Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Firmaet Agrando tilbyr ulike datasystemer for kirkelig administrasjon på lokalplanet. Nå jobbes det med å integrere disse systemene med det sentrale medlemsregisteret der det er hensiktsmessig. Integrasjonen skal etter planen være ferdig våren 2014.

Firmaet Agrando tilbyr ulike datasystemer for kirkelig administrasjon på lokalplanet. Nå jobbes det med å integrere disse systemene med det sentrale medlemsregisteret der det er hensiktsmessig. Integrasjonen skal etter planen være ferdig våren 2014.

Derfor blir det medlemsrot i kirken

Selv om «gjeninnmeldinger» av utmeldte skal være umulig i kirkens nye medlemsregister, så kommer det stadig meldinger om at det skjer. Ulike, lokale datasystemer som ikke er integrert er trolig hovedårsaken.

Publisert:

Sist oppdatert: 08.04.2013 kl 10:05

Den 7. februar 2011 fikk Lars-Sverre Dalhaug Eriksen en attest fra Tovik prestegjeld i Troms. Der stod det at han nå var utmeldt av kirken. På dette tidspunktet, for kun to år siden, hadde Den norske kirke for lengst innført sitt elektroniske medlemsregister. Der skal det ikke være mulig at folk blir «innmeldt» igjen, etter først å ha blitt utmeldt, sier Kirkerådet.

Likevel, i mars 2013, altså i forrige måned, oppdaget Dalhaug Eriksen at han fortsatt stod oppført som medlem i statskirken. «Hei. Du var registrert som medlem i Den norske kirke. På bakgrunn av din henvendelse er du nå korrigert ut av våre registre» var svaret Dalhaug Eriksen fikk fra Kirkerådet den 8. mars i år.

– Feilen må ligge sentralt

Fritanke.no har fått oversendt utmeldingsattesten til Lars-Sverre Dalhaug Eriksen fra februar 2011. Vi tok kontakt med Tovik menighet i Troms for å høre hvorfor Dalhaug Eriksen ikke hadde blitt utmeldt av kirken til tross for at de ga ham en utmeldingsattest for to år siden.

Sekretæren som har signert utmeldingsattesten husker ikke denne saken spesielt, men kan ikke se at hun har gjort noen feil.

– For to år siden, i 2011, var alt på data. Det hadde ikke vært mulig for meg å skrive ut denne utmeldingsattesten, hvis jeg ikke først hadde lagt inn alt i datasystemet. Derfor kan jeg ikke skjønne annet enn at feilen må ligge sentralt, sier sekretæren.

Hun jobber ikke lenger i Tovik menighet og Fritanke.no har valgt å anonymisere henne.

To systemer må oppdateres parallelt

På sentralt hold – i Kirkerådet – får vi høre en annen historie. Det er nemlig ikke slik at ansatte på grunnplanet i Den norske kirke bare har ett datasystem å forholde seg til. De de har to; Det sentrale, digitale medlemsregisteret, samt et lokalt datasystem for å holde orden på og administrere kirkelige handlinger. De vanligste lokale datasystemene er programmet LabOra Menighet fra firmaet Agrando, samt programmet Kardinal fra firmaet Kirkedata.

Når man har to adskilte datasystemer å oppdatere, er det naturligvis viktig at alle husker å oppdatere begge, og ikke bare det ene. Det er en slik feil avdelingsdirektør i Kirkerådet Ole Inge Bekkelund tror har skjedd i dette tilfellet.

– Jeg vil nødig sitte her og skylde på enkeltpersoner ute i organisasjonen, men det er ikke mulig at folk blir «innmeldt igjen» hvis man først er fjernet fra det sentrale, digitale medlemsregisteret. Det som har skjedd her er derfor høyst trolig at utmeldingen til Dalhaug Eriksen har blitt registrert i det lokale datasystemet, og at det sentrale registeret ikke har blitt oppdatert, sier Bekkelund.

Dette bekreftes av leder for brukerstøtten til Kirkens medlemsregister, Kjetil Kleven. Han er ikke i tvil etter å ha sett Dalhaug Eriksens utmeldingsattest.

– Denne utmeldingsattesten kommer fra datasystemet Kardinal og ikke fra det sentrale medlemsregisteret. Det kan jeg si helt sikkert på grunn av ulikheter i oppsett og skrifttyper.

Kleven har også lett i det sentrale medlemsregisteret etter spor av Dalhaug Eriksens utmelding fra 2011, men kan ikke finne noe.

– Det ville jeg ha funnet hvis den lokale menigheten hadde oppdatert det sentrale registeret. Derfor er det ingen annen mulighet enn at de har unnlatt å gjøre dette, og bare oppdatert Kardinal, sier Kleven.

Systematisk feilkilde

Avdelingsdirektør Ole Inge Bekkelund er enig i at krav om parallell oppdatering av to uavhengige dataregistrene er en systematisk svakhet som kan føre til at folk faktisk ikke blir utmeldt, selv om de går etter boka og melder seg ut via sin lokale menighet.

– Dette er en klar svakhet i våre rutiner som fører til feil - mer feil enn hvis vi bare hadde hatt ett system. Det er klart at når ansatte må oppdatere to datasystemer manuelt med den samme informasjonen, så blir det flere feil også, sier han.

Kjetil Kleven legger til at forskning tyder på at feilprosenten øker med ca. 30 prosent for hvert ekstra parallelle system en ansatt blir bedt om å oppdatere.

– For å forebygge menneskelige feil av denne typen, er det selvsagt viktig å ha så enkle rutiner og så samkjørte datasystemer som mulig, sier han.

Glemmer å registrere dåp

Bekkelund trekker fram en annen annen indikasjon på at kravene om manuell oppdatering av to datasystemer fører til systematiske feil.

I den offisielle kirkestatistikken hos SSB er nemlig tallene for dåp høyere enn tilsvarende tall som ligger i det sentrale medlemsregisteret. De to tallene burde ha vært like hvis alle gjort dette korrekt.

– Dette tyder på at vi har en systematisk svakhet i rutinene. Det er menighetene selv som rapporterer direkte inn til SSB. Tallene tyder på at ansatte lokalt i gjennomsnitt er flinkere til å oppdatere de lokale administrasjonssystemene enn det sentrale medlemsregisteret, sier Bekkelund.

Han forteller at det er satt av penger til å integrere de lokale administrative datasystemene med det sentrale registeret. Dette arbeidet vil trolig bli ferdig i starten av 2014. Hvis dette arbeidet lykkes, vil disse problemene løses da.

Samkjøring av systemene i 2014

Brukerstøtteleder Kjetil Kleven understreker at selv om det fortsatt oppdages feil av den typen som har rammet Lars-Sverre Dalhaug Eriksen, så blir kirkeregisteret stadig bedre.

– Etter kirkevalget i 2009 ble vi nedringt med folk som ville melde seg ut av kirken. Da var rundt 90 prosent av de som tok kontakt feiloppført som kirkenmedlemmer. Etter et stort oppslag i VG nylig om en person som har hatt problemer med å melde seg ut av kirken, fikk vi også mange henvendelser. Men da vil jeg anslå at bare én av femten var feiloppført. Så kvaliteten på registeret blir stadig bedre, sier han.

Kleven beklager likevel sterkt overfor Dalhaug Eriksen og andre som blir rammet av de dårlige oppdateringsrutinene til kirken, og understreker at ingen er mer interessert i at dette skal fungere enn kirken selv.

– Dette handler om omdømmet vårt. Vi vil selvsagt ikke ha folk i vårt medlemsregister som ikke ønsker å stå der selv. Forhåpentligvis blir vi kvitt disse problemene i 2014, sier han.

Håper kirken forbedrer rutinene

Lars-Sverre Dalhaug Eriksen er fornøyd med å få en forklaring på hvorfor han ikke ble utmeldt til tross for den to år gamle attesten fra menighetskontoret i hjemygda.

Han håper kirken forbedrer rutinene sine.

– Det er klart at menneskelige feil kan skje, men kirken bør jo ikke ha et system som legger til rette for dette, sier han.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus