Kort notert

Vis alle notiser

Soknepresten avlyste møte med Levi Fragell i kirken

Publisert: 29.01.2014 kl 15:01

Soknepresten for Mortensrud kirke avlyste nylig et besøk med Levi Fragell, som skulle ha deltatt på «vandringskveld» i kirken 2. april. Avlysningen har skapt debatt, i sær i spaltene hos avisen Vårt Land. Les mer hos Vårt Land.

Lansering av Gunn Hild Lems «Religionskritikk» i kveld

Publisert: 29.01.2014 kl 14:42

Andre bok i Humanist forlags serie «Pro & Contra» lanseres på Litteraturhuset i Oslo i kveld. Forfatter Torgrim Eggen samtaler med forfatter av Religionskritikk, Gunn Hild Lem: Er det noe poeng i å kritisere religion? Betyr ikke det bare at en masse mennesker blir såret? Er det egentlig mulig å kritisere tro? Hvor går grensene mellom argumenter og sjikane? Les mer på Humanist forlag.

Fugletitterguide over kristenfolket

Publisert: 27.06.2013 kl 11:28

I 2003 lagde Fri tanke en fugletitterguide over ulike typer humanister. Her blir du kjent med prestehateren, rødvinshumanisten, ingeniørhumanisten, raddishumanisten m.fl.

Nå har guiden fått til kristne motstykke, i avisa Dagen.

KIFO-rapport: – Kirken rolle i 22. juli-sorgen fungerte ekskluderende

Publisert: 26.06.2013 kl 10:30

Line Grønstad, konservator ved Norsk Folkemuseum, har skrevet artikkelen "Atterhald ved minnemarkeringene" i KIFOs nye bok om sorgmarkeringene etter 22. juli 2011. Hun konkluderer med at kirkens sterke rolle i den umiddelbare markeringen etter katastrofen, fungerte ekskluderende.

«Jeg var negativt overrasket over at hovedmarkeringen fra det offentlige Norge ble lagt til kirken. Det er ikke et nøytralt rom; skulle man ikke nettopp her vise en religiøs nøytralitet?» sier en av informantene i undersøkelsen.

Les mer i Aftenposten.

HEFs landskonferanse åpnet for påmelding

Publisert: 24.06.2013 kl 14:47

Human-Etisk Forbunds årlige landskonferanse er i år viet livssynspolitikk i kjølvannet av Stålsett-utvalgets rapport tidligere i år. Både lissynsåpne seremonirom og religion i skolen står på dagsorden. I tillegg kommer både biskop og menneskerettighetsekspert. Biskop Atle Sommerfeldt møter utvalgsleder Sturla Stålsett til en samtale om hva som skal veie tyngst av tradisjon og likebehandling, mens menneskerettighetsekspertene Njål Høstmælingen og Ingvill Thorson Plesner diskuterer hvor aktiv – eller passiv – staten skal være i livssynspolitikken.

Påmelding og oppdatering om konferansen på human.no.

Åstveit skole i Bergen kutter skolegudstjenesten

Publisert: 10.06.2013 kl 15:11

Biskop Halvor Nordhaug sier han stadig møter rektorer som er "slitne av at mindre grupper av foreldre holder liv i kampen mot skolegudstjenester". Han noterer seg likevel at de fleste skolene på Vestlandet viderefører tradisjonen. Vårt Land lurer forøvrig på om Human-Etisk Forbund kan ha noe med saken å gjøre.

Les mer.

«Lever Human-Etisk Forbund av å kritisere de kristne?»

Publisert: 06.06.2013 kl 13:09

I etterkant av religionsprofessor Torkel Brekkes utfall mot Human-Etisk Forbund var pressesjef Jens Brun-Pedersen i nettmøte med Vårt Lands lesere. Der svarte han på spørsmål a la det i overskriften her.

Les hele nettmøtet her.

– Javel, men da er kristendommen parasittisk på jødedommen også

Publisert: 03.06.2013 kl 15:53

– Torkel Brekke påstår at Human-Etisk Forbund er «parasittiske». Javel, men da er vi parasitter på samme måte som kristendommen er på jødedommen, sier redaktør i tidsskriftet Humanist, Didrik Søderlind, til Religioner.no.

Les hele intervjuet her

Folk vil ha maktutøvere uten hijab

Publisert: 03.06.2013 kl 12:56

To tredjedeler av befolkningen mener lærere i grunnskolen, dommere og uniformert politi ikke bør ikke bruke klær eller symboler som avslører hvilken religion eller livssyn de har. Det er resultatet fra en ny KIFO-undersøkelse. Folk synes det er viktigere at dommere og politi framstår nøytralt, enn at lærere gjør det.

Les mer i Aftenposten.

Erik Lunde fra Krf tar Human-Etisk Forbund i forsvar

Publisert: 31.05.2013 kl 12:27

– Jeg opplever kritikken som reises mot HEF i Vårt Land som urimelig og urettferdig. Ja, den grenser til å være litt arrogant når den kommer fra representanter for majoritetsreligionen i Norge. Ingen er tjent med at livssynssamfunnene mistenkeliggjør hverandre og annonserer hverandres avskjedskonserter, skriver Erik Lunde, nestleder i Oslo Krf.

Les hele innlegget.

Biskop mener Human-Etisk Forbund mangler selvinnsikt

Publisert: 30.05.2013 kl 11:17

De ser verken inkonsekvensene i egen virksomhet eller hvordan det selv framstår i samfunnsdebatten, mener biskop Atle Sommerfeldt. Han spør hvor det er blitt av HEFs støtte til det livssynsåpne samfunnet som ble beskrevet i det statlig nedsatte Stålsett-utvalgets rapport fra tidligere i år.

Les mer her

Protest mot Hoem og Sommerfeldts kamp for privilegier

Publisert: 17.04.2013 kl 14:36

– Det oppsiktsvekkende er, etter min mening, ikke hva Stålsett-utvalget har skrevet i sin innstilling, men at menn som Edvard Hoem og Atle Sommerfeldt, som jeg alltid har oppfattet å stå på de svakes side, blir så opprørte når privilegier tas fra den kirke de selv er en del av, skriver Ingunn Breistein på Verdidebatt.no i dag.

Danske ateister vil ha egne gravplasser

Publisert: 08.04.2013 kl 12:41

Ateistisk selskab i Danmark jobber for å få egne ateistiske gravplasser, unna "kirkegårdene".

– Ikke aktuelt for oss. At enkelte gravlunder er såkalt vigslede er greit for oss, ettersom vi ser dette som overtro, sier pressesjef i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersen.

Les mer

Postansatte i USA anklages for å sabotere ateistpakker

Publisert: 08.04.2013 kl 11:48

Pakker med tyske ateist-sko til USA har mye større sjanse for å komme bort i posten eller bli forsinket hvis de er merket med "atheist", enn hvis pakken var anonym. De tyske skoprodusentene har gjort samme test i Europa, men her hadde merkingen ingenting å si. Les mer hos NRK.

Begjærer tvangsfullbyrdelse mot Hanssen

Publisert: 03.04.2013 kl 09:41

Advokat Liv Torill Evenrud har sendt ut understående pressemelding etter å ha fått medhold i Sør-Trøndelag tingrett på at Rolf Erik Hanssen må fjerne sjikanerende bloggposter. Hanssen har ikke føyd seg etter dette, men snarere lagt ut nye fornærmelser. Nå ber Evenrud om tvangsfullbyrdelse.

PRESSEMELDING

Meningsmotstandere beskyldes for å være pedofile og det insinueres at advokaten har tatt en «blowjob» på dommeren når retten pålegger å fjerne en blogg med slike pedofilianklager

Jeg har på vegne av min klient varslet søksmål og tatt ut forliksklage mot Ronny Alte (tidligere leder av NDL), Rolf Erik Hanssen og Unni Anita Iversen med krav om erstatning for ærekrenkende uttalelser. Videre har jeg begjært midlertidig forføyning for å få fjernet ett av blogginnleggene, hvor det ble fremsatt ærekrenkende uttalelser. Sør-Trøndelag tingrett avsa kjennelse den 13. mars 2013, hvor Rolf Erik Hanssen ble pålagt å fjerne det aktuelle blogginnlegget.

Varsel om søksmål og rettens kjennelse med pålegg om å fjerne det aktuelle blogginnlegget har medført at Ronny Alte har publisert flere innlegg og intervjuer på sin blogg, med til dels grove og uriktige beskyldninger. Det søkes fremstilt slik at vi saksøker Ronny Alte på grunn av hans blogg, at vi knebler ytringsfriheten, og en hel rekke påstander som man normalt ikke forventer å bli møtt med etter å ha blitt ærekrenket av de samme personene. En av påstandene fremsatt av Rolf Erik Hanssen og publisert av Ronny Alte er:

«så ser det mer ut som dette forferdelige kvinnemennesket som smykker seg med advokattittel, har tatt en "blowjob" på en dommer eller vært på "shopping" å kjøpt en dom i retten»

Ovennevnte er en kommentar til at retten påla vedkommende å fjerne et blogginnlegg med beskyldninger om pedofili.

På bloggen til Ronny Alte ser det altså ut til at han saksøkes på grunn av bloggen sin. Jeg vil derfor presisere hva som er grunnlaget for varsel om søksmål og den forliksklage som er tatt ut. Bakgrunnen for saken – som Ronny Alte unngår å nevne – er følgende:

Min klient skrev et innlegg om «Ytre høyre med grov persontrakassering på nett». I dette innlegget skrev han bl.a. om linken mellom de høyreekstreme og alternativmedisinerne, nærmere bestemt slik at han pekte på enkeltpersonene Iversen og Hanssen som koblingspunkter mellom høyreekstreme og alternativmedisin. Videre pekte han på at man utsettes for «masserapportering» på Facebook hvis man har uttrykt uenighet med Ronny Alte, Rolf Erik Hanssen eller Unni Anita Iversen.

Rolf Erik Hanssen responderte på innlegget med å kalle forfatteren for pedofil. Han uttalte dette i en Facebook-gruppe – og skrev så et eget blogginnlegg med beskyldninger om at min klient er pedofil. Ronny Alte valgte å publisere det aktuelle blogginnlegget med pedofili-beskyldninger på sin egen blogg (innlegget – og hele bloggen – er senere fjernet) og Unni Anita Iversen publiserte det på en Facebook-gruppe med ca 800 medlemmer. Og det er bakgrunnen for varsel om søksmål og at det nå er tatt ut forliksklage.

Sør-Trøndelag tingrett har lagt til grunn følgende:

«Det fremgår direkte av saksøktes begrunnelse for å fremsette disse grove karakteristikkene av saksøker at de er oppdiktede med det uttalte formål å sverte saksøker. I følge saksøktes eget innlegg på Facebook er karakteristikkene fremsatt som en hevnaksjon med det formål å plage vettet av saksøker»

Retten har lagt til grunn at man er «langt utenfor de forhold som ytringsfriheten tar sikte på å beskytte… Retten visert her særlig til at det dreier seg om utsagn som er fremsatt med det uttalte formål å krenke saksøker. Karakteristikkene er også egnet til å skade saksøkers gode navn og rykte og etter rettens syn er det sannsynlighetsovervekt for at uttalelsene representerer overtredelse av straffeloven §§ 246 og 247».

Videre heter det at «saksøkers interesse i å verne om sitt omdømme må veie tyngre enn saksøktes interesse i å fremsette åpenbart oppdiktede og vanærende karakteristikker av saksøker på internett».

Retten traff på dette grunnlaget slutning om at Rolf Erik Hanssen pålegges å fjerne blogginnlegget. Om dette har Rolf Erik Hanssen – i Ronny Altes blogg – uttalt følgende:

«Både tjukken og advokatbærta skal da få kjenne hvordan en slik sak kan oppgraderes, så per dags dato vil ikke bloggen eller andre krav fra disse skapningene etterkommes…. Og skulle noen klare å få stengt kontoen min på bloggen vil selvfølgelig 50 identiske blogger med samme artikler poppe opp rundt omkring.»

Om selve kjennelsen sier han, også dette i bloggen til Ronny Alte:

«Så mine tanker om denne saken er at både dommeren, advokaten og (NN) kan bruke denne dommen som en kollektiv dildo og stappe en viss plass.»

Jeg har – på vegne av min klient – sendt inn begjæring om tvangsfullbyrdelse.

Advarer mot at jedi-riddere får vigselsrett i Skottland

Publisert: 22.03.2013 kl 11:16

Free Church of Scotland er bekymret for at en oppmykning av landets vigselslovgiving vil føre til ville tilstander, melder BBC.
– Det er masse folk i samfunnet, og begrepet tro kan bety omtrent hva som helst. Flat Jord-forbundet eller Jedi-ridderne, hvem vet hva vi får? sier talsperson Iver Martin fra Free Church of Scotland.

En av hensiktene med oppmykningene er å gi skotske humanister vigselsrett, skal vi tro skotske myndigheter.

Les mer på BBC.

Åpent møte: Fins en humanistisk åndelighet?

Publisert: 19.03.2013 kl 11:22

I løpet av de seinere åra har det kommet flere bøker som sysler med tematikken «åndelighet og ateisme», nå tar Human-Etisk Forbunds fylkeslag i Oslo og Akershus diskusjonen inn i salongen: På sitt åpne møte på Litteraturhuset i Oslo onsdag 20. mars stilles spørsmålene «Har ateister et åndsliv? Finnes en humanistisk åndelighet?», der filosof Morten Fastvold og rådgiver i Human-Etisk Forbund Didrik Søderlind innleder.

Mer info finner du på nettsidene og på Facebook.

Eddie Izzard fikk humanistpris i USA

Publisert: 11.03.2013 kl 11:57

Den britiske komikeren Eddie Izzard har fått Outstanding Lifetime Achievement Award in Cultural Humanism. Prisen deles ut hvert år av Humanist Community at Harvard, American Humanist Association, og Harvard Community of Humanists, Atheists, and Agnostics.

