Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
698 par valgte humanistisk vigsel i 2018
 Foto: Bjørn Molstad / HEF

698 par valgte humanistisk vigsel i 2018 Foto: Bjørn Molstad / HEF

Færre gifter seg

Nedgang i antall inngåtte ekteskap i 2018. Men selv om også færre gifter seg humanistisk, blir det marginalt flere sett opp mot det totale antall vigsler.

Publisert:

20.949 par giftet seg her i landet i fjor. Dette er nær 1.200 færre enn i året før, og det var nedgang i antall inngåtte ekteskap i alle fylker, unntatt i Vestfold, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ikke siden 1994 har det vært så få vigsler, ifølge NTB.

Nedgang – men større markedsandel

698 av fjorårets vigsler var humanistiske. Dette er noen færre enn 2017, kan seniorrådgiver Eivind Eggen i Human-Etisk Forbund fortelle Fritanke.no. Han understreker imidlertid at nedgangen er innenfor variasjonsspennet som siden 2007 har vært mellom 650-750 vielser i året.

– Men, ser vi dette i lys av den generelle nedgangen i antallet vigsler ser vi at vi har en marginal øking i «markedsandel» fra 2017 til 2018, fra 3,32 prosent til 3,26 prosent. Det er ikke mye, men det er i alle fall ingen nedgang. Det er omtrent som forventet, sier Eggen.

Lokal variasjon

Det samlede antall borgerlige vigsler gikk for øvrig også ned fra 7824 i 2017 til 7650 i 2018. Men målt mot alle inngåtte ekteskap i fjor har, ifølge Eggen, markedsandelen til borgerlige vigsler økt noe. I fjor utgjorde de 36,81 prosent av alle vigsler, mot 35,39 prosent i 2017.

– Denne gjennomsnittlige endringen kan skjule større lokale endringer. Siden borgerlig vigsel har blitt flyttet over på de folkevalgte mistenker vi at kommuner med populære ordførere og/eller fleksible løsninger for borgerlig vigsel kan ha økt sin popularitet, mens andre kommuner kan ha mistet oppslutning rundt tilbudet, sier Eggen.

Han viser videre til at SSB har ikke sluppet alle tallene for 2018 ennå, slik at det er vanskelig å teste denne hypotesen på nåværende tidspunkt.

Borgerlig nesten som før?

En humanistisk vigsel skiller seg for øvrig fra borgerlig vigsel, slik den har vært praktisert ved landets tinghus, gjennom en tettere kontakt mellom vigsler og brudepar.

– Vigsleren kommer hjem til brudeparet og snakker med dem, både om hvem de er, hva de ønsker seg for fremtiden og hvorfor de har valgt Humanistisk vigsel. Vi krever at en av dem er medlem. Vigsleren vil også vektlegge likeverd, gjensidig respekt og andre sider ved humanismen. På bakgrunn av samtalen skriver vigsleren en personlig tale til brudeparet, og de vil i fellesskap planlegge seremonien, uttalte seremonisjef Tale Pleym til Fritanke.no, etter at det ble kjent at det ville komme endringer i ekteskapsloven i 2017.

Fra 1. januar 2018 ble ansvaret for borgerlig vigsel overført fra rettsvesenet til kommunene. Endringen innebar at ordførere, varaordførere, kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret gir myndighet kan gjennomføre en vigsel.

– Dette var første året med ny ordning for borgerlig vigsel. Men det har, til tross for potensiell større tilgjengelighet, ikke gitt flere vigsler. Har du noen formening om hvorfor?

– En plausibel tolkning av at resultatet ikke har vært mer positivt for borgerlig vigsel er at tilbudet ikke skiller seg nevneverdig fra den tidligere ordningen med tanke på hvor fleksibelt det offentlige er i møte med brudeparets ønsker. Hvis borgerlig vigsel fortsatt – i all hovedsak – er noe som foregår på tinghuset eller rådhuset og lignende i lunsjen på torsdag, er det neppe så viktig hvem som gjennomfører seremonien, tror Eggen

- Hva tror du er årsaken til at færre gifter seg generelt sett?

– De ekspertene jeg har sett uttale seg fokuserer på at flere velger andre typer samlivsformer. Snittalderen på de som gifter seg går også opp, så en del av vigslene kan rett og slett bli forskjøvet over på senere år.

Stabilt for likekjønnede

Tallet på inngåtte ekteskap mellom likekjønnede har imidlertid ikke gått ned, men har holdt seg på samme nivå som i fjor. Da var det ifølge SSB 330 vigsler totalt sett, uavhengig av vigselsform Dette er en økning fra 250 i 2013. 58 prosent av giftermålene i 2018 var mellom kvinner. Året før var denne andelen 64 prosent.

Færre skilte - flere separerte

For øvrig var det 9.500 skilte seg og 10.600 separasjoner i 2018. Dette gir 300 færre skilte enn i 2017, mens tallet på separasjoner økte noe.

Det gjør også tallet på separasjoner blant like kjønn, og da særlig i ekteskap mellom kvinner. I 2018 søkte 88 par i denne gruppen om separasjon. Det er det største antallet siden ekteskapsloven ble innført. Videre var det 55 skilsmisser i denne gruppen.

#vigselVis flere

Færre skiller seg etter humanistisk vigsel
Nedgangen fortsetter for statskirken

Nedgangen fortsetter for statskirken

Det mest positive man kan si, er at de som fortsatt går i kirken i større grad setter pris på nattverd. (5.12.2014)

#ekteskapVis flere

#Eivind EggenVis flere

#Tale PleymVis flere

Færre gifter seg

Færre gifter seg

#Borgerlig vielseVis flere