Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Stadig færre døpes i Den norske kirke.
 Foto: NTB Scanpix/Microstock

Stadig færre døpes i Den norske kirke. Foto: NTB Scanpix/Microstock

Bare 51 prosent av alle nyfødte ble døpt i Den norske kirke i fjor

Reprise: Det peker stadig nedover for Den norske kirkes medlemstall.

Publisert:

Sist oppdatert: 15.03.2019 kl 16:39

Andelen barn som blir døpt i Den norske kirke, falt i fjor til 51 prosent, et fall på 2,6 prosentpoeng fra året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Samtidig falt andelen medlemmer i Kirken til 69,8 prosent, ned fra 70,5 prosent i 2017. Medlemstallet, inkludert tilhørige, falt med vel 18.000 til 3.717.000 i 2018.

Andelen 15-åringer som valgte å konfirmere seg i Kirken, falt med 1,7 prosentpoeng fra 2017 til 56,2 prosent i 2018.

Viser behovet for likebehandling

Politisk og internasjonal sjef i Human-Etisk forbund (HEF), Lars-Petter Helgestad mener at dette viser at folkekirkes tid er forbi.

- Når andelen som døpes i Den norske kirke faller så kraftig viser det veldig tydelig at tiden da kirken betjente alle er forbi. At grunnloven utroper kirken til «Norges Folkekirke» blir stadig mer i utakt med virkeligheten, sier Helgestad til Fri tanke, og understreker:

- I det stadig mer mangfoldige Norge er det helt nødvendig at myndighetene sørger for likebehandling av alle innbyggere uavhengig av livssyn.

En av fire døpes i Oslo

I Oslo er tallene enda mer dystre for Kirken. I alt 48,7 prosent av innbyggerne i Oslo er medlem i DNK, et fall på 0,7 prosentpoeng fra 2017. Samtidig ble bare 27 prosent av de nyfødte døpt i Kirken, mens 27,1 prosent av 15-åringene ble konfirmert.

- Vi må bruke tallene fra 2018 til å vurdere hvordan vi best kan være en relevant og tilstedeværende kirke, sier Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet til NTB.

- Både medlemstall og andre nøkkeltall viser en liten tilbakegang, og vi må bruke tallene fra 2018 til å vurdere hvordan vi best kan være en relevant og tilstedeværende kirke i alle lokalsamfunn. Vi ønsker at alle møtene med kirken skal være preget av åpenhet, ærlighet og god faglighet enten folk kommer til kirken i glede eller i sorg, sier Nilsen.

Færre på gudstjeneste

Antallet døpte falt til 28.128 i 2018, en nedgang på vel 2.000 fra året før. Gudstjenestedeltakelsen totalt falt med vel 120.000 til 5.325.000. Gudstjenestedeltakelsen på søndager og helligdager falt med vel 100.000 til 4.082.000.

Kirkelige gravferder falt til 87,3 prosent av antallet døde, ned fra 88,2 prosent året før.

Det har vært nedgang i kirkelig oppslutning over mange år, og dette er tall kirkens ledelse og ansatte tar på alvor, framholder direktøren i Kirkerådet.

- Selv om tallene går nedover, er vi fortsatt en stor og levende kirke med 70.000 personer som blir døpt, konfirmert eller viet gjennom året og fem millioner gudstjenestebesøk, sier Nilsen.

Se også SSBs tabell over utviklingen for Den norske kirke her.