Notiser

Islamsk Råd: Stadig nye trusler mot moskeene

Kategori: Kort notert - Publisert: 19.06.2014 kl 13:44

Norske moskeer mottar stadig vekk trusler som er gjennomsyret av et hat mot muslimer, ifølge Islamsk Råd.
Imamen Nehmat Ali Shah ble mandag angrepet av en maskert mann utenfor sitt hjem på Grønland i Oslo. Politiet vet ikke hvem som står bak angrepet, men ser på saken som et drapsforsøk. Hatkriminalitet er blant teoriene.
Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd sier til Klassekampen at både imamens moské, Central Jamaat Ahle Sunnat, og andre moskeer, har mottatt flere trusler.
– Moskeene får stadig vekk trusler. Det er en utvikling som er uheldig, sier Afsar.
Islamsk Råd anmeldte i fjor høst tre tilfeller av trusler, blant dem en trussel mot moskeen hvor Shah er imam. Afsar mener det muslimske miljøet ikke har vært flink nok til å anmelde trusler eller snakke om temaet. Han legger til at innholdet i truslene er forskjellig, men at truslene generelt er gjennomsyret av et hat mot muslimer, enten via telefon eller brev. Afsar har selv mottatt trusler, legger han til. (©NTB)

Høring om å innføre ny straffelov

Kategori: Kort notert - Publisert: 19.06.2014 kl 10:29

Justisminister Anders Anundsen (Frp) følger opp lovnadene om å forsere innføringen av den nye straffeloven. Allerede neste år tar justisdepartementet sikte på å ha nytt lovverk på plass.
Den «nye straffeloven» vil allerede ha blitt ti år gammel dersom justisministeren virkelig greier å få den innført neste år. Det viste seg at det var store tekniske og praktiske hindre i veien for at loven kunne tre kraft da den var ferdig i 2005. Tidligere justisminister Grete Faremo (Ap) antydet at det nye lovverket ikke ville være på plass før tidligst i 2018 eller 2019.
– For at straffeloven 2005 skal kunne tre i kraft, må det foretas justeringer i regelverket og datatekniske tilpasninger. Regjeringen har besluttet at straffeloven skal settes i verk i gjeldende datasystemer, skriver departementet i høringsbrevet som er datert tirsdag.
En ny høring for å få loven vedtatt dreier seg om justeringer i regelverket som er nødvendige for at den nye straffeloven skal kunne tre i kraft neste sommer. (©NTB)

PST har analysert norske Syria-reisende

Kategori: Kort notert - Publisert: 19.06.2014 kl 09:38

De fleste som reiser fra Norge til Syria for å kjempe, er unge menn med lav utdannelse og uten jobb, ifølge en ny PST-rapport.
De fleste nordmennene som blir radikalisert og rekruttert som fremmedkrigere, har ingen familietilknytning til Syria. Flere av dem har forbindelser til kriminelle miljøer, ifølge rapporten som er utarbeidet av Felles kontraterrorsenter ved PST.
– De scorer lavt på utdannelse, de er dårlig tilknyttet arbeidslivet. De er ikke godt integrert eller tilknyttet det norske samfunnet, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til TV 2.
Rapporten beskriver to kategorier Syria-reisende. Mange reiser til Syria for å oppnå status på annet vis enn gjennom utdannelse. I denne kategorien er det mange «svært ressurssterke personer som tidligere har vært godt integrert i eget lokalmiljø», heter det i rapporten.
En annen gruppe blir sårbare for radikalisering på grunn av lav sosioøkonomisk status. Dette er ofte personer som har hatt problemer med å finne sin plass i samfunnet siden ungdomstiden, skriver PST.
Kontraterrorgruppen mener nordmenn som radikaliseres og reiser til Syria, utgjør en skjerpet terrortrussel mot Norge og norske interesser.

Studie: Mammografi har gitt lavere dødelighet

Kategori: Kort notert - Publisert: 18.06.2014 kl 11:03

Undersøkelser med mammografi har ført til at 450 dødsfall er unngått, viser en ny studie fra NTNU.
– Våre studier viser konkret at mammografi har redusert dødeligheten blant kvinner med brystkreft vesentlig, sier professor Lars Vatten ved medisinsk fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) til Adresseavisen.
Ifølge studien reduseres dødeligheten av brystkreft med 28 prosent blant kvinner som gjennomfører mammografiundersøkelse. Det betyr at av 10.000 kvinner som blir undersøkt, forhindrer mammografi at 27 dør av sykdommen.
– Studien viser at det er all grunn til at norske kvinner bør fortsette å ta mammografi, sier Vatten.
Mammografiprogrammet startet opp i 1996 og ble landsdekkende i 2005. Alle norske kvinner mellom 50 og 69 år blir innkalt til undersøkelsen annethvert år.
Studien publiseres onsdag i det medisinske tidsskriftet British Medical Journal. (©NTB)

Politiet utelukker ikke at drapsforsøk var hatkriminalitet

Kategori: Kort notert - Publisert: 17.06.2014 kl 13:48

Politiet har foreløpig ikke grunn til å tro at imamen i Norges største moské ble forsøkt drept fordi han var imam, men holder alle muligheter åpne i etterforskningen.
Politiet vet ikke hva som var motivet for det brutale angrepet på imam Nehmat Ali Sjah på Grønland i Oslo sent mandag kveld, og holder alle muligheter åpne i etterforskningen.
– Det er altfor tidlig å si noe om bakgrunnen nå. Vi etterforsker selvfølgelig alle muligheter, og vi må holde muligheten åpen for at det er hatkriminalitet. Men nå har vi ikke holdepunkter for å si at det er knyttet til hans virke som imam, sa leder Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikts seksjon for vold og seksualforbrytelser under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.
Metlid understreker at motivet foreløpig er ukjent, og sier politiet er kjent med at det har vært konflikter og hendelser knyttet til moskeen Central Jamaat Ahle-Sunnat tidligere. Det var før den nye moskeen åpnet i Motzfeldts gate på Grønland, og går helt tilbake til 2005.
– Hvorvidt dette har noe å gjøre med saken, kan vi ikke si noe om nå, men jeg gjentar at vi ikke har konkrete holdepunkter, verken i den ene eller den andre retningen, sier Metlid. (©NTB)

Stortinget sa ja til rituell omskjæring på sykehus

Kategori: Kort notert - Publisert: 17.06.2014 kl 12:14

Stortinget sa mandag ja til rituell omskjæring av guttebarn. Men inngrepet skal kun utføres av offentlig helsepersonell.
Heretter skal landets sykehus kunne tilby foreldre å utføre rituell omskjæring av guttebarn. Dermed er både den jødiske og muslimske minoriteten sikret at inngrepet skjer på medisinsk forsvarlig vis.
Vedtaket er en seier, mener leder og forstander i Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn.
– I dag er jeg veldig stolt av politikerne våre og av landet mitt. Det er spesielt hyggelig at innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen var enstemmig, sier Kohn til NTB.
Også Senterpartiet, som tidligere har markert motstand mot omskjæring, har stilt seg bak vedtaket for å sørge for at inngrepet skjer i trygge former.
Men partiet har samtidig fristilt sine medlemmer i saken, og tre av Sps stortingsrepresentanter, anført av Jenny Klinge, har kommet med et tilleggsforslag om at det fastsettes en nedre aldersgrense på 18 år.
– Det som plager meg, er uviljen hos mange mot å diskutere om det er prinsipielt riktig skjære vekk friske kroppsdeler på småbarn, når ungen verken har mulighet til å samtykke eller nekte, sa Klinge da saken var til debatt i Stortinget mandag. (©NTB)

Obama langet ut mot klimaskeptikere

Kategori: Kort notert - Publisert: 16.06.2014 kl 14:51

USAs president Barack Obama kommer med skarp kritikk av politiske motstandere som avviser at det finnes menneskeskapte klimaendringer.

I en tale til studenter i California lørdag sammenlignet presidenten kampen mot klimaendringene med månelandingen på slutten av 1960-tallet.

Også den gangen var det mange som mente at målet ikke var verdt innsatsen. Men ingen tvilte på det vitenskapelige grunnlaget for prosjektet, ifølge Obama.

– Jeg husker ingen som sa at månen ikke fantes, eller at den var laget av ost, sa presidenten.

– Flinke folk i NASA

I den amerikanske Kongressen finnes det et betydelig antall representanter fra Det republikanske partiet som avviser eller betviler klimaforskningen. Obama kalte dem gjenstridige og framholdt at klimaendringene er en av de største utfordringene USA og resten av verden står overfor.

Å betvile eller ikke ta stilling til klimaforskningen under dekke av at man ikke er forsker selv, holder ikke, ifølge presidenten.

– Jeg er heller ingen forsker, men vi har noen riktig flinke i NASA. Det jeg vet, er at et overveldende flertall av forskerne som jobber med klimaendringer, inkludert noen som tidligere betvilte dataene, har lagt denne debatten død, sa Obama.

Nytt fond

Selv om det fortsatt finnes respekterte forskere som ikke tror menneskeskapte klimautslipp har noen stor effekt på klimaet, så utgjør de et mindretall. En langt mer utbredt oppfatning er at den globale oppvarmingen potensielt kan bli et enormt problem.

Mange republikanere velger å forholde seg til mindretallet blant forskerne. I tillegg finnes det i USA flere godt finansierte tankesmier som bruker betydelige ressurser på å så tvil rundt klimaforskningen.

I talen på University of California i byen Irvine presenterte Obama et fond på 1 milliard dollar som skal brukes til klimatilpasning og gjenoppbygging etter naturkatastrofer. De amerikanske delstaten vil kunne konkurrere om midlene i fondet ved å foreslå egne tiltak.

En ny klimaplan hvor målet er å kutte utslippene fra USAs kraftverk med 30 prosent sammenlignet med nivået i 2005 innen 2030, ble lansert av Obama for to uker siden. (©NTB)

Europas jøder frykter ny antisemittisme

Kategori: Kort notert - Publisert: 16.06.2014 kl 08:46

Etter nok et angrep roper europeiske jøder et varsku om et mer fiendtlig Europa.
– Jeg pleier å skjule davidsstjernen.
Nicole Dussart sto ved politisperringene ved det jødiske museet i Brussel 24. mai og beskrev mer fiendtlige holdninger overfor jøder i Belgia de siste årene.
En væpnet mann hadde åpnet ild i museet. Fire personer ble drept, politiet skjerpet sikkerheten ved alle jødiske institusjoner, og hovedstadens jødiske miljø var i sorg. Men flere sa de ikke var overrasket.
– Nei. Flere røde linjer er blitt krysset. Det har vært flere uttrykk for hat, sa politikeren Viviane Teitelbaum den kvelden.

Problem

– Det har tiltatt. For en uke side hadde noen skriblet SS, en davidsstjerne og ordet «Juden» ved inngangen til kontoret mitt. Dette ville ikke skjedd for 10– 15 år siden, sa juristen Dussart.
I en undersøkelse EUs kontor for grunnleggende rettigheter (FRA) foretok i fjor, sier to tredeler av en gruppe på 6.000 jøder at de mener antisemittisme er et betydelig problem i Europa.
Tre firedeler mener situasjonen er blitt verre de siste fem årene. Nesten 40 prosent sier de ofte unngår å vise jødiske symboler.

Radikalisering

Den antatte gjerningsmannen i Brussel er fransk borger. Mehdi Nemmouche skal ha blitt radikalisert i fengsel og tilbrakt over ett år med jihadister i Syria.
Angrepet har likhetstrekk med en skyteepisode for to år siden. Da ble sju personer, fire av dem jøder, drept av al-Qaida-inspirerte Mohammed Merah i Toulouse i Frankrike.
Europa står foran en utfordring med radikalisering. Anslagene sier at mellom 1.000 og 1.500 europeere kjemper i Syria, og frykten er at de retter blikket mot nye mål når de vender hjem, skriver nyhetsbyrået AFP.
– Det er flere titalls menn som Merah og Nemmouche, sier Frankrikes statsminister Manuel Valls ifølge BBC.

Ytre høyre

I tillegg synes noen gamle strømninger å gjøre seg gjeldende i Europa.
Partier på ytre høyre fløy har gjort et godt EU-valg. Det gjelder blant annet franske Nasjonal front og ungarske Jobbik, som begge er blitt anklaget for antisemittiske holdninger.
– Gjenværende antisemittisme av den gamle, kristenbaserte sorten er nå blandet med radikal islamisme blant desillusjonerte muslimer, kommenterer tidsskriftet The Economist.
– Angrep på jødiske mål i Europa skjer ikke i et vakuum, men er del av et generelt klima av hat og oppildning mot jødiske samfunn, sa Moshe Kantor i European Jewish Congress etter angrepet i Brussel.

Retorikk

Samtidig peker både kommentatorer og politikere på at et mindre tolerant Europa vil gå ut over flere minoriteter enn jødene. Høyrefløypartienes retorikk er i stor grad rettet mot muslimer, og Nasjonal fronts ledelse er blant dem som har fjernet seg fra antisemittisk ordbruk.
– Populistenes sinne er mer rettet mot muslimer enn jøder, skriver The Economist og mener Europa tross alt ikke er i ferd med å synke ned i «voldelig antisemittisme».
– Beskyttelse av jøder er en viktig test av Europas demokrati, og det er behandlingen av andre lovlydige minoriteter også. Inkludert muslimer. (©NTB)

Ugander fikk høyt FN-verv tross homo-kritikk

Kategori: Kort notert - Publisert: 12.06.2014 kl 10:58

Ugandas utenriksminister Sam Kutesa er valgt til ny ordstyrer i FNs hovedforsamling. Valget møtes imidlertid med kritikk på grunn av Ugandas strenge lover mot homofili.
Kutesa ble onsdag kveld valgt med akklamasjon til å lede den 69. sesjonen i den 193 land store forsamlingen, og etterpå holdt han en tale der han blant annet lovte å fremme likestilling. Men han nevnte ikke homoseksuelles rettigheter med ett ord.
Etterpå ble han stilt til veggs av de mange journalistene som var til stede, og da medgikk han at han støtter de nye lovene i hjemlandet som kan gi homofile ugandere livstids fengsel for å praktisere legningen sin. Han nektet imidlertid for at han var homofob.
– Jeg har ingen problemer med homoseksuelle så lenge de holder sine seksuelle preferanser for seg selv. (©NTB)

Irland vil granske katolske mødrehjem

Kategori: Kort notert - Publisert: 11.06.2014 kl 09:49

Irske myndigheter vil ha en full gransking av landets katolske mødrehjem etter at det ble avslørt at opptil 800 små barn døde ved et slikt hjem i løpet av en 35-årsperiode.
Barneminister Charlie Flanagan sa tirsdag at det er helt nødvendig å få fram fakta om hva som har skjedd ved mødrehjemmene der tusenvis av enslige, gravide kvinner fødte sine barn.
Granskingen iverksettes etter at det ble avslørt at 796 barn i alderen 0-9 år døde ved et nonnedrevet hjem i fylket Galway i perioden 1925 til 1961.
Historikeren som har avdekket skandalen, Catherine Corless, sier at papirer fra hjemmet viser at barna døde av feilernæring og infeksjonssykdommer, blant annet tuberkulose og meslinger. (©NTB)

Regjeringen presenterer 30 tiltak mot radikalisering

Kategori: Kort notert - Publisert: 10.06.2014 kl 13:58

Regjeringen legger fram 30 tiltak for å forebygge radikalisering og ekstremisme. Politiets sikkerhetstjeneste skal blant annet inn i bildet tidligere enn i dag.

– Å bruke ressurser tidlig for å hindre at en ung person gjør et feilgrep som kan få konsekvenser for resten av livet, er en billig investering – en investering som kan føre til at Politiets sikkerhetstjeneste får færre fremtidige «klienter», skriver statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Anders Anundsen (Frp) i en kronikk i Aftenposten.

Bred tilnærming

Tirsdag legger de fram en ny handlingsplan mot radikalisering. De mener planen som den forrige regjeringen la fram i 2010 var fylt med gode intensjoner, men var for vag og ga for få konkrete resultater.

Dagens blå regjering påpeker at PST er den nasjonale ekspertisen på radikalisering og voldelig ekstremisme, men når de kommer inn i bildet er den det gjelder gjerne kommet langt inn i radikaliseringsprosessen.

– Vi skal trekke inn kompetansen til PST på et tidligere tidspunkt i det lokale arbeidet.

Planen legger dessuten vekt på at en bred tilnærming er nødvendig. Tiltakene involverer blant annet politiet, barnevernet, skolen, helsevesenet, fritidsklubber, Arbeids- og velferdsforvaltningen, utlendingsforvaltningen og kriminalomsorgen.

– I det politiet kobles inn i en sak knyttet til radikalisering, er det ofte for sent. Det å forebygge radikalisering må derfor være et ansvar som hviler på flere, uttaler de.

Lokale politikontakter

Ansvaret for å forebygge blir imidlertid lagt i politidistriktene. Der skal egne kontaktpersoner være kjernen i det lokale forebyggingsarbeidene.

– Disse forebyggingskontaktene skal ha kunnskap om effektive tiltak og tilgjengelige ressurser, holde dialog med Politiets sikkerhetstjeneste og lokale samarbeidsaktører. (©NTB)

500.000 har flyktet fra Mosul i Irak

Kategori: Kort notert - Publisert: 10.06.2014 kl 13:44

En halv million mennesker har flyktet fra den irakiske byen Mosul, som al-Qaida-gruppen ISIL tok kontroll over tirsdag.
Det melder Den internasjonale flyktningorganisasjonen (IOM). Flyktningene har måttet forlate byen til fots, fordi bilkøring har blitt forbudt i byen.
Provinsregjeringens kontorer ble angrepet av tungt væpnede opprørere fra den ytterliggående islamistiske gruppen Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL). Tirsdag tok de over makten i byen. Irak har trukket sine militære styrker ut av byen.
Mosul er Iraks nest største by med 1,8 millioner innbyggere. (©NTB)

Kirken ringte pinsen inn – folk klaget til politiet

Kategori: Kort notert - Publisert: 09.06.2014 kl 19:51

Politiet i Agder så seg lørdag nødt til å minne om at kirken ikke gjorde noe ulovlig da den ringte pinsen inn.
– Hvis det er flere som klager til politiet over at kirkeklokkene ringer, gjøres det oppmerksom på at høytiden ringes inn, og det er lovlig, lød meldingen fra politiets operasjonsleder på Twitter.
Det er tradisjon at kirken ringer de store høytidene inn kvelden før høytidsdagene. I tillegg er det vanlig med kontinuerlig klokkeklang i timen før høymessen tar til første juledag, første påskedag og første pinsedag. (©NTB)

Utdanningsdirektoratet avviser klage fra skolebyråden i Oslo

Kategori: Kort notert - Publisert: 09.06.2014 kl 19:52

Godkjenningen av en muslimsk skole i Oslo opprettholdes, på tross av klagen fra Oslo kommune, ifølge Utdanningsdirektoratet. Saken ligger nå på kommunalminister Jan Tore Sanners (H) bord.
Klagen fra Oslos skolebyråd Anniken Hauglie (H) ble avvist fordi Utdanningsdirektoratet ikke kunne se noen konsekvenser for Oslos øvrige skoler, skriver Aftenposten.
– Vi kan ikke se at kommunen har argumentert for at opprettelse av en ny privat grunnskole vil få konsekvenser for den offentlige skolestrukturen i Oslo, heter det i brevet fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet.
Den muslimske skolen «Mødre for muslimsk grunnskole» fikk for to år siden avslag på søknaden om å starte skole høsten 2012. Siden den gang har foreningen byttet ut styreleder Rawafid Shahad med Bibi Maliha Hosainey. Shahad var involvert i Urtehagen, en muslimsk skole som var i drift fra 2001 til 2004 og som ble stengt av Fylkesmannen etter uro og kritikk.
Utdanningsdirektoratet ga «Mødre for muslimsk grunnskole» grønt lys 7. april i år, men i skolebyrådens klage vektla Hauglie at det var det samme miljøet som sto bak begge skolene.
Hauglie kontaktet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) via tekstmeldinger før klagen ble sendt. Utvekslingen mellom de to partifellene førte til at Røe Isaksen tidligere denne måneden erklærte seg inhabil.
Kommunalminister Jan Tore Sanner er oppnevnt som settestatsråd for Røe Isaksen og skal vurdere hvorvidt skolen skal godkjennes eller ikke. (©NTB)

Sloss med sverd under massakre-markering i India

Kategori: Kort notert - Publisert: 06.06.2014 kl 12:47

Minst ti personer er såret etter at det brøt ut sverdkamper mellom sikher som var samlet for å markere 30-årsdagen for massakren i Amritsar i India, opplyser politiet.
Hundrevis av sikher var fredag samlet i Det gylne tempel i Amritsar, sikhenes aller helligste sted, for å markere 30-årsdagen for massakren i tempelet. Nærmere 500 mennesker ble drept da indiske soldater stormet tempelet 6. juni 1984 for å slå ned på sikh-separatister som krevde et uavhengig område for sikher.
Men ulike grupperinger av sikher bevæpnet med sverd begynte å slåss med hverandre under markeringen. TV-bilder viser sikher med blå turbaner som fektet med sikher med gule turbaner.
– I dag skulle vi ha hatt en høytidelig minnemarkering av martyrene fra 1984, så det som har skjedd er bare trist, sier en talsmann for en radikal gruppe blant sikhene.
– Tempelet har nok en gang blitt vanæret i dag, sa talsmannen videre.
Sammenstøtene begynte angivelig etter at medlemmer av den radikale sikh-gruppen krevde å få snakke i mikrofonen først under minnehøytideligheten. (©NTB)

Tibetansk leder kritiserer Norges Dalai Lama-nei

Kategori: Kort notert - Publisert: 06.06.2014 kl 09:10

Lederen for Tibets eksilregjering sier Norge burde stått imot Kinas press og tatt imot Dalai Lama da han var på norgesbesøk.
– Norge har over 10 prosent overskudd i økonomien. Av alle land i verden burde Norge være minst avhengig av Kinas økonomi, sier eksilregjeringens leder Lobsang Sangay.
Regjeringens avgjørelse om ikke å møte Dalai Lama ble tema da han besøkte Dharamsala i India for å lansere en ny kampanje for tibetanere i Kina torsdag.
– Det er synd at norske ledere ikke ville møte Dalai Lama på grunn av det store presset fra Kina. Det er uten tvil trist, slår han fast. (©NTB)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn søker ny sekretariatsleder

Kategori: Kort notert - Publisert: 06.06.2014 kl 09:09

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), der også Human-Etisk Forbund er medlem, søker ny sekretariatsleder fra 1. oktober når nåværende daglig leder, Lise Tørnby, nå skal slutte. Les mer på nettsidene til STL.

Flere asylsøkere til Norge

Kategori: Kort notert - Publisert: 05.06.2014 kl 09:26

Hittil i år har 4.129 personer søkt asyl i Norge. Det er 50 flere enn til samme tid i fjor, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).
I mai i år søkte 1.271 personer om asyl, en økning på vel 500 personer sammenlignet med mai i fjor.
Over en tredel av asylsøkerne i år kommer fra Eritrea i Afrika. Neste land på listen er det borgerkrigsherjede Syria. 525 syrere hadde søkt om beskyttelse i Norge ved utgangen av mai i år.
Asylsøkerne kommer fra 91 ulike land, men bare sju land har mer enn 100 asylsøkere. Det er Afghanistan, Eritrea, Nigeria, Somalia, Sudan, Syria, og de palestinske områdene, viser tallene fra UDI.
405 av asylsøkerne har opplyst at de er enslige mindreårige. (©NTB)

Holbergpris til islamforsker

Kategori: Kort notert - Publisert: 05.06.2014 kl 09:26

Den britiske historikeren Michael Cook er tildelt Holbergprisen for sin forskning på islam.
Cook beskrives som «en av vår tids ledende eksperter på islams historie og religiøse tenkning». I begrunnelsen for tildelingen står det blant annet at hans forskning «er preget av en klar forståelse av islam som en levende moralsk og rettslig tradisjon».
Holbergprisen er på 4,5 millioner kroner og deles årlig ut til forskere som har gitt fremragende bidrag til humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.
Årets prisvinner er professor i Nære Østen-studier ved det prestisjetunge universitetet Princeton utenfor New York. (©NTB)

Politiet bekymret for slaveri i norsk bilvaskbransje

Kategori: Kort notert - Publisert: 03.06.2014 kl 10:39

Politiet og Arbeidstilsynet har avdekket omfattende mangler ved 100 bilvaskehaller her i landet. De mener det foregår slaveri i bransjen.
– Vi har møtt folk som har tjent 19 kroner timen. Dette er slaveri, sier politioverbetjent Alf-Magne Fredriksen til Dagens Næringsliv.
Tilsynet har avdekket at flere av de ansatte bor på bilvaskeriene. Politiet og Arbeidstilsynet har kontrollert 100 vaskehaller de to siste årene i «Operasjon Vaskebjørn». Arbeidstilsynet har gitt 390 pålegg så langt i år.
– Minstekravene er ikke oppfylt i en eneste kontroll, sier seniorinspektør Knut Morten Alvestad i Arbeidstilsynet.
Alvestad mener kundene bør tenke seg om hvis de blir møtt i hallen av tre– fire personer som kaster seg over bilen.
– Kundene er ressurssterke mennesker som vasker bilene sine for 150 kroner. Hvor langt tenker vi? Her har vi et samfunnsproblem, sier han.
– Ofte har vaskerne kommet seg inn til Spania og Italia ved hjelp av menneskesmuglere, sier han.
Agenter loser dem ifølge Alvestad videre til Norge på en Ryanair-billett. Her lokkes de papirløse, som ofte har satt seg i gjeld, med gode jobbmuligheter.
– Tidligere har jeg brukt begrepet «moderne slaveri» om det vi har sett i byggebransjen. Nå ser vi et moderne slaveri innen bilpleie, sier Alvestad.
Ofte finner tilsynet kvitteringer som viser at det meste av pengene sendes til familien i hjemlandet. (©NTB)

Norge øker innsatsen mot polio

Kategori: Kort notert - Publisert: 02.06.2014 kl 16:43

Regjeringen nesten femdobler den norske støtten for å gjøre verden poliofri. De neste seks årene skal Norge gi 240 millioner kroner i året til dette arbeidet.
– Jeg er glad for at vi har skrevet under avtale med Den Globale Vaksinealliansen Gavi om støtte til deres arbeid for å utrydde polio. Vi har en unik mulighet til å utrydde denne smittsomme og invalidiserende sykdommen, men det vil kreve en ekstra innsats dersom vi skal lykkes, sier utenriksminister Børge Brende (H).
Verdens helseorganisasjon, WHO, frykter ny polioepidemi etter at det er påvist smitte i konfliktområder som Syria og Somalia. Viruset skal også ha blitt spredd gjennom reisevirksomhet. noe som skal ha ført til utbrudd i land som tidligere har greid å stanse viruset, blant annet Irak og Ekvatorial-Guinea.
De ekstra 190 millionene i året skal gå til poliovaksine i 73 av verdens fattigste land, inkludert Pakistan, Afghanistan og Nigeria.
– Den økte norske innsatsen vil bidra til en varig nedkjempelse av polio ved at vaksineringen blir en del av rutinevaksinasjonsprogrammene i Gavi-støttede land, sier Brende. (©NTB)

Presset ble for stort, dødsdømt kvinne løslates i Sudan

Kategori: Kort notert - Publisert: 02.06.2014 kl 10:39

En kvinne som er dømt til døden i Sudan for å ha konvertert til kristendommen, skal løslates en av de nærmeste dagene, opplyser utenriksdepartementet i landet.

Mariam Yahya Ibrahim Ishag (27) kommer fra en muslimsk familie, men konverterte til kristendommen da hun skulle gifte seg. Det førte til at hun ble dømt til døden ved henging 15. mai av en domstol i Khartoum. I tillegg er hun idømt 100 piskeslag for utroskap fordi hun er gift med en kristen mann, et ekteskap det sudanske rettsvesenet ikke anerkjenner.

Dødsdommen mot den gravide 27-åringen har fått stor oppmerksomhet verden over, og har blitt møtt med kraftige internasjonale protester. Tirsdag fødte hun en datter i fengselet.

– Kvinnen vil bli løslatt i løpet av noen dager i tråd med juridiske prosedyrer som vil bli foretatt av domstolene og justisdepartementet, sier Abdullah al-Azraq i utenriksdepartementet lørdag. (©NTB)

Færre kirkemedlemmer døper barna sine

Kategori: Kort notert - Publisert: 02.06.2014 kl 09:44

Stadig færre medlemmer av Den norske kirke døper sine egne barn, viser nye tall.
Andelen udøpte barn har doblet seg på åtte år, skriver magasinet Strek.
Reportasjemagasinet om tro og kirken har fått Den norske kirke til å regne på hvor mange av deres medlemmer som døper barna sine.
Tallene viser at blant barn av kirkens medlemmer som fylte to år i fjor, var 22,4 prosent ikke døpt. Blant barn som ble født i 2003 og fylte ti år i fjor, var 11,5 prosent fremdeles ikke døpt.
Det er i de største byene tendensen er tydeligst.
43,3 prosent av kirkens egne medlemmer i Oslo hadde ikke døpt barna sine innen det fylte to år ved årsskiftet. I Trondheim ligger tallet på 27,7 prosent, Bergen 24,4 prosent og Stavanger 22,5 prosent. (©NTB)

Rapport: – Kjønnslemlestelse i Norge lite utbredt

Kategori: Kort notert - Publisert: 28.05.2014 kl 09:08

Omskjæring av jenter i Norge er lite utbredt, fastslår forskere i en fersk rapport. De mener norsk politikk mot kjønnslemlestelse er både overdimensjonert og lite kunnskapsbasert.
Forbud mot kjønnslemlestelse ble innført i 1995, men siden da har ingen blitt dømt for dette. Rapporten som forskningsstiftelsen Fafo står bak, viser blant annet til et intervju med overlege Torkild Aas i februar i år. Siden 2009 hadde han undersøkt 72 jenter. Av dem hadde 15 blitt omskåret. Overlegen fastslo imidlertid at alle trolig var blitt omskåret før de kom til Norge, melder NRK.
Norske myndigheter har brukt mer enn 72 millioner kroner i kampen mot omskjæring av jenter i Norge de siste ti årene. Rapportens forfattere Olav Elgvin og Beret Bråten mener de politiske tiltakene har tatt utgangspunkt i at kjønnslemlestelse i Norge er et større problem enn det egentlig er.
Rapporten konkluderer videre med at svaret på spørsmålet om politikken har vært kunnskapsbasert, i stor grad er nei.
Barneminister Solveig Horne (Frp) håper noen blir dømt for overtredelse av forbudet mot kjønnslemlestelse, og vil også innføre tvungen underlivsundersøkelse av jenter. Flere ganger har Horne sagt at det vil statuere et eksempel og sende et tydelig signal om at dette er en ulovlig handling.
Horne sier til NRK at politikken ikke skal styres av antallet jenter som eventuelt blir kjønnslemlestet i Norge. (©NTB)

Paven sier sølibat ikke er spørsmål om dogme

Kategori: Kort notert - Publisert: 27.05.2014 kl 10:38

Pave Frans sa mandag at sølibat for katolske prester ikke er spørsmål om religiøst dogme, men han forsvarer det likevel som en verdi.
Dermed åpner han døra for at spørsmålet om katolske prester kan være gift, kan diskuteres.
Kirken, og ikke minst Frans' forgjenger Benedikt, har tidligere også sagt at sølibat ikke hører til kirkens dogmer slik for eksempel Jesu oppstandelse gjør.
I samtale med journalister på flyet tilbake fra Midtøsten påpekte han at det fins gifte katolske prester, som for eksempel gifte anglikanske prester som konverterer til katolisismen, koptiske katolikker og prester i noen ortodokse kirker.
Mange katolikker mener at kirken bør åpne for at for eksempel eldre gifte menn, som er pensjonert, kan ordineres til prester for å avhjelpe den stadig mer omfattende prestemangelen i den katolske kirken.
Til journalistene sa paven også at han i neste måned for første gang skal møte åtte ofre for seksuelt misbruk begått av katolske prester. Møtet skal finne sted i Vatikanet.
Paven gjorde det klart at det er nulltoleranse for prester som misbruker barn, og at tre biskoper for tiden er under etterforskning.
I flere år er presters misbruk av barn blitt avdekket i USA, Irland, Tyskland og andre land i Europa og Latin-Amerika, til stor skade for kirken.
Hittil har 848 prester fått sparken, og ytterligere 2.572 personer i kirken er dømt til å «leve et liv i bønn eller bot», for eksempel i kloster.
Mange katolikker og andre mener at nettopp sølibatet er en medvirkende årsak til det omfattende misbruket av barn. (©NTB)

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Tredjepartsaktører

Her finner du informasjon om våre samarbeidspartnere:

Vis mer

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...