Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Amelia Cooper og Roy Brown kjemper på vegne av IHEU for universelle menneskerettigheter i FNs menneskerettighetsråd. Denne uka startet rådets 24. sesjon.
 Foto: Even Gran

Amelia Cooper og Roy Brown kjemper på vegne av IHEU for universelle menneskerettigheter i FNs menneskerettighetsråd. Denne uka startet rådets 24. sesjon. Foto: Even Gran

Protesterer mot vestlig svik i FN

Ytringsfriheten og andre grunnleggende menneskerettigheter er under stadig angrep i FN-systemet. Roy Brown fra IHEUs FN-delegasjon i Genève mener de vestlige statene svikter.

Publisert:

Sist oppdatert: 28.09.2015 kl 14:11

GENEVE: Mandag startet en ny runde med forhandlinger i det utskjelte FNs menneskerettighetsråd i Genève. Som alltid var Roy Brown tilstede på vegne av IHEU - International Humanist and Ethical Union. Dette er Human-Etisk Forbunds internasjonale verdenssammenslutning.

Fritanke.no snakket tirsdag kveld med Brown i Genève om IHEUs arbeid mot FN-systemet, hva man har oppnådd, og hva som er aktuelt akkurat nå.

– Det som er i ferd med å skje nå, er at de grunnleggende menneskerettighetene er i ferd med å forvitre, er den noe pessimistiske beskjeden fra IHEUs representant.

Årsaken er at et stadig stigende antall land, hovedsakelig i Afrika og Asia, jobber for å uthule grunnleggende menneskerettigheter, og da spesielt ytringsfriheten, mener Brown. Hovedpressgruppen er organisasjonen OIC – Organisasjonen for islamsk samarbeid.

– De jobber systematisk for å beskytte islam mot kritikk. Hovedstrategien er å jobbe for at FN-systemet skal definere kritikk av islam som «islamofobi» og videre som «rasisme». Dermed blir islam beskyttet. Språkbruken er imidlertid mer generell. Istedenfor å peke konkret på islam, har de i lang tid jobbet for å få vedtatt resolusjoner mot «defamation of religion». Men det handler i bunn og grunn om å beskytte islam mot kritikk, konstaterer Brown.

Det mest skremmende, er at vestlige land i grove trekk lar dette skje, sier han.

– Land i Europa og Nord-Amerika er livredde for å støte de islamske statene fra seg. Derfor er de alt for ettergivende, og det blir konsensus rundt veldig ulne resolusjonstekster som OIC-landene kan tolke som de selv vil, slik at de kan fortsette sine religiøst begrunnede krenkelser av menneskerettighetene. Det er mange som er flinke til å snakke varmt om religionsfriheten i FN, men jeg savner sterkt at noen fronter et konsekvent og prinsipielt forsvar for ytringsfriheten, slår Brown fast.

Vil la tradisjon overstyre universelle rettigheter

Som eksempel nevner han Istanbul-prosessen som ble igangsatt i 2011. Her mener Brown at vestlige land har vært alt for ettergivende overfor muslimske lands forsøk, i allianse med blant annet Russland, til å rangere «tradisjonelle verdier» over de universelle menneskerettighetene.

– Å sette «tradisjonelle verdier» øverst, er som å gi ethvert land mulighet til å overstyre menneskerettighetene. Da kan de bare definere sine egne menneskerettighetsbrudd som «tradisjonelle verdier». Hvis man gir etter for dette, er det et alvorlig angrep på de universelle rettighetene. Vi i IHEU gjør selvsagt hva vi kan for å bekjempe dette, sier Brown.

Han nevner også vestlige lands manglende vilje til å forsvare IHEU og ham selv da Pakistan og Egypt i 2008 greide å få gjennomslag for at FNs menneskerettighetsråd pr. prinsipp ikke skal diskutere de muslimske sharia-lovene opp mot menneskerettighetene. Det var Roy Brown som utfordret de muslimske landene på dette, men han ble avvist av ordstyreren. Les Fritanke.nos sak om dette fra 2008.

Brown mener FNs menneskerettighetsråd er i ferd med å lide samme skjebne som det tidligere «FNs menneskerettighetskommisjon». Dette organet ble avsatt fordi de landene som hadde flertall ikke var så veldig opptatt av menneskerettigheter.

– Det samme er i ferd med å skje nå. Et flertall av medlemsstatene er mer opptatt av å beskytte sine egne krenkelser, enn å sikre at de universelle rettighetene blir etterlevd. Da sier det seg selv at hele rådet blir en farse, sier Brown.

Ny allianse mot universelle rettigheter

Roy Brown synes det ser mørkere ut i dag enn tidligere.

– For noen år siden trodde jeg det bare var de islamske OIC-statene vi kjempet mot. Men alliansen har utvidet seg. Nå har i tillegg den såkalte «The non-aligned movement» alliert seg med OIC. Dette er en bevegelse som grovt sett består av alle land i verden unntatt Europa og Nord-Amerika. Det er opplagt en veldig sterk gruppe. Hovedmålet deres har historisk sett har vært å bekjempe vestlig imperialisme og undertrykking. Når de nå er i ferd med å alliere seg med tradisjonalistene i OIC, lover det ikke godt for universelle menneskerettigheter. Hvis tradisjoner i prinsippet settes høyere enn universelle rettigheter, er mye av prosjektet tapt, sier Brown.

–Er du ikke redd for at hele FN-samarbeidet vil rakne hvis vestlige land begynner å konfrontere dette hardere? Risikerer vi ikke da at FN sprekker og blir stående igjen som en særinteresseorganisasjon for vesten? Da er jo litt av poenget borte?

– Jo, det er selvsagt en fare, men samtidig mener jeg det er ting vestlige land kunne ha gjort mye mer for å konfrontere dette. Det er mange måter å legge press på, som vestlige land kunne ha brukt og som ikke ville ha ført til brudd. Isteden legger de seg flate og godtar ulne formuleringer som OIC-landene kan tolke som de vil.

Brown understreker også at vestlige land ikke bør undervurdere hvor sterkt limet i FN faktisk er.

– Det er ingen som vil være ansvarlig for å bryte med FN. Hadde det ikke vært for FN, hadde vi vært nødt til å finne det opp. FN finnes bare fordi alle land ser seg tjent med at et slikt organ finnes, også OIC-landene. Det er ikke så skjørt som mange tror. Jeg er sikker på at systemet vil tåle en del hardere konfrontasjoner enn vestlige land later til å tro i dag, sier han.

Greide å stoppe OIC - litt

Til tross for dette noe dystre bildet, kan Roy Brown også fortelle om gjennomslag for IHEU i menneskerettighetsrådet. Den største seieren er kanskje at IHEU i allianse med en rekke andre organisasjoner har greit å stoppe OIC-landenes årlige vedtak i FNs menneskerettighetsråd mot «defamation of religion». Les detaljer i denne Fritanke.no-saken.

– Dette er en allianse mot OIC-landene som vi har bygget over mange år. Over 200 organisasjoner sluttet seg til, og i 2011 greide vi å få med oss et flertall på å snu resolusjonen til å beskytte enkeltindividers trosutøvelse, og ikke religionene pr. se. Det var en stor seier. Det er individer som har menneskerettigheter, ikke religioner. Det bør være rimelig opplagt. Likevel kommer trollet tilbake i ulike forkledninger, som for eksempel det samarbeidet jeg nevnte mellom OIC og «The non-aligned movement», forteller Brown.

Han forteller også om en del andre småseire, som for eksempel da Raheel Raza fra IHEU i mars i år konfronterte Irans representant om tortur i Iran, etter at vedkommende hadde benektet at noe slikt fantes fordi det var «mot islam».

Raza kunne imidlertid legge fram omfattende dokumentasjon på tortur i landet, hvorpå Irans representant måtte innrømme at dette foregår, men la til at «tortur ikke er vår offisielle politikk».

Fikk inn behov for prevensjon

Roy Brown er ikke alene under den 24. sesjonen for FN menneskerettighetsråd. Med seg har han den engelske lærlingen Amelia Cooper (18). Fritanke.no møtte både Brown og Cooper i Genève tirsdag denne uka.

Sin unge alder til tross, har Cooper greid å få litt erfaring med FN-forhandlinger. Under den forrige runden i menneskerettighetsrådet greide hun, på vegne av IHEU, å få inn en formulering om nødvendigheten av prevensjon i en resolusjon om dødelighet blant mødre som føder.

– Vatikanet og Marokko blåste seg veldig opp og mente at dette ikke hadde noe resolusjonen å gjøre, men så reiste det ene landet etter det andre seg opp og støttet forslaget mitt. Til slutt ble det enstemmig vedtatt, sier Cooper.

Hun forteller at den store saken for IHEU i denne runden er en resolusjon mot slaveri. Dette er nemlig fortsatt et problem i mange land, blant annet i Mauretania.

– Dette viser at IHEU ikke bare er opptatt av religionskritikk og livssynsdiskriminering. Vi er rett og slett opptatt av å forsvare de universelle menneskerettighetene, understreker Cooper.

Andre tema IHEU-delegasjonen vil ta opp i denne møterunden er frafall innen islam, foreldreløse barn i Bulgaria, kjønnslikestilling, kastesystemet i India, barneekteskap og OICs kamp for forbud mot blasfemi.

De ulike representantene fra IHEU vil holde korte innlegg om disse sakene i rådet, og så er det opp til medlemslandene å plukke det opp og kommer med forslag til resolusjoner. Andre organisasjoner er selvsagt også representert, og holder tilsvarende innlegg.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus