Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Det ble utbetalt rundt 24 millioner mer til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2017 enn i 2016.

Det ble utbetalt rundt 24 millioner mer til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2017 enn i 2016.

Ny rekord i utbetalinger til tros- og livssynssamfunn i 2017

Tilskuddet har økt med ti prosent fra 2016 til 2017, selv om antall støtteberettigede medlemmer synker.

Publisert:

Sist oppdatert: 19.01.2018 kl 12:21

2017 ble et nytt rekordår i utbetalinger til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Totalt sett har støtten økt med ti prosent fra 2016 til 2017. I Oslo og Akershus ble det utbetalt totalt 237 millioner kroner, mens året før ble det brukt 213 millioner.

Se nyhetsmeldingen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Skalerer vi det opp til nasjonalt nivå (Fylkesmannen i Oslo og Akershus administrerer 71,3 prosent av totalen), ender vi opp med et totalt statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke på ca. 305 millioner. Dette kan ganges med minst to for å få med det totale kommunetilskuddet, og dermed ender vi opp med over ca. 610 millioner kroner samlet sett.

Den norske kirke får til sammenligning rundt fire milliarder årlig i samlet støtte.

Det kraftige økningen til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kommer til tross for at antall personer det er utbetalt støtte for, har gått ned med ca. 9000 personer fra 2016 til 2017. Hovedårsaken til dette er at den svenske menigheten i Norge er mer enn halvert etter at staten begynte å stille strengere krav til medlemsføringen i de tre «nordiske folkekirkene».

Den utbetalte støttesummen pr. medlem øker i 2017, som et resultat av mer penger og færre medlemmer, med nesten 14 prosent. Økningen er fra 472 kroner pr. hode i 2016 til 536 kroner pr. hode i 2017.

For Human-Etisk Forbund alene utgjør den økte statsstøtten fra 2016 til 2017 nær seks millioner kroner i ekstra inntekt.

Mer info om medlemsutviklingen i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i 2017.

Redusert beregningsgrunnlag ble bare en liten dump

At den prosentvise økningen i støttebeløp pr. hode ble så stor fra 2016 til 2017, skyldes delvis at støttebeløpet pr. hode var unormalt lavt i 2016. Årsaken til dette er at staten dette året reduserte beregningsgrunnlaget med ca. 60 millioner det året, samt at staten beregnet ca. 7000 flere utenlandsboende kirkemedlemmer, noe som gjør at det ble flere kirkemedlemmer å dele kirkebevilgningen på.

I 2017 har imidlertid økte kirkebevilgninger i kombinasjon med enda flere kirkeutmeldinger nullet ut dette. I 2017 fikk kirken blant annet utbetalt mye penger for tjenester de tidligere år har fått gratis fra staten, som for eksempel forsikring, regnskapsføring og revisjon.

– Dette avslører hvor mye skjult sponsing staten har gitt Den norske kirke. Grunnloven sier at alle tros- og livssynssamfunn skal støttes på lik linje med kirken, så dette er egentlig penger vi andre har gått glipp av i alle år, sa livssynsrådgiver i Human-Etisk Forbund, Lars-Petter Helgestad da vi snakket med han om dette i april i fjor.

Reduksjonen i 2016, og den påfølgende økningen igjen i 2017, har ført til at 2016 ble en liten dump i en ellers jevn vekstkurve.

Bevilgningene til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke er basert på pengene Den norske kirke får, delt på antall kirkemedlemmer. Når antall kirkemedlemmer synker uten at den delen av kirkebevilgningen som legges til grunn for utregningen (beregningsgrunnlaget) synker, vil støttebeløpet pr. hode øke.

Mer info om støtteordningen for tros- og livssynssamfunn.

I 2016 ble utgifter til en lønnsøkning for prester tatt ut av beregningsgrunnlaget. Det bidro til en liten nedgang i statsstøttebeløpet pr. hode det året.

I 2016 ble utgifter til en lønnsøkning for prester tatt ut av beregningsgrunnlaget. Det bidro til en liten nedgang i statsstøttebeløpet pr. hode det året.