Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
De ferske tallene fra SSB viser at stadig færre ungdommer velger kirkelig konfirmasjon.
 Foto: Even Gran

De ferske tallene fra SSB viser at stadig færre ungdommer velger kirkelig konfirmasjon. Foto: Even Gran

Oppslutningen rundt Den norske kirke fortsetter å synke

De endelige kirketallene for 2017 ble offentliggjort i dag.

Publisert:

Sist oppdatert: 07.06.2018 kl 11:17

Medlemstallet går ned, prosentandelen i befolkningen går ned, og det samme kan man si om seremoniene også. Ingen av dem viser positive tall. Medlemsandelen i befolkningen er nå nede på 70.6 prosent.

De endelige 2017-tallene for Den norske kirke, som ble offentliggjort i dag, viser at antall konfirmanter er nede på 35.519. Det er 5667 færre enn for fem år siden (2012) – en nedgang på 14 prosent. Også når det gjelder antall døpte, antall vigsler og kirkelige gravferder bekrefter tallene en nedadgående tendens.

Utmeldingstallet for 2017 ligger på drøyt 15.000, mot bare 2443 innmeldinger. Toppåret for utmeldinger er 2016. Da lanserte kirken den nettbaserte utmeldingssiden sin.

Øvrige tall kan leses ut av denne tabellen:

Litt flere i kirken på julaften

Man skal lete godt for å finne tall som peker oppover for kirken. Men ett tall peker litt oppover.

SSB rapporterer om færre arrangerte julaftengudstjenester, men oppmøtet på julaften øker litt fra 2016. Nær 560.000 personer gikk i kirken på julaften, en økning på nesten 7000 fra året før (ca. 10,5 prosent av befolkningen).

Antallet oppmøtte til julaftengudstjenester viser ingen klar tendens de siste fem årene. Tallet varierer mellom 550- og drøye 560.000.

Ut over dette peker alle piler nedover. Det arrangeres færre gudstjenester og færre møter opp.

I fjor ble det rapportert om en liten økning i folk som deltar i nattverd, men nå er også det tallet lavere enn året før. Fra og med 2013 har imidlertid nattverdgang vært mer populært enn i bunnåret 2012.

Du finner flere detaljer om statistikken hos SSB.

Les også vår sak om de foreløpige 2017-tallene da de ble offentliggjort i mars