Se hele arrangemetet inkludert Eddie Izzards takketale.

Pavens avgang – hva får vi nå?

Publisert: 12.02.2013 kl 10:09

Også den internasjonale humanistunionen IHEU er engasjert i paveavgangen. Mange av IHEU-medlemsorganisasjonene holder til i katolske land. IHEU-president Sonja Eggerickx kommenterer avgangen. Hun poengterer at Vatikanet og paven har stor innflytelse i overveiende katolske land og har gjort stor skade med sitt negative syn på blant annet homoseksualitet og kondomer. – Vatikanet virker altfor ofte å sette ideologi over menneskers liv og frihet. Eggerickx sier at hun som humanist håper på en pave som bedre speiler det mangfoldet av meninger innenfor den katolske kirka, som også innbefatter mer progressive krefter.
sin Facebookside spør IHEU om humanister bryr seg om paveskiftet.

Darwindagen 12. februar

Publisert: 12.02.2013 kl 09:47

I dag er det fødselsdagen til evolusjonsteoriens far, Charles Darwin (1809-1882), og derfor er dagen blitt Darwin-dagen! Verden over feires menneskehet og vitenskap med ulike arrangement og mange interessante foredrag. Du kan for eksempel ta del i det gjennom Universitetet i Oslos livestreaming av sitt arrangement «Darwin og genetikken gjennom 150». Programmet finner du her.

Flertall for kirkelig homovigsel

Publisert: 11.02.2013 kl 13:25

Bispemøtets samlivsetiske utvalg har konkludert og leverte 11.februar sin rapport til Bispemøtet. Utvalgets flertall (6 av 9 medlemmer) mener at kirken kan medvirke ved inngåelse av likekjønnet ekteskap.
Utvalgsrapporten blir drøftet på Bispemøtet denne uka. Hva som skjer videre er avhengig av innstillingen derfra og deretter skal Kirkerådet vurdere veien videre.

HEF og kirka arrangerer debattmøte

Publisert: 14.03.2012 kl 13:50

Human-Etisk Forbund og Den norske kirke har gått sammen om å arrangere et dialogmøte. Spørsmålet om hvilken rolle religion skal spille i det offentlige rom diskuteres med utgangspunkt i to konkrete eksempler – den såkalte krusifikssaken i Italia og de nasjonale minnemarkeringene etter 22. juli. Blant paneldeltagerne er Janne Haaland Matlary, Åse Kleveland og Cora Alexa Døving. Les mer her og her.
Tid og sted: onsdag 14. mars på Litteraturhuset.

Menneskerettsorganisasjoner frykter dødsdom for blogger

Publisert: 24.02.2012 kl 14:45

Den saudiske journalisten Hamza Kashgari ble returnert til Saudi-Arabia fra Malaysia 12. februar. Han var anklaget for å ha fornærmet Muhammed og var ønsket utlevert. Siden hans retur har ingen hørt noe fra ham. Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch har tatt opp saken. De frykter for Kashgaris situasjon og for at myndighetene vil holde hemmelig alt som angår Kashgari, samtidig som han blir stilt for en shariadomstol og dømt til døden. Les mer hos Aftenposten.

Hva skrev Hamza Kashgari egentlig på twitter? Det kan du lese om i Fritanke.no's sak om ham.

Statskirkeordningen behandles trolig 21. mai

Publisert: 16.02.2012 kl 11:02

Stortinget har nå lansert datoer for den endelige behandlingen av statskirkeforliket. Stortingsmeldingen legges fram 27. mars, og foreløpig dato for endelig behandling blir 21. mai.

Se detaljer på Stortinget.no

Skremt under humanistisk konfirmantrollespill

Publisert: 06.02.2012 kl 13:57

I helga deltok 132 humanistiske konfirmanter fra Bergen på rollespill på Ulven leir utenfor byen. Målet med rollespillet er å simulere hvordan mennesker på flukt har det.

Samtidig hadde Heimevernet skyteøvelse i samme område. Dette skremte flere av ungdommene.

Moren til en av konfirmantene, Beate Kuchler, mener det var sterkt kritikkverdig av arrangørene, Human-Etisk Forbund og Røde kors, ikke å informere om skytingen. Hun forteller at sønnen hennes ble svært skremt. Hun synes også dette er spesielt problematisk nå etter 22. juli.

Røde Kors sier at de visste om skytingen og at de har prøvd å informere deltagerne. De beklager det som skjedde, og at informasjonen tydeligvis ikke nådde ut til alle. Silje Guleng i Human-Etisk Forbund sier at de ikke visste noe.

Les mer hos NRK Hordaland