Demonstrasjon mot ekstremisme - hør appellene!

Kategori: Kort notert - Publisert: 30.01.2012 kl 10:43

Sist fredag var det demonstrasjon mot ekstremisme i Oslo. Appellanter var blant andre tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, ordfører Fabian Stang, tidligere Frp-leder Carl I. Hagen ,tidligere biskop Gunnar Stålsett, stortingsrepresentant for Høyre Afshan Rafiq, tidligere generalsekretær i Islamsk råd Shoaib Sultan, Lars Gule og Louiza Louhibi.

Se innslag fra demonstrasjonen og hør appellene her.

100 år siden Arne Næss' fødsel

Kategori: Kort notert - Publisert: 27.01.2012 kl 11:21

I dag er det 100 år siden filosofen Arne Næss ble født. Det markeres i Universitetets aula med en festforestilling til ære for filosofen, hvor kveldens spørsmål er: hvilke viktige tanker har Arne Næss gitt framtiden? Festforestillingen er utsolgt, men noe av svaret kan finnes i filosof Kaja Melsoms kommentar ved Næss' død i 2009.

Ny rekord for humanistisk konfirmasjon på Sunnmøre

Kategori: Kort notert - Publisert: 24.01.2012 kl 09:27

Human-Etisk Forbund på Søre Sunnmøre opplever en rekord i antall humanistiske konfirmantar. 26 ungdommar skal konfirmeres humanistisk til våren, melder Vikebladet Vestposten.

- Den viktigste målsetningen på kurset er å lære konfirmantene å reflektere over de viktige spørsmålene i livet, sier konfirmasjonslærar Anne Berit Hendriks Jordal.

I desember fikk konfirmantane blant anna delta på rollespillet “Camp Refugee” på Sunndalsøra sammen med rundt 300 konfirmanter fra hele Møre og Romsdal.

En av konfirmantene, Ingrid Nerem Nilssen, er svært fornøyd med opplegget.

- Man får flere tilbud ved å velge humanistisk. Innholdet i undervisningen er også mer innholdsrik og interessant enn kristendommen. Den omhandlar samfunnet i større grad, noe vi synes er positivt. Samtidig blir vi kjent med flere nye mennesker, og får en økt vennekrets, sier hun.

Hun anbefalar andre å velge humanistisk om de kjenner seg igjen i dette.

- Der er mange som konfirmerer seg i kirken som ikke engang er praktiserande kristne, avslutter hun.

Er det medienes oppgave å være mikrofostativ for alternativbransjen?

Kategori: Kort notert - Publisert: 19.01.2012 kl 14:24

Bjørn Are Davidsen mener debatten om kristne bør bruke akupunktur reiser flere spørsmål enn livssyn og personlig engasjement.

– Hvorfor spør så få om akupunktur eller andre behandlingsformer faktisk virker? undrer Davidsen.

Les innlegget på Verdidebatt.no.

- Kirken har rappet forretningsideen til HEF

Kategori: Kort notert - Publisert: 02.01.2012 kl 11:34

Fra julas pressebunke klipper vi følgende spissformuleringer fra den kristne avisa Dagen:

- Etter 22. juli tok kirken rollen som administrator av den offentlige sorg og betalte villig prisen ved
å være nær ideologisk selvutslettende. (...) For humanetikerne er problemet større enn at kirken har stjålet en sang (nemlig sangen «Til ungdommen» av Nordahl Grieg). Kirken er i ferd med å rappe hele forretningsideen til Human-Etisk Forbund. Gud er blitt en ufarlig humanist, og Den norske kirke, med sine bortviskende terskler, er blitt en kirke i dette bildet.

Jan Bygstad i Dagen 28.12.11.

Vil forkynne kristendom på alternativmessen

Kategori: Kort notert - Publisert: 02.01.2012 kl 11:13

– Kirker i hele Vest-Europa opplever at vi ikke lenger har posisjonen vi hadde. Hva er det som gjør at vårt budskap ikke føles like relevant? Alternativmessen er en god læringsarena for oss. Hva er det folk er på leting etter? spør Liv Hegle Sjøflot. Hun er prosjektleder for den norske delen av i "Mesterens lys" - en kristen bevegelse som henvender seg til alternativmiljøet.

Les mer i Morgenbladet

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Tredjepartsaktører

Her finner du informasjon om våre samarbeidspartnere:

Vis mer

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...