Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Presterød skole i Tønsberg (t.h.) bruker illustrasjoner fra læreboka Vi i verden (t.v.) som slår fast at «Gud skapte himmel og jord».
 Foto: Wikimedia commons @ Lars Åge Kamfjord (t.h.)

Presterød skole i Tønsberg (t.h.) bruker illustrasjoner fra læreboka Vi i verden (t.v.) som slår fast at «Gud skapte himmel og jord». Foto: Wikimedia commons @ Lars Åge Kamfjord (t.h.)

Skolen: – Ikke rimelig å oppfatte det som forkynnelse

Læreren satte det kristne innholdet i kontekst før moren kom inn, forklarer rektor Steinar Henriksen.

Publisert:

Sist oppdatert: 24.10.2016 kl 11:23

En mor ved Presterød skole i Tønsberg* fortalte i Fritanke.no på tirsdag at hun opplevde KRLE-undervisningen ved skolen som ren forkynnelse da hun tilfeldigvis stakk innom klasserommet til datteren en tilfeldig dag.

– Lærebokas budskap om at «Gud skapte himmel og jord, sola og månen» ble ukritisk videreformidlet. Elevene satt og tegnet alt det læreboka forteller at «Gud har skapt». For meg framstod det som ren kristen forkynnelse, sa hun til Fritanke.no.

Har ikke forståelse for morens inntrykk

Nå har rektor ved skolen, Steinar Henriksen, snakket med de involverte og undersøkt saken. Han avviser tydelig at skolen har drevet med forkynnelse i KRLE-faget.

– Ifølge læreren ble det informert om at dette er «noe de kristne tror». Undervisningen ble satt i kontekst både i begynnelsen av timen og på slutten. Men akkurat da var ikke moren tilstede. Hun var der bare i ca. tjue minutter midt i undervisningen, og akkurat da ble det ikke sagt noe om dette. Men det er jo ikke rimelig å forvente at læreren skal gjenta dette hvert femte minutt heller, sier han.

Ut fra dette helhetsbildet kan han ikke se at skolen har gjort noe galt.

– Vi legger stor vekt på å formidle innholdet i de ulike religionene og livssynene på en balansert og likeverdig måte. Vi driver selvsagt ikke med kristen forkynnelse, og har heller ingen ønsker om å gjøre det, sier han.

– Kan du ha forståelse for at moren fikk slikt inntrykk ut fra det hun observerte i den tiden hun var i klasserommet?

– Nei, jeg har ikke forståelse for det. Her burde hun ha sjekket i hvilken kontekst dette kom fram i før hun gikk så hardt ut, sier han. En enkel samtale med lærer kunne endret på hennes oppfattelse av situasjonen, sier han.

Flotte illustrasjoner

Henriksen synes heller ikke det noe galt med at boksidene fra læreboka Vi i verden, der det står at «Gud skapte jorda, månen, sola» osv., var projisert opp på veggen ved tavla.

– Dette kalles activeboard, og er noe vi bruker i de fleste fag. De sidene i læreboka som danner grunnlag for dagens tema, blir ofte å bli slått opp på denne måten. Vi skaper på denne måten et felles fokus for eksempel i innledningen av et tema, sier han.

Henriksen presiserer at læreboka Vi i verden, som i fjor ble kritisert for manglende distanse i sin framstilling av kristendommen både av sentrale politikere og av lærebokforfatteren selv, bare er en av bøkene skolen bruker for å formidle stoffet til elevene.

– Det er viktig å få frem at læreren benyttet ulike innfallsvinkler til temaet og at det i innledningen ble det vist en filmsnutt som også illustrerte historien. Vi benytter ofte ulike læremidler innenfor samme tema og time. Valget av illustrasjonene fra «Vi i verden» på tavla var at det er flotte illustrasjoner og at fortellingen ble formidlet enkelt. Skolens hovedlærerverk er for øvrig ikke «Vi i verden» men «Inn i livet», forteller han.

Ikke greit å ta bilder og bidra til reportasje

Han synes ikke det var greit at moren gikk inn i klasserommet, tok bilder og deretter tok kontakt med Fritanke.no om saken.

– Klasserommene våre er åpne er for innsyn både for foreldre og andre lærere. Vi har ingenting imot å bli kikket i kortene, noe også denne saken viser. Men jeg må understreke at det selvsagt ikke er greit at moren kom inn, observerte og tok bilder av tavla for så å bidra til en reportasje om dette, sier han.

Henriksen er klar over verdikampen som har foregått rundt skolens religionsfag, og har forståelse for at foreldre kan være bekymret for om det fortsatt foregår kristen forkynnelse i skolens religionsfag.

– Det er nok noe ulike erfaringer tilknyttet dette, men jeg har jobbet som rektor ved flere skoler i ulike kommuner, og kan ikke se at jeg har opplevd dette som et problem. Det er viktig å ha tillit til at lærerne følger læreplanen også når det gjelder KRLE-faget, sier han.

Vil lære barna sine om den vitenskapelige forklaringen

Moren som reagerte på undervisningen, presiserer at hun må få lov til å reagere når hun kommer inn i klasserommet til datteren, og alle elevene sitter og tegner det «Gud har skapt», og at dette formidles i klartekst på tavla.

– Jeg prøver å lære barna mine om evolusjon og den vitenskapelige forklaringen på livets opphav, og så går jeg inn i klasserommet og opplever dette. Den religiøse, mytiske skapelsesberetningen repeteres overfor barna gjennom hele barneskolen, mens evolusjon ikke kommer inn før på ungdomsskolen. Det er helt feil, sier hun.

Moren innrømmer at hun burde ha tatt kontakt med læreren og skolen før hun gikk ut offentlig med kritikk, og presiserer at det først og fremst er læreplanen hun vil kritisere og ikke Presterød skole spesielt.

– De må selvsagt rette seg etter det som står i læreplanen. I tillegg har selvsagt skolen rett i at jeg ikke vet hva som skjedde før jeg kom inn og etter jeg dro. Jeg baserer selvsagt uttalelsene mine på det som skjedde mens jeg var der. Hvis det stemmer at de satte det hele i kontekst før jeg kom inn, forstår jeg selvsagt at de oppfatter utspillet mitt som urimelig, sier hun.

Hun legger til at reaksjonen hennes også skyldes at hun kjente igjen de aktuelle sidene fra læreboka Vi i verden som ble kritisert for å være forkynnende i fjor høst.

* Moren var først navngitt i denne artikkelen, men vi har på forespørsel valgt å anonymisere henne. (24.10.2016)

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus