Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Nå blir det slutt på at nyfødte i Norge automatisk føres opp som «tilhørige» i kirken.
 Foto: Pixabay

Nå blir det slutt på at nyfødte i Norge automatisk føres opp som «tilhørige» i kirken. Foto: Pixabay

Tilhørigordningen fases ut – Kirken får ingen nye barn fra Folkeregisteret

– Hurra! utbryter HEFs styreleder. Når kirken ikke lenger får informasjon om nyfødte fra Folkeregisteret, mister de også muligheten til å føre opp nyfødte som «tilhørige».

Publisert:

Sist oppdatert: 22.09.2018 kl 08:56

Alle tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, mister tilgangen til Folkeregisteret den 1. oktober – en tilgang de har hatt i lang tid.

Det betyr at Den norske kirke mister muligheten til å oppføre såkalt «tilhørige» i kirkeregisteret.

Tilhørige er personer som automatisk ble skrevet inn i kirkeregisteret ved fødselen, men som ikke er døpt. Hvis den nyfødte døpes, endres statusen fra tilhørig til fullt kirkemedlem. Hvis barnet ikke døpes, beholdes tilhørigstatusen fram til barnet er 18 år. Da strykes statusen automatisk. Alle barn der minst én av foreldrene er medlem i kirken, blir automatisk tilhørige til kirken.

Alle tilhørige regnes som kirkemedlemmer i offentlig kirkestatistikk. Det er til enhver tid rundt 130.000 tilhørige i kirkeregisteret, altså personer under 18 år som ikke er døpt.

Fases ut

For å registrere nyfødte barn som tilhørige, har kirken vært avhengig av løpende meldinger fra Folkeregisteret over alle nyfødte og foreldrene deres , som de så har kunnet samkjøre med sitt eget medlemsregister. Har de funnet at minst én av foreldrene er kirkemedlem, har barnet blitt ført opp som tilhørig. Dette har gått automatisk uten at foreldrene har blitt informert.

Men nå mister altså kirken denne informasjonen fra Folkeregisteret, og det betyr også i praksis slutten på tilhørigordningen.

Dette bekrefter avdelingsdirektør Ole Inge Bekkelund i Den norske kirke sentralt.

– Vi kommer til å beholde de tilhørige vi har i registeret, men uten tilgang til Folkeregisteret er det ikke mulig for oss å registrere nye tilhørige fortløpende. Det måtte i så fall være hvis foreldre som velger ikke å døpe barna sine, likevel ønsker at de skal stå som tilhørige i kirken og tar aktivt kontakt med oss om dette. Men det tror jeg ikke blir særlig mange, sier han.

– Så det betyr i praksis at tilhørigordningen blir faset ut i løpet av de kommende 18 årene?

– Ja, hvis det ikke kommer noen endringer på bestemmelsene vi har fått nå, så blir det slik, sier Bekkelund.

Dermed har vi fått svar på hva hvilke følger den nye Folkeregisterloven ville få for Den norske kirke, noe vi tok opp i denne artikkelen.

– Viktig steg mot full livssynsfrihet

Human-Etisk Forbund har argumentert mot kirkens tilhørigordning i lang tid. De har ved en rekke anledninger tatt til orde for at ordningen bør avskaffes ettersom det er urimelig at barn som foreldrene har valgt ikke å døpe, likevel blir stående som tilhørig til kirken, vanligvis uten at foreldrene vet det.

Styreleder Tom Hedalen er svært fornøyd når Fri tanke forteller hva den praktiske konsekvensen av de nye reglene rundt informasjon fra Folkeregisteret vil innebære.

– Hurra, hurra, hurra! Dette er et viktig steg mot full livssynsfrihet i Norge. Tilhørigordningen har vært en provoserende anakronisme i norsk lovverk som dessverre ennå ikke er avviklet i kirkelovgivningen, men som nå gjennom endringer i tilgang til opplysninger i Folkeregisterert ser ut til å få et praktisk opphør, sier han.

Hedalen presiserer at Human-Etisk Forbund vil fortsette å kjempe for at ordningen også fjernes fra kirkelovgivningen.

– Men dette er en veldig god nyhet for oss! slår han fast.

Styrelederen forteller at Human-Etisk Forbund som organisasjon har kjent til disse endringene og derfor, allerede foran påmeldingen til Humanistisk konfirmasjon 2018, valgte å slutte å sende ut brev med informasjon til alle 14-åringer våren 2017.