Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Norveg er et senter for kystkultur og kystnæring er en del av Kystmuseet i Nord-Trøndelag i Vikna, Nord-Trøndelag. Senteret er tusenårssted for gamle Nord-Trøndelag fylke.
 Foto: Flickr@Mal Booth

Norveg er et senter for kystkultur og kystnæring er en del av Kystmuseet i Nord-Trøndelag i Vikna, Nord-Trøndelag. Senteret er tusenårssted for gamle Nord-Trøndelag fylke. Foto: Flickr@Mal Booth

Ble avkrevd 20.000 kroner i leie for Humanistisk gravferd

Kirkelig gravferd er gratis for kommunens innbyggere, men hva skjer hvis man vil ha humanistisk gravferd?

Publisert:

Sist oppdatert: 25.01.2019 kl 10:12

For medlemmer i Den norske kirke koster det ingenting for kirkebegravelse hvis man blir gravlagt i bostedskommunen.

Men hvis man ønsker en ikke-kirkelig gravferd kan det by på problemer.

Det fikk Anton Bævre fra Vikna i Trøndelag erfare. I november i fjor mistet han sønnen sin i en tragisk ulykke. Familien ønsket en humanistisk gravferd på hjemstedet og kommunesenteret Rørvik.

Bævre, som også er teknisk sjef i Vikna kommune, sier til Fri tanke at han en rekke ganger har hørt politikerne snakke om at folk som ønsker en begravelse utenfor kirken enten kan gjøre dette på samfunnshuset i kommunen eller på kystkultursenteret Norveg på Rørvik.

– Det var ikke aktuelt med samfunnshuset for vår del, for det er jo arbeidsplassen min. Så da fikk det bli Norveg. Vi tenkte det ville gå greit, sier Bævre til Fri tanke.

Norveg er et senter for kystkultur og kystnæring som rommer en historisk utstilling, restaurant, galleri og kulturhus. I tillegg har de den store «Norvegsalen», som har plass til omkring 170 personer, og som foreldrene mente ville egne seg godt til sønnens begravelse.

Ble enig med kommunen om 5000

Problemet var bare at kommunen ikke hadde noen avtale med Norveg om at «Norvegsalen» kunne brukes til livssynsnøytralt seremonirom. Noen dager før begravelsen fikk Anton Bævre beskjed om at kystkultursenteret ville ha 20.000 kroner i leie for lokalet.

– Det blir jo helt feil. Hvis vi skal ha likeverdighet for livssyn her i landet, kan det jo ikke være sånn at man slipper å betale hvis man er medlem i kirken, mens man må betale 20.000 kroner hvis man er medlem av Human-Etisk Forbund, sier Bævre.

Han protesterte overfor kommunen, og fikk i stand en avtale der han og kona betaler en egenandel på 5000 kroner mens kommunen dekker resten. Det kan Bævre akseptere siden man også er nødt til å betale en sum i denne størrelsesordenen også ved kirkebegravelser hvis avdøde er hjemmehørende i en annen kommune.

– Sønnen min bodde i en annen landsdel, så det er greit. Problemet var bare at dette ikke var på plass, og at vi pårørende måtte ta dette opp med kommunen midt i sorgen over å ha mistet sønnen vår, sier han.

Ville de ha akseptert et siderom i en moské?

Siden 2012 har det vært mye diskusjon på Rørvik om kirkebygging og livssynsnøytrale seremonirom. Da brant den gamle Rørvik kirke ned, og kirkemedlemmene ønsket seg selvsagt en ny kirke i kommunesenteret, samtidig som Human-Etisk Forbund og andre har argumentert for at det også bør bygges et livssynsnøytralt seremonirom i kommunen.

Løsningen ble at det i den nye kirken, som skal stå ferdig i slutten av året, kommer et «livssynsnøytralt seremonirom». Både Human-Etisk Forbund og biskopen i Nidaros har advart mot denne løsningen, men rommet blir likevel bygget som en del av den nye kirken.

Anton Bævre forklarer at det «livssynsnøytrale seremonirommet» i den nye kirken blir et aktivitetsrom med plass til rundt 70 personer.

– Vi er ikke fornøyd med dette, og det ville ha vært altfor lite for vår gravferd. Kirken tror de er veldig rause når de tilbyr dette, men jeg skulle likt å se hva de hadde ment hvis de for eksempel ble tilbudt en «kirke» i et lite siderom på en moské eller noe, sier han.

Vil ikke ha flere gravferder

Den humanistiske begravelsen og rotet med betalingen har ført til at kystkultursenteret Norveg på Rørvik fra nå av lukker døren for at lokalene deres skal brukes til gravferd. Rune Balle, avdelingsleder ved Norveg, sier til Namdalsavisa at de kommer til å si nei til begravelser framtiden.

Han forklarer at museet måtte holde stengt i to dager på grunn av begravelsen, og at mange ansatte ved museet mislikte sterkt at det skulle holdes en begravelse på arbeidsplassen deres.

– Det var mange som valgte ikke å være på jobb fordi de ikke vil være i bygget, sier han.

Balle sier han har stor respekt for Human-Etisk Forbund, men understreker at dette ikke var godt verken for stedet eller medarbeiderne.

– Jeg vil være så ærlig å si at jeg ikke kommer til å være avdelingsleder om det skal gjennomføres flere begravelser her, slår han fast.

Sårende uttalelser

Anton Bævre reagerer negativt på uttalelsene fra avdelingsleder Rune Balle ved Nordveg.

– Både kona mi og jeg synes dette er sårende uttalelser. Det nedvurderer den fine gravferden vi hadde der for sønnen vår, sier han til Fri tanke.

Bævre understreker at stat og kommuner ikke må forskjellsbehandle folk etter livssyn når det gjelder gravferd.

– Derfor trenger vi lokaler i kommunene som det er mulig å arrangere verdige og fine seremonier i, spesielt ved begravelser, sier han.

OPPDATERT 22.1.19:

Avdelingsleder Rune Balle står fast på at de ikke ønsker flere begravelser på Nordveg, men synes hele saken kom feil ut i Namdalsavisa og her i Fri tanke.

– Familien har vår dypeste medfølelse i sorgen. Vi på Kystmuseet synes det er leit at kommunikasjonen i etterkant har foregått igjennom pressen, sier han.

Han forteller at de i lys av de spesielle omstendighetene imøtekom Human-Etisk Forbunds bestilling slik at familien kunne få en verdig avskjedsseremoni.

Han står likevel fast på at han ikke ønsker flere gravferder på Norveg.

– Det er ikke formålstjenelig for kommunen å bruke Norveg som et lokale for begravelsesseremonier. Bygget er ikke tilrettelagt for en slik seremoni, og det kreves et stort antall arbeidstimer for tilrettelegging. Bygget er dessuten en arbeidsplass for 15 ansatte. Det er respektløst å arbeide under en slik seremoni, og de ansatte må derfor ta fri uten lønn, sier han.

Et annet poeng er at bygget er et museum med en kafe som måtte stenges i to dager for at gravferden skulle gjennomføres.

– Det er leit at Norveg i blir framstilt som pengegrisk, når sannheten er at vi kun har valgt å fakturere for leie og en liten del av de reelle kostnadene. Prisen var avtalt med Human-Etisk Forbund på forhånd, sier Balle.

Han anser dette som en sak mellom kommunen og de pårørende, og synes det er urettferdig at museet ble framstilt som skurken i saken når de har hatt store reelle kostnader ved gravferden som de var nødt til å dekke inn på den ene eller andre måten.

#livssynsnøytrale seremoniromVis flere

Nå kan kommunene igjen søke penger til livssynsnøytrale seremonirom
Ble avkrevd 20.000 kroner i leie for Humanistisk gravferd
- Kan reklamere mer for livsynssnøytrale rom

- Kan reklamere mer for livsynssnøytrale rom

Begravelsesbyråleder ser ikke behovet for nybygg av livssynsnøytralt seremonirom i Sandefjord per i dag. –Vaner kan endres, svarer HEFs fylkeslag i Vestfold.(13.01.2015)