Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad bekrefter at gravplassforvaltningen kan fratas kirken mot deres vilje hvis dagens forslag går gjennom. 
 Foto: Even Gran

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad bekrefter at gravplassforvaltningen kan fratas kirken mot deres vilje hvis dagens forslag går gjennom. Foto: Even Gran

NY LOV:

Kommunene kan overta gravplassforvaltningen mot kirkens vilje

Nå blir det trolig slutt på det kirkelige gravferdsmonopolet.

Publisert:

Sist oppdatert: 22.06.2019 kl 09:15

I dag la regjeringen fram forslag til ny, felles tros- og livssynslov som skal gjelde for alle tros- og livssynsamfunn, inkludert Den norske kirke.

Blant de mange tingene det nå foreslås løsninger for, er hva som skal skje med gravplassforvaltningen.

Inntil nå har Den norske kirke hatt eneretten på dette for alle innbyggere, også de som ikke er medlemmer for Den norske kirke.

Dette blir det en slutt på, hvis lovforslaget som ble lagt fram av Barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad i dag blir vedtatt. I forslaget legges det til grunn at en kommune kan søke Fylkesmannen om å få ta over gravplassforvaltningen. Hvis Fylkesmannen godkjenner søknaden, får kommunen ansvaret. Saken kan påklages til Departementet som får det siste ordet.

Den norske kirke vil ikke ha noen vetorett her. Det bekreftet barne- og likestillingsminister Ropstad på spørsmål fra Fri tanke i dag, etter å ha fått dette bekreftet dette fra en rådgiver;

Dette betyr at det i praksis, i de fleste tilfeller, blir opp til det politiske flertallet i en kommune om man ønsker å ta over gravplassforvaltningen og gjøre denne kommunal. Kirken har ikke noe de skulle ha sagt i denne prosessen.

Tar det til etterretning

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, er svært fornøyd med utfallet.

– Ja, dette er en meget god endring. Det hører ikke noe steds hjemme at Den norske kirke skal ha eneansvaret for gravferd på vegne av hele befolkningen, sier han.

Han presiserer at han helst skulle ha sett at dette ble et kommunalt ansvar over hele landet.

Direktør i Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet er tilbakeholden med å kommentere saken til de har fått satt seg bedre inn i helheten i forslaget.

– Vi tar dette med gravferdsforvaltning til etterretning. Nå må vi finlese hva dette går ut på. Men forslaget er ikke overraskende ut fra hvilke signaler som har blitt gitt, sier hun.