Nettstedet Utmelding.no har på kort tid skapt utmeldingskaos per epost for Den norske kirke. FOTO: Scanpix/Microstock (M)

Nytt nettsted skaper utmeldingskaos for kirken

– Man kan ikke melde seg ut på epost

Over 3800 personer har fylt ut utmeldingsskjemaet på utmelding.no, og det har resultert i epostkaos hos Kirkerådet og Kirketorget i Oslo. Men utmeldte blir de ikke nødvendigvis, ifølge kirkens kommunikasjonsdirektør.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.09.2014 kl 08:00

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

– Dette er spam, sier kommunikasjonsdirektør i Den norske kirke, Trude Evenshaug, om epostene som genereres via nettsiden Utmelding.no. FOTO: Den norske kirke

Se bildet større

Leder for Kirketorget i Oslo, Britt Holmboe, forteller at der blir folk meldt ut av Den norske kirke etter eposthenvendelser. FOTO: Den norske kirke

Se bildet større

Etter de over 2000 epost som Kirkerådet mottok mandag generert av nettstedet Utmelding.no, har Kirkerådet sett seg nødt til å spørre Kulturdepartementet om råd. FOTO: faksimile fra internett

Faktaboks

Utmelding av Den norske kirke

For at en utmelding av Den norske kirke skal være gyldig må den foregå etter forskrift for Kirkeloven fra 2006:

§ 2. Utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Kirkerådet skal videresende henvendelsen til kirkebokføreren på bostedet. Den som melder seg ut av Den norske kirke, skal gi følgende opplysninger:

a) fullt navn,
b) bostedsadresse,
c) fødselsnummer (11 siffer),
d) navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får virkning for disse.
Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut.
Dersom den som melder seg ut, ikke er registrert i Den norske kirkes medlemsregister, må vedkommende dokumentere medlemskapet med dåps- eller innmeldingsattest.

§ 3. Henvendelse om inn- eller utmelding bør besvares innen 14 dager i form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert.

Dessuten gjør Kultur- og kirkedepartementet særlig oppmerksom på at «henvendelse om utmelding heretter kan skje både til kirkebokfører og til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Kirkerådet skal imidlertid kun videresende henvendelsen til rett kirkebokfører, som fører utmeldingen inn i kirkeboka, utsteder attest og fører opp vedkommende på de alminnelige rapporter om inn- og utmeldinger som sendes til medlemsregisteret. Hvis vedkommende ikke er registrert i medlemsregisteret, er det nødvendig at vedkommende dokumenterer medlemskapet med dåps- eller innmeldingsattest. I de tilfeller der kirkebokføreren finner vedkommende i medlems-registeret, er slik dokumentasjon ikke nødvendig. Vi gjør også oppmerksom på at utmelding skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut. Utmelding kan følgelig ikke skje pr. e-post eller lignende siden ordningen med elektronisk signatur ikke er tilstrekkelig utbredt.»

Human-Etisk Forbund har laget et utmeldingsskjema som kan brukes. Her finner du også mer informasjon om utmelding av Den norske kirke.

Hvis du lurer på om du er medlem i Den norske kirke – eller noe annet tros- eller livssynssamfunn – kan du henvende deg per telefon til Brønnøysundregistrene. Du vil da få tilsendt et brev med informasjonen til din folkeregistrerte adresse.

Det har tradisjonelt vært vanskelig å melde seg ut av Den norske kirke. Fram til 2006 var det påkrevd å vedlegge kopi av dåpsattest ved utmeldingsbrevet, og fortsatt på 1980-tallet var det vanlig å bli innkalt til samtale med presten hvis man forsøkte å melde seg ut. I dag heter det i lov og forskrifter til Den norske kirke at «utmelding skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut. Utmelding kan følgelig ikke skje pr. e-post eller lignende siden ordningen med elektronisk signatur ikke er tilstrekkelig utbredt.» Dette presiserer Den norske kirke flere steder på sitt nettsted.

Bakgrunn: Derfor blir det medlemsrot i kirken.

Lørdag ble likevel nettstedet Utmelding.no lansert under overskriften «Meld deg ut av kirken på nett, helt gratis»: «Her finner du et enkelt skjema for utmelding av Den norske kirke. Alt du trenger å gjøre er å legge inn personalia, personnummer og epost. Opplysningene blir automatisk sendt til Kirkerådet.» Ifølge opphavsmannen har over 3800 fylt inn utmeldingsskjema på nettstedet i løpet av helga og mandagen, noe som har generert et tilsvarende antall eposter til Kirkerådet og Kirketorget i Oslo.

LES: Usikker utmelding med utmelding.no

Utfordringen er bare at Den norske kirke kun godtar skriftlig henvendelse eller personlig oppmøte ved utmelding. På kirken.no står det eksplisitt at epost-utmeldelse ikke godtas.

– Vi er opptatt av at folk som ønsker å melde seg ut av kirken skal få gjort dette på en sikker måte, sier kommunikasjonsdirektør Trude Evenshaug i Den norske kirke.

Hun mener nettstedet Utmelding.no er veldig uryddig og ugreit.

– Hvem som helst kan opprette en epostadresse og melde ut andre. Disse skjemaene er dessuten satt opp slik at det er flere mottakere, ikke bare Kirkerådet (dette ble endret i løpet av mandag. Journ. anm.). Vi vil advare folk mot å legge inn personopplysninger på dette nettstedet. Nettstedet inneholder også feilinformasjon. Lovverket krever at utmeldinger inneholder underskrift, sier Evenshaug.

Anser epostene som spam

– Andersen sier det nå er 3800 som har sendt epost til Kirkerådet?

– Vi har registrert rundt 2000. Men disse sendes altså flere steder, og det bør opphøre snarest (dette ble endret i løpet av mandag. Journ. anm.). Det er veldig ugreit at informasjon om folk spres og at noen genererer spam.

– Dere anser dette som spam?

– Dette er ikke måten å gjøre det på. Man kan ikke melde seg ut på epost, selv om han hevder det. Og da er det jo spam. Vi forhører oss imidlertid nå med departementet om hvordan vi skal forholde oss til de som i god tro har «meldt seg ut» av kirken. Vi ønsker å ta disse på alvor.

Ikke utmeldt, men strøket som feilaktig oppført

Evenshaug viser til at Erling L. Andersens personlige eksempel er feil, ettersom han opprinnelig ble utmeldt av kirken som 15-åring.

– Han har opplevd å være registrert i registeret etter utmelding, som ikke er det samme som å være medlem. Han har gjort oss oppmerksom på det, og da slettes folk på bakgrunn av en eposthenvendelse. Men det er ikke utmeldelse.

– Folk bør følge den utmeldingsprosedyren staten har bestemt at gjelder. Dette er ikke noe kirken bestemmer selv. Etter vår forståelse av lovverket krever behandling av sensitive data en sikker løsning. Behandling av slike data over epost er ikke det. Vi ønsker oss en MinID-løsning, men det har vi foreløpig ikke fått midler til å utvikle.

Evenshaug forteller at det ikke er uvanlig med kampanjer av liknende art, men dette er første gang det er blitt laget et nettsted.

Over 2000 epost registrert

Epostene generert av Utmelding.no har blant annet gått til Kirketorget i Oslo.

–Siden veldig mange av de mailene som kommer er fra personer som ikke er bosatt i Oslo, har vi avtalt med Kirkerådet at vi i første omgang sletter alle som er sendt både til Kirketorget og til Kirkerådet. Vi har videre avtalt at Kirkerådet skal videresende til oss de som faktisk gjelder Oslo. De som kommer bare til oss, de håndterer vi, forklarer torgets leder, Britt Holmeide.

De svarer på epostene, og de som er medlemmer og bor i Oslo, blir så utmeldt.

Ulik utmeldingspraksis i kirken

– Det er mulig å melde seg ut per epost hos dere?

– Ja. Vi følger «personlig henvendelse» og at det skal skje skriftlig slik det står i loven. En epost som viser avsender som samsvarer med underskrift, og vi får fødselsnummer, det tenker vi er en personlig henvendelse.

– Hva er årsaken til at det er ulik praksis hos dere og Kirkerådet?

– Jeg vet ikke hvorfor de praktiserer slik de gjør det i Kirkerådet, men vi godkjenner i hvert fall epost, og sender en utmeldingsattest.

Holmeide mener de har praktisert utmelding slik så lenge utmeldinger har gått via Kirketorget i Kirkelig fellesråd i Oslo. Etter det Fritanke.no forstår er dette en praksis det vil bli sett mer nøye på fra sentralt hold i kirken.

Ikke-medlemmer melder seg ut

Hvor mange epost det har vært totalt sett i løpet av dagen, har hun ikke oversikt over. Men mange av utmeldelsene har kommet fra folk som ikke er medlemmer.

– Mange av de som har sendt epost nå i helgen, de kommer opp som ikke-medlemmer av Den norske kirke. De er dermed ikke i medlemsregisteret, og det er uaktuelt å melde dem ut.

Utmelding.no har effekt

Selv om nettstedet Utmelding.no ikke nødvendigvis fører til utmelding på den måten det gis inntrykk av i første omgang, har det ført til at Kirkerådet har sett seg nødt til å sende en hastehenvendelse til Kulturdepartementet. I brevet, der det forklares om nettstedet Utmelding.no og epostene det har generert, skriver Kirkerådets direktør og sekretær:

«Kirkerådet har ikke noe ønske om å holde fast ved personer som vil melde seg ut av Den norske kirke. Så langt vi kan forstå handler personene som nå sender inn sine utmeldingsskjemaer i god tro, og er ikke klar over kravet om underskrift. Vi ser imidlertid at det her er en betydelig sikkerhetsutfordring. Vi har ingen kontroll med om det faktisk er medlemmet selv som sender inn skjemaet.

Vi ber om svar så raskt som mulig, slik at vi enten kan effektuere innsendte eposter som utmeldinger, eller gi beskjed om at vi faktisk ikke kan forholde oss til utmeldinger som ikke er undertegnet.»

Ingen politiske ansvarlige i Kirkerådet har vært tilgjengelige for kommentar på grunn av høstferie.

Siste nytt i Nyheter

Mauritania innfører obligatorisk dødsstraff for blasfemi

Før kunne man slippe med to år i fengsel hvis man angret. Nå er det ikke lenger noen bønn i den islamske republikken.

HU beskylder Human-Etisk Forbund for majoritetsarroganse

– Det er lett å støtte en nedre grense på 500 medlemmer når man selv har 88.000 medlemmer, kommenterer politisk nestleder i Humanistisk Ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne.

Tradisjonen med gudstjeneste midt i 17. mai-toget fortsetter

Løken skole har holdt avstemning og flertallet ville fortsette som før. Dermed blir det gudstjeneste midt i 17. mai-toget i år også.

 
Konverterte til islam som et sosialt eksperiment... og for kjærligheten

Han er fra et norsk, liberalt akademikerhjem. For å få kvinnen han elsker, måtte han konvertere til islam. Likevel valgte de Humanistisk vigsel. I kveld kan du se filmen på TV2.

Den nye tros- og livssynsloven vil bli dømt for diskriminering, ifølge utredning

… men det vil også Human-Etisk Forbunds holdning i ett av spørsmålene, skal vi tro en HEF-betalt utredning fra menneskerettighetsekspert Njål Høstmælingen.

Trump brukte USAs nasjonale bønnedag til å gi de kristne en tyngre hånd på rattet

Trossamfunnene i USA skal få mer innflytelse. Det er intensjonen med presidentordren Donald Trump signerte siste torsdag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse