Prest Per Anders Sandgren i Svenska kyrkan i Norge varsler at de vil dekke inn tapet med oppspart egenkapital i 2016. FOTO: Svenska kyrkan

Den svenske menigheten i Norge mer enn halvert

Og enda verre står det til med den finske.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.01.2017 kl 10:46

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Svenska Margaretaförsamlingen jobber hardt for å få så mange som mulig av sine oppførte medlemmer som mulig til å bekrefte sitt medlemskap. Her fra medlemsbladet Margaretabladet. Så langt har de greid å få kontakt med rundt 65 prosent. 20 prosent av disse har sagt nei til å bekrefte sitt medlemskap.

BAKGRUNN

Særordningen for de nordiske folkekirkene er avviklet

De såkalt «nordiske folkekirkene» har så langt hatt unntak fra de reglene om dokumentasjon av medlemskap som andre tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke er underlagt.

Den norske staten har så langt akseptert at den svenske, finske og islandske folkekirkens avdelinger i Norge kan føre opp medlemmer som flytter fra hjemlandet og til Norge uten å spørre dem først.

– Å flytte til Oslo blir som å flytte fra Stockholm til Gøteborg. Man forblir medlem i samme organisasjon – Svenska kyrkan, forklarte Per Anders Sandgren da Fritanke.no snakket med ham om dette i desember 2015.

I fjor høst ble det klart at de tre kirkesamfunnene ikke lenger kan gjøre dette. Staten påla dem å skaffe aktiv bekreftelse fra samtlige de hadde i sitt medlemsregister. Arbeidet med dette har pågått i hele fjor høst.

Saken har klare likhetspunkter med Oslo katolske bispedømmes krav om å få føre opp folk som er døpt katolsk uten å informere dem. Forskjellen er imidlertid at de nordiske folkekirkene jevnlig har fått overlevert navnelister fra kirken i hjemlandet, mens katolikkene brukte telefonkatalogen og tok sjansen på at folk med «katolskklingende navn» også var døpt katolsk.

De nordiske folkekirkene ved advokat Knut Rognlien klaget i oktober 2016 staten inn for Sivilombudsmannen og Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det har ikke kommet noe svar ennå.

Prest i Svenska kyrkans avdeling i Norge, Per Anders Sandgren, forteller at de fortsatt jobber for å få bekreftelse fra så mange medlemmer som mulig, etter at de ble pålagt dette av staten i fjor høst. Så langt har de bare greid å få positiv bekreftelse fra drøyt 10.000 av de over 22.000 medlemmene de fikk støtte for i 2015.

– Det er rundt 8000 i vårt register som vi ikke får tak i via brev eller telefon, og som vi da heller ikke får støtte for. I tillegg er det rundt 20 prosent av de vi har fått tak i som ikke vil bekrefte medlemskapet. Det er de to viktigste årsakene til at den offentlige støtten for 2016 trolig reduseres med rundt 50 prosent i forhold til hva vi fikk i 2015, sier Sandgren.

– Hvilke konsekvenser får det for dere?

– Det får store konsekvenser selvsagt, men det er litt for tidlig å svare detaljert på det. Vi jobber fortsatt med å skaffe bekreftelser fra medlemmer og konsentrerer oss om det i første omgang. Økonomisk sett vil vi dekke inn underskuddet vi får nå i 2017 med oppspart egenkapital, sier han.

Positivt med 80 prosent bekreftelser

Sandgren understreker at Svenska Margaretaförsamlingen i Norge er tilpasset å ha over 22.000 medlemmer, både når det gjelder antall ansatte og aktiviteter.

– På sikt er det selvsagt ikke økonomisk bærekraftig å miste halvparten av det offentlige tilskuddet. Hvis dette vedvarer må vi nedskalere i antall ansatte og aktiviteter, men det er ikke bestemt ennå hvordan dette skal gjøres, sier han.

Sandgren synes det er positivt at rundt 80 prosent av de som er forespurt bekrefter medlemskapet sitt.

– Når det gjelder resten, de 20 prosentene som ikke vil bekrefte medlemskapet sitt, er det svært få av dem som faktisk melder seg ut av Svenska kyrkan. Dermed er de fortsatt medlemmer hos oss slik vi ser det, men nå får vi ikke lenger noen offentlig støtte for dem. Det er svært få av de rundt 22.000 som fikk brev fra oss i fjor høst som har meldt seg ut av Svenska kyrkan, bare mellom 20 og 30 personer, sier han.

Han synes staten burde ha gitt dem bedre tid til å tilpasse seg.

– Staten er i sin fulle rett til å bestemme dette, men vi som rammes av vedtaket burde ha fått en rimelig sjanse til å tilpasse oss. Vi fikk bare seks måneder og det er for kort tid, sier han.

Bare 33 prosent av de finske medlemmene har bekreftet

Den finske menigheten i Norge er i samme situasjon som Svenska Margaretaförsamlingen. De melder at de har fått bekreftet medlemskap fra rundt en tredel av medlemmene de fikk utbetalt støtte for i 2015 – rundt 1300 personer.

Det betyr at de mister nær 70 prosent av det offentlige tilskuddet sitt. Heller ikke de har tatt stilling til hvilke konsekvenser det vil få på lang sikt.

– Vi fortsetter arbeidet med å kontakte medlemmer og planlegger å bruke call senter som svenskene har gjort, sier Karoliina Huhtanen fra menighetskontoret.

Fritanke.no fikk ikke kontakt med den islandske meningheten i Norge da vi ringte nå i ettermiddag, men de er høyst trolig i samme situasjon som sine svenske og finske kolleger.

OPPDATERT: Besøkte katolikkene i september

Oslo katolske bispedømme (OKB) melder at Svenska Margaretaförsamlingen og prest Per Anders Sandgren besøkte dem tirsdag 6. september i fjor for å høre hvordan katolikkenes medlems­senter arbeider.

– Vi er svært glade for at OKB vil dele sine erfaringer med oss. Vi er svært glade for å komme hit og lære, og takker biskop Bernt for et flott initiativ. Rådene og kompetanse­delingen fra OKB vil komme svært godt med, sa Sandgren etter møtet ifølge Katolsk.no.

Oslo katolske bispedømme tapte nylig en rettssak de anla mot staten for å slippe å betale tilbake 40 millioner kroner som staten mener katolikkene urettmessig har fått utbetalt i offentlig støtte.

Økonomisjef Thuan Cong Pham er på samme bakgrunn tiltalt for grovt bedrageri. Straffesaken kommer opp senere.

Siste nytt i Nyheter

Flertall blant toppene i HEF sier nei til kirkeasyl

Styreleder Tom Hedalen synes ikke det er noen grunn til at staten skal respektere «hellige rom». Vi har også snakket med fylkeslederne i Human-Etisk Forbund. De heller i samme retning.

Debatten om aktiv dødshjelp handler om seks ulike tema

Forfatter Norunn Kosberg går gjennom dem alle, og mer til, i en ny debattbok om hvorvidt det bør bli tillatt å ta livet av mennesker som ønsker det selv.

Vår spåmann var for optimistisk på kirkens vegne

Oppslutningen om Den norske kirke går fortere nedover enn Fritanke.no trodde for 2,5 år siden, viser de foreløpige kirketallene for 2017.

 
– Feil å si at kirkens holdning er et tilbakeskritt

– Den norske kirke er veldig forskjellig fra andre trossamfunn. Kirken og de andre har svært ulike behov, og det er ikke i strid med likebehandling å ta hensyn til dette, sier nestleder i Kirkerådet, Harald Hegstad.

– Jesus ba aldri noen «gjøre alle folkeslag til disipler»

– Det er ikke jeg som sier det. Det er kildene mine. Jeg bare refererer, sier Ronnie Johanson. Han har skrevet bok om den historiske Jesus.

Nederlandsk klinikk søker flere leger som kan hjelpe folk med å dø

En nederlandsk klinikk som har spesialisert seg på eutanasi trenger minst hundre nye leger for å møte sterkt økende etterspørsel.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse