FOTO: Arnfinn Pettersen

Retten til å bestemme over eget liv. Hvorfor LIM ønsker forbud mot søskebarnekteskap

DEBATT: Et forbud mot søskenbarnekteskap vil være et viktig ledd i kampen mot ukultur og sosialt press. Dessuten er det sterke helsemessige argumenter for et forbud, konstaterer Dana-Æsæl Manouchehri, generalsekretær i LIM.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.02.2018 kl 15:07

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Fakta: LIM

LIM (Likestilling, integrering, mangfold) er en ikke-statlig organisasjon som arbeider for å fremme innvandrernes deltakelse, tillit og tilhørighet til det norske samfunnet. Organisasjonen ønsker å fungere som et talerør for liberale og sekulære verdier og motarbeide segregeringen av samfunnet på etnisk eller religiøst grunnlag. LIMs overordnede mål er et fredelig og inkluderende samfunn, der individets universelle rett til frihet og verdighet blir ivaretatt.

Les mer på LIMs nettsider.

LIM (Likestilling, integrering og mangfold) har publisert et notat med flere forslag til tiltak mot æresvold og negativ sosial kontroll. Et av tiltakene er å forby søskenbarnekteskap. Blant de andre tiltakene er styrking av minoritetsrådgiveres stillinger på skolene og obligatoriske samtaler med barn og familier i risikogruppene.

Et forbud er alltid siste stopp og noe man prøver å unngå. Selvbestemmelsesretten veier tungt. Men med tanke på de enorme konsekvensene denne ukulturen og praksisen har for barns helse og kvinners frihet, mener vi i LIM at en forholdsmessighetsvurdering i dette spørsmålet går massivt i favør av et forbud.

Vår anbefaling om et forbud er forankret i to selvstendige vurderingsgrunnlag. Det ene er kampen mot ukultur og sosial kontroll, og mot et strukturelt press som eksisterer i noen miljøer, om at jenter bør gifte seg med sine slektninger. Dette opprettholder en sterk sosial kontroll og begrenser kvinners frihet.

Vi ser på et forbud som et helt nødvendig virkemiddel, men ikke en komplett løsning. Vi må ha press gjennom forbud, men det vi ikke kommer ikke utenom dialog, opplysning og samtaler, noe som må gjøres parallelt hvis vi ønsker langvarige effekter.

Det andre grunnlaget handler om de helsemessige konsekvensene. Konsekvensene ved søskenbarnekteskap er så alvorlige og godt dokumenterte, at det ville vært naivt å ikke ta dette med som et eget grunnlag for å forby ekteskap mellom nært beslektede mennesker.

Vi har i notatet vårt konkret og bevisst valgt å referere til rapportene fra Folkehelseinstituttet og kronikker fra medisinske fagfolk, som barnelege Ingvild Heier. Vi kunne sikkert referert til divergerende normative meninger om denne saken i samfunnsdebatten, noe vi er fult klar over eksisterer, men poenget med referansene til barnelege Ingvild Heier er å synliggjøre de medisinske konsekvensene av søskenbarnekteskap, noe vi mener er så avgjørende at akkurat dette måtte komme frem i lyset.

De relevante medisinske konsekvensene ved søskenbarnekteskap, som for eksempel blodsykdommer, nyresykdommer, leversykdommer og hudsykdommer som kan medføre lidelse og tidlig død, er såpass alvorlige at vi mente at dette måtte bli allment kjent.

Slike forslag inneholder selvfølgelig politikk, men vårt notat, ene og alene, har som formål å stå på de svakest stiltes side.

Det er sikkert mange som har interesse av å opprettholde praksisen med søskenbarnekteskap, eller andre kulturelle praksiser, men når konsekvensene for individets rett og frihet er så alvorlige, har vi som samfunn ikke bare et moralsk ansvar, men vi har en plikt for å beskytte dem.

Hvilken side står du på?

Siste nytt i Debatt

– Forhuden har en funksjon, også for kvinner

DEBATT: – Personlig har jeg ikke hatt sex med mange omskårede menn, men noen er det blitt. Jeg har dog hatt endel sex med intakte menn. Min preferanse er helt klart en intakt penis, skriver Yvette Mariann Stornes.

Vet HU-lederen hva et overgrep er?

DEBATT: – Jeg anbefaler HU-lederen å lytte til stemmene til menneskene som har blitt frarøvet deres kroppslige autonomi, skriver Paul Omar Lervåg.

Mindretallsvern og den farlige menneskeflokken

DEBATT: – Vi trenger å snakke om både populismen, det liberale demokrati, demokratiets skyggesider og vår sivilisasjons fremtid, ikke stikke noen av disse temaene under stol.

 
Noen tok til vettet

DEBATT: Jens Brun-Pedersen mener HEF bør tenke nøye gjennom Abbas og Fozia Butt-saken før de bestemmer seg om kirkeasyl. – Den viser at vi trenger sikkerhetsventiler i samfunnet, mener han.

Ronnie Johanson: Svar til Per Bjarne Ravnå om den historiske Jesus

DEBATT: Ronnie Johanson takker for fair behandling i Per Bjarne Ravnås bokanmeldelse og svarer på noe av kritikken.

Kirkeasyl – en nødvendig sikkerhetsventil

DEBATT: Jeg er prinsipielt enig i argumentene mot kirkeasylordningen. Likevel er jeg imot at Human-Etisk Forbund skal engasjere seg for å avskaffe kirkeasylordningen nå, skriver hovedstyremedlem i HEF, Christian Lomsdalen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse