Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Nå kan du sende inn et personlig høringssvar om Norges nye tros- og livssynspolitikk. Bare svar på 28 spørsmål.

Nå kan du sende inn et personlig høringssvar om Norges nye tros- og livssynspolitikk. Bare svar på 28 spørsmål.

Lever en personlig høringsuttalelse om tro og livssyn på 1-2-3

Vil du påvirke den nye loven om tros- og livssynssamfunn? Fyll ut et spørreskjema.

Publisert:

Sist oppdatert: 16.11.2017 kl 14:29

Høringen om den nye samlede loven for tros- og livssynssamfunn er godt i gang, og nå har Kulturdepartementet gjort det lettere enn noensinne å levere høringsuttalelse.

Går du inn på hovedsiden til høringen, og klikker «Send inn høringssvar», kommer du til et skjema der du kan fylle inn om du svarer som enkeltperson, på vegne av en organisasjon eller annet. Det er også mulig å være anonym.

Deretter kan du krysse av for om du er enig eller uenig i 28 påstander fra forslaget, og hvor viktig du synes spørsmålet er. Det er også mulig å legge inn skriftlige kommentarer.

Høring med avkryssing for første gang

Seniorrådgivar Wenche Stadven Nybo i Kulturdepartementet forklarer at det er første gang departementet lanserer en høringsprosess på denne måten.

– Hensikten med opplegget er å gjøre det lettere for departementet å sammenfatte høringsuttalelsene. I en nylig høringssak om søndagsåpne butikker fikk vi inn over tusen høringsuttalelser. Det er mye lettere å systematisere så mange innspill hvis det settes opp klare påstander med klare svaralternativer, sier hun.

Høringsskjemaet er ment å bli brukt av alle.

– Ja, vi vil helst at alle som svarer på høringen bruker skjemaet. Det er jo selvsagt mulig å skrive ut skjemaet og behandle svarene på de ulike spørsmålene i styret. Hvis man har kommentarer ut over det man kan krysse seg fram til, er det også mulig skrive inn fritekst i kommentarfeltene, sier hun.

Nybo forteller at skjemaet er laget i Wordpress og integrert med regjeringens webløsning.

Oppfordrer til å lime inn teksten man har vedtatt

Det er Kulturdepartementets avdeling for tro, livssyn og kulturvern som har utformet spørreskjemaet.

Per Otto Gullaksen er seniorrådgiver i avdelingen, og sier at det fortsatt er mulig å sende signerte høringssvar til departementet. Han oppfordrer imidlertid alle til å lime teksten fra høringssvaret inn i webskjemaet.

– Vi vil at alle fyller ut skjemaet. Hvis de har vedtatt en tekst, er det best om de limer den inn teksten i kommentarfeltet nederst. Da får vi alt på ett sted, og det blir ingen tvil om hvilken versjon som gjelder, sier han.

Gullaksen minner om at tekstfeltet ikke har noen begrensninger på lengde.

– Hvordan skiller dere mellom personlige uttalelser og høringsuttalelser fra store organisasjoner som Human-Etisk Forbund og andre?

– Høringsuttalelsene til Human-Etisk Forbund og andre større organisasjoner blir selvsagt tillagt mer tyngde enn meningene til en privatperson. En slik høring er ikke en avstemning der vi regner opp hvor mange prosent som mente det ene og det andre. Hensikten er å samle inn argumenter og kvalitetssikre det rådet vi skal gi til Stortinget. Samtidig tar vi selvsagt hensyn til antallet som mener ting også, som for eksempel hvis alle kommunene mener det samme. Da er det vanskelig ikke å ta hensyn til det, sier han.

– Ett spørsmål Human-Etisk Forbund og de andre tros- og livssynssamfunnene opptatt av, er at medlemstallet i Den norske kirke er foreslått å utgå som faktor i tildelingsmodellen. Hvorfor er ikke dette en av spørsmålene det inviteres til å si sin mening om i spørreskjemaet?

– Hovedsakelig fordi vi har prøvd å legge vekt på de positive forslagene vi kommer med. Samtidig er det selvsagt vanskelig å lage disse spørsmålene slik at de dekker en utredning på over 230 sider. Jeg vil anbefale de som er opptatt av dette til å legge inn en kommentar på spørsmål 11 som handler om hvordan satsen skal reguleres, sier seniorrådgiver Gullaksen.