Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

DEBATT: På grensen til majoritetsarroganse

Hovedstyret i Human-Etisk Forbund støtter et forslag som går hardt utover mindre livssynssamfunn, men som overhode ikke rammer forbundet. Mangelen på forståelse for at forslaget er problematisk vitner om en majoritetsarroganse humanister bør holde seg for gode til.

Publisert:

Sist oppdatert: 18.05.2018 kl 11:58

Som kjent jobbes det for øyeblikket med å lage en ny lov for tros- og livssynsamfunn. Humanistisk Ungdom mener at Human-Etisk Forbunds innspill i denne prosessen generelt sett har vært gode og gjennomtenkte, men vi biter oss merke i én sak. Hovedstyret mener faktisk at livssynssamfunn med under 500 organiserte medlemmer over 15 år ikke skal få støtte på lik linje med forbundet selv.

Det er forståelig at det på et punkt må gå en grense for hva som er organisert livssyn, men krav om 500 medlemmer virker unødvendig høyt. Dette påpeker også Njål Høstmælingen i rapporten om de menneskerettslige konsekvensene av lovforslaget. En rapport som er skrevet på oppdrag av Human-Etisk Forbund.

En grense på 500 medlemmer vil være en svært dramatisk endring fra dagens praksis, og vil føre til at en mengde trossamfunn miste statsstøtten. Det er bekymringsverdig at hovedstyrets medlemmer mener dette ikke er et spesielt stort problem, spesielt ettersom leder Tom Hedalen tydeligvis ikke ser forskjellen på 100, 500 og 5000. Det er godt mulig at det er vanskelig å se forskjellen når man selv har 88 000 medlemmer, men for de som ikke er av landets største aktører er forskjellen enorm. Dette overlegne perspektivet, der man ikke tar hensyn til de som er mindre enn seg selv, ligner skremmende mye på den majoritetsarrogansen Human-Etisk Forbund og Humanistisk Ungdom selv ofte er offer for. Hva om kirken hadde påstått at grensen burde gå ved 100 000 medlemmer?

Humanistisk Ungdom mener også at det et sted må gå en grense, men at alt som kan kalles organisert livssyn skal understøttes av staten på samme måte. Da er en grense på 100 medlemmer over 15 – slik Humanistisk Ungdom gikk inn for på vårt landsmøte i 2017 – langt mer fornuftig enn det hovedstyret går inn for. Det er vondt å se Human-Etisk Forbund gå bak ryggen på de som gjerne har vært våre samarbeidspartnere i kampen mot forskjellsbehandling og særposisjoner for Den norske Kirke, som for eksempel Vennenes samfunn kvekerne (ca 140 medlemmer i Norge).

Kampen mot statskirken er ikke over, og vi som er i samme båt bør ikke kaste hverandre over bord.

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.