Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Skotske par som gifter seg humanistisk har større sannsynlighet for å forbli gift enn andre ektepar i landet.
 Foto: Leonardo da / Shutterstock / NTB scanpix

Skotske par som gifter seg humanistisk har større sannsynlighet for å forbli gift enn andre ektepar i landet. Foto: Leonardo da / Shutterstock / NTB scanpix

Skottland:

Færre skiller seg etter humanistisk vigsel

Fire ganger mindre sannsynlig at du skiller deg, om du har valgt humanistiske vielse, viser tall innhentet av Humanists UK.

Publisert:

Om du vil forbli gift, velg humanistisk vigsel, skal vi tro statistikk fra Skottland. Skotske par som gifter seg humanistisk har fire ganger lavere risiko for å skilles sammenliknet med andre former for ekteskapsinngåelse, viser offentlige tall innhentet av Humanists UK.

Statistikken viser alle skilsmisser i Skottland i perioden 2017-18 fordelt etter henholdsvis humanistiske, borgerlige, og ulike former for religiøse vielser, som katolske eller i Den skotske kirke. Disse tallene ble så sammenliknet med antall inngåtte ekteskap i de ulike gruppene.

Av alle inngåtte ekteskap i Skottland i løpet av de siste 15 årene var det kun 0,25 prosent av de ekteskapene der parene hadde valgt humanistisk vielse som endte i skilsmisse i løpet av de to siste årene, altså 2017–18, mot 0,84 prosent av de andre ekteparene. Forskjellen står seg uavhengig av lengden på ekteskapene.

Tallene sier dermed ikke noe om antallet som har skilt seg totalt sett i løpet av de siste 15 årene i Skottland. Men peker likevel på en tendens for nevnte årstall.

Humanistisk vigsel mest populær

Humanistiske vigsler er for øvrig den mest populære formen for ekteskapsinngåelse i Skottland.

Humanistiske vigsler ble juridisk anerkjent i Skottland i 2005, men er det fremdeles ikke hverken i England eller Wales. En fersk spørreundersøkelse fra YouGov viser imidlertid stor støtte i befolkningen til at også disse delene av Storbritannia skal anerkjenne humanistisk vigsel. 68 prosent av de spurte ønsket at det også skulle bli mulig med humanistisk vigsel Wales og England.

I Nord-Irland ble humanistiske vigsler anerkjent i 2018. Det skjedde etter at Leeds-spilleren Eunan O'Kane og glamourmodellen Laura Lacole vant frem i retten for å få anerkjent sin humanistiske vielse samme år.

Den humanistiske vigsleren Zena Birch sier til Humanists UK at hun tror noe av årsaken til at de humanistiske parene forblir gift kan henge sammen med hvor mye av forberedelsene til vielsen som går med til å reflektere rundt selve ekteskapet og hvorfor velge å gifte seg.

Nedgang i Norge

I Norge ble det ifølge SSB innvilget 9545 skilsmisser i 2018. Dette var 303 færre enn året før. Hvilken form for vigsel parene hadde valgt er imidlertid ikke kjent.

Det var også færre som giftet seg i fjor, samlet sett. Men tallet på humanistiske vigsler var nokså stabilt.

#vigselVis flere

Færre gifter seg

Færre gifter seg

Nedgangen fortsetter for statskirken

Nedgangen fortsetter for statskirken

Det mest positive man kan si, er at de som fortsatt går i kirken i større grad setter pris på nattverd. (5.12.2014)

#SkottlandVis flere

#Humanists UKVis flere