Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Det går et belte av overgrep mot trosfriheten fra Nord-Afrika, gjennom Midtøsten og til Kina. Se hele rapporten.

Det går et belte av overgrep mot trosfriheten fra Nord-Afrika, gjennom Midtøsten og til Kina. Se hele rapporten.

Ny rapport avslører alvorlige overgrep mot humanister

Folk blir fengslet, undertrykt og dømt til døden for å forlate religion. Og bedre ser det ikke ut til å bli. Sjekk ut Freedom of Thought Report.

Publisert:

Sist oppdatert: 06.12.2017 kl 15:42

– Stadig får vi henvendelser fra folk i Saudi-Arabia, Afghanistan eller Pakistan som sier at de er humanister og ateister, men som ikke tør å snakke høyt om det. De er redde for å blir angrepet eller til og med drept.

Dette sa president i International Humanist and Ethical Union (IHEU), Andrew Copson, da han presenterte Freedom of Thought Report 2017 i Brussel i går. Rapporten har blitt gitt ut hvert år siden 2012 og logger brudd med tros- og ytringsfriheten i alle verdens land, med spesiell vekt på overgrep mot ikke-religiøse.

Copson kommenterte videre at rapporten viser at menneskerettigheter har en tendens til å stå og falle sammen. Hvis ikke-religiøse blir forfulgt, er det også stor sjanse for at det er forfølgelse av religiøse minoriteter, konstaterte han.

Sju land dårligst ut

Årets rapport kan melde om mange drap på sekulære og humanistiske aktivister det siste året, blant annet Mashal Khan i Pakistan, Yameen Rasheed på Maldivene og H Farook i India.

Freedom of Thought Report peker ut sju land der det har skjedd alvorlige overgrep mot ikke-religiøse det siste året, og der myndighetene enten ikke har evnet eller ønsket å gripe inn.

Disse landene er:

  • Pakistan
  • India
  • Malaysia
  • Maldivene
  • Mauritania
  • Sudan
  • Saudi Arabia

I tillegg til disse står det 23 land på IHEUs verstingliste. Dette er land som gjør det dårlig på ett eller flere av de fire kriteriene IHEU har satt opp; lovgivning og styresett, utdanning og barns rettigheter, familie og samfunn samt ytringsfrihet. Det kan for eksempel være at landet har dødsstraff for «frafall» fra religion, eller at offentlige skoler tvinger barn til religiøs opplæring.

Som eneste nordiske land står Danmark på lista. Dette skyldes landets tydelige statskirkeordning, blasfemiparagraf og religiøse diskriminering i utdanningssektoren. Tyskland får enda dårligere karakter på grunn av blasfemiforbud og diskriminerende rettspraksis.

Finland er et annet av våre naboland som gjør det dårlig i gjennomgangen.

– Forfølgelse av ateister står i en særstilling

Freedom of Thought Report 2017 slår fast at forfølgelse av ateister ofte er vesensforskjellig fra forfølgelse av religiøse grupper.

– Forfølgelse av ateister kan sjelden sees i sammenheng med etniske konflikter eller konflikter over ressurser, som gjerne er en del av bildet når religiøse grupper forfølges. Det finnes ingen «ateistiske folkegrupper». Forfølgelse av ateister er derfor, i større grad, undertrykking bare på grunn av individers avvikende ideer og meninger, skriver Bob Churchill fra IHEU i introduksjon til rapporten.

Han skriver videre at religiøse minoriteter for det meste er tolerert selv i de mest undertrykkende regimer (med et viktig unntak for kristendom i Saudi-Arabia). I det minste kan du erklære at du selv tilhører en religiøs minoritetsgruppe uten å frykt for liv og helse. Det samme kan ikke sies for ateisme. Her er fordømmelsen og forfølgelsen mye sterkere. Ateister har derfor ofte valget mellom å være usynlig eller bli et mål for forfølgelse, skriver Churchill.

Han peker på at den økte forfølgelsen av ikke-religiøse er en del den generelle veksten i populistiske og autoritære politiske retninger i verden.

– Populisme og autoritær politikk handler ikke bare om «fake news» og Twitter-bots. Det handler om generelt svekket tillit og mindre toleranse i samfunnet for annerledeshet. Dette går også ut over ateister, mener han.

Norge får nest beste karakter

Freedom of Thought Report dekker alle land i verden, men den trykte versjonen av årets rapport fokuserer bare på 16 land det er ekstra viktig å være oppmerksom på og som er nevnt i introduksjonen.

Landene som nevnes i rapporten er i hver sin ende av skalaen. Belgia scorer best av disse når det gjelder livssynslikestilling og trosfrihet, mens Saudi-Arabia og Pakistan ligger helt på bunnen og får karakteren «alvorlige overgrep» på alle de fire kriteriene IHEU vurderer landene etter.

Vurderingen av alle andre land er tilgjengelig på nettet.

Norge får toppscore når det gjelder familie og samfunn, samt ytringsfrihet, men må nøye seg med nest beste karakter («stort sett tilfredsstillende») når det gjelder lovgiving og religion i utdanningen. Årsaken er den fortsatte koblingen mellom stat og kirke på begge områder. IHEU har notert seg at det er en prosess i gang for å løse opp på koblingene.

På skoleområdet kritiseres KRLE-faget som en uheldig kobling mellom skole og religion. Rapportskriverne noterer seg at mesteparten av sterke støtten til Den norske kirke i befolkningen er kulturell, og at andelen religiøst troende i Norge er blant de laveste i verden.

Rapporten er utarbeidet av IHEU - den  internasjonale humanistiske paraplyorganisasjonen Human-Etisk Forbund er medlem i.

De samler inn penger til humanister som forfølges gjennom aksjonen: Humanists at risk

Rapporten er utarbeidet av IHEU - den internasjonale humanistiske paraplyorganisasjonen Human-Etisk Forbund er medlem i.

De samler inn penger til humanister som forfølges gjennom aksjonen: Humanists at risk