Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Fortsatt bor fordrevne jesidier fra Sinjar, jesidibyen, i flyktningleiren Khanki i Irak. HEF har støttet et Norsk Folkehjelp-drevet prosjekt for jesidikvinner her.
 Foto: NTB-Scanpix

Fortsatt bor fordrevne jesidier fra Sinjar, jesidibyen, i flyktningleiren Khanki i Irak. HEF har støttet et Norsk Folkehjelp-drevet prosjekt for jesidikvinner her. Foto: NTB-Scanpix

Human-Etisk Forbund:

Norge må erkjenne folkemordet på jezidiene

Landsstyret i Human-Etisk Forbund krever at Norge også må bidra til at folkemordet på jezediene dokumenteres og at de ansvarlige straffes.

Publisert:

Folkegruppen jezidiene i Irak ble forsøkt utryddet av terrorgruppen Den islamske staten (IS). Norske myndigheter må definere dette som folkemord og bidra til å sikre jezidienes rettigheter, heter det i en uttalelse fra landsstyret i Human-Etisk Forbund (HEF), som var samlet sist helg.

FNs folkemordkonvensjon stadfester at handlinger som er begått i den hensikt å helt eller delvis ødelegge en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe, defineres som folkemord. IS har gitt tydelig uttrykk for at de ønsker å utrydde jezidiene, fordi IS anser jezidiene som vantro. IS har systematisk drept tusenvis av jezidier, ødelagt religiøse bygg, og bortført og voldtatt kvinner og barn. Da oppfylles kriteriene i folkemordkonvensjonen, og handlingene er dermed forbrytelser mot menneskeheten.

Å definere overgrepene mot og forfølgelsen av jezidiene som folkemord er viktig både juridisk og symbolsk. Andre land har allerede gjort dette, blant annet Canada, Australia, Frankrike, og Storbritannia.

Folkemordet må bli erkjent og dokumentert, både for å skape rom for forsoning og for rehabilitering av jezidiene i Irak. Det er viktig å forhindre at noe slikt skjer igjen.

Human-Etisk Forbund krever at:

o Utenriksdepartementet formelt slår fast at det jezidiene ble utsatt for var folkemord.
o Norge må bidra til at folkemordet dokumenteres og at de ansvarlige straffes.
o Norge må bidra til å sikre rettighetene til jezidier og andre minoriteter i Irak, blant annet gjennom styrking av politivesenet, domstoler, og forsoningstiltak som gjør det mulig med fredelig sameksistens.

Landsstyret er HEFs øverste organ mellom landsmøtene, og består av forbundets fylkesledere, Humanistisk Ungdom, og Sentralstyrets medlemmer.

Uttalelsen er en videreføring av forbundets tidligere engasjement for jezidiene. I desember i fjor stilte HEF, i likhet med Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og Stefanusalliansen, seg bak et krav fra norske jezidier som ble sendt utenriksdepartementet.

HEF samarbeider også med Norsk Folkehjelp om et bistandsprosjekt for jezidi-kvinner i Irak.