Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
IRN tar med seg sin omstridte generalsekretær Mehtab Afsar (bildet) og melder seg ut av STL.
 Foto: Even Gran

IRN tar med seg sin omstridte generalsekretær Mehtab Afsar (bildet) og melder seg ut av STL. Foto: Even Gran

Islamsk Råd Norge melder seg ut av STL

I fjor fikk de mer eller mindre frivillig pålagt en «pause» fra STL – Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Nå melder de seg ut.

Publisert:

Sist oppdatert: 06.04.2018 kl 10:54

I går kveld sendte Islamsk Råd Norge (IRN) ut en pressemelding om at de melder seg ut fra STL – Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

IRN er en paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn i Norge, og STL er en dialogorganisasjon for alle norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Beslutningen er fattet etter en helhetsvurdering. IRN melder at hovedårsaken er at de ikke lenger har tillit til STL.

Hevder STL har vært uredelig overfor IRN

Pressmeldingen inneholder skarp kritikk mot dialogorganisasjonen. De mener STLs sekretariat har skapt uryddige og uheldige prosesser internt i dialogorganisasjonen og blandet seg borti interne prosesser i IRN.

– Sekretariatet har til tider blandet seg inn i IRNs interne anliggender og vært uredelig ovenfor IRN som medlem, skriver Islamsk Råd.

IRN avslutter pressemeldingen med å takke medlemsorganisasjonene i STL for samarbeidet og ønsker dem lykke til videre. De presiserer at de selv også vil fortsette sitt dialogarbeid.

STL: – Uriktige påstander fra IRN

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, tar IRNs utmelding til etterretning.

– Vi er ikke overrasket, for å si det slik. Dette har jo ligget litt i kortene slik konflikten har utviklet seg, sier hun til Fritanke.no.

Joys understreker at IRN var ønsket tilbake i rådet nå etter et halvt års pause.

–Ja, absolutt. Vi har sendt dem flere eposter og invitert dem tilbake og spurt hvem som skal representere dem. Isteden har vi fått svar at de trekker seg, sier hun.

Generalsekretæren synes dette er mest synd for IRN.

– Nå trekker de seg for alvor ut av den nasjonale tros- og livssynsdialogen. Det er svært beklagelig, men det er deres valg, sier hun.

– Hva sier du til IRNs kritikk om at STLs sekretariat «har skapt uryddige og uheldige prosesser» og har «blandet seg inn i IRNs interne anliggender og vært uredelig ovenfor IRN som medlem»?

– Dette avviser jeg fullstendig. Det er rett og slett ikke riktig. Vi i sekretariatet har gjort det vi har fått det vi har fått i oppgave å gjøre, fra våre styrende organer; rådet og arbeidsutvalget, sier Joys.

Truet med suspensjon

Samarbeidsklimaet mellom STL og IRN forverret seg gradvis løpet av fjoråret.

I september i fjor gikk STL ut med skarp kritikk av IRN, og det ble fremmet et forslag om at IRN skulle suspenderes. Det hele endte med at IRN, på STLs rådsmøte i oktober i fjor, foreslo at de skulle ta en pause fra STL i seks måneder, det vil si fram til nå i april 2018.

Og nå har de altså bestemt seg for å melde seg helt ut.

Muslimsk splittelse og tap av statsstøtte

I tillegg til alt dette, har IRN hatt samarbeidsproblemer internt. Dette har blant annet ført til at seks store moskeer, med tilsammen rundt 20.000 medlemmer meldte seg ut av den islamske paraplyorganisasjonen i fjor høst. De fleste av kritikerne pekte på IRNs generalsekretær Mehtab Afsar personlig som mye av årsaken til problemene.

De seks utbryterne har stiftet sin egen muslimske paraplyorganisasjon – Muslimsk dialognettverk – som ble tatt opp som nye medlemmer i STL nå i mars.

I fjor høst mistet i tillegg IRN statsstøtten sin på grunn av at departementet ikke lenger har tillit til dem. Mye av dette henger sammen med ansettelsen av den nikab-kledte Leyla Hasic som kommunikasjonsrådgiver.

– Regjeringen mener at tilliten ikke lenger er til stede. Det er vesentlig tvil om Islamsk Råd Norge er i stand til å ivareta sine oppgaver som en brobyggerorganisasjon og bidra til samarbeid og styrking av dialog, som det er et stort behov for, sa daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til NRK den 9. oktober i fjor.