Kort notert

Vis alle notiser

Nordisk selskap stopper bruken av palmeolje fra regnskog

Publisert: 26.06.2014 kl 14:37

Det nordiske selskapet AarhusKarlshamn slutter å importere palmeolje fra regnskogområder. Selskapet er Nordens største palmeoljeleverandør.
Det opplyser Greenpeace Norge.
Palmeolje fra det nordiske selskapet er å finne i blant annet snacks, godteri, meieriprodukter og barnemat i norske matbutikker.
– Avgjørelsen viser at det er mulig å påvirke markedsgiganter, sier Erika Bjureby, skogsrådgiver i Greenpeace.
AarhusKarlshamn skal blant annet forsikre at selskapets leverandører ikke produserer palmeolje i torvmyr- og regnskogområder, skriver miljøorganisasjonen. (©NTB)

15 seksuelle krenkelser og overgrep i Kirken

Publisert: 26.06.2014 kl 10:03

De to siste årene er det registrert 15 tilfeller av seksuelle krenkelser eller overgrep i Den norske kirke, viser en ny rapport.

Antall registrerte tilfeller i perioden 2012-2013 er på samme nivå som forrige toårsperiode, skriver Vårt Land.

Kartleggingen er gjort av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) i samarbeid med Kirkerådet.

Ifølge rapporten har de 15 registrerte hendelsene svært ulik alvorlighetsgrad og karakter. Noen av sakene rammes ikke av straffeloven, men gjelder atferd som er etisk problematisk. Tallet inkluderer også hendelser som går tilbake i tid, men som er rapportert inn denne toårsperioden.

– Vi vet at krenkelser og overgrep skjer, men det skal ikke skje. Det er nulltoleranse for dette i kirken, sier Solveig Fiske, biskop i Hamar og styreleder i Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, til avisen.

Ifølge rapporten er det også store forskjeller i bispedømmenes beredskapsplaner for slike situasjoner. I Nidaros og Nord-Hålogaland oppgir under 25 prosent av virksomhetene at de har beredskapsplaner. I Hamar bispedømme har derimot nesten 80 prosent av virksomhetene slike planer.

– KA og Kirkerådet vil fortsette arbeidet med å forebygge seksuelle krenkelser og overgrep, sier direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA. (©NTB)

Justisministeren vil la private utføre DNA-analyser

Publisert: 25.06.2014 kl 10:19

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) vil la private aktører utføre DNA-analyser i straffesaker, men forslaget møter motstand i Stortingets justiskomité.

Anundsen hadde forrige uke møter med representanter fra blant annet riksadvokaten, Politidirektoratet, Kripos, Folkehelseinstituttet (FHI) og firmaet Gena som ønsker å foreta DNA-analyser. Under møtet staket Anundsen ut den nye politiske kursen som også er nedfelt i samarbeidserklæringen mellom Frp, Høyre, Venstre og KrF, skriver VG.

Den nye kursen innebærer at private firmaer skal kunne foreta DNA-analyser i saker som er knyttet til straffbare handlinger.

– Hvis sikkerhet og håndtering av materialet er like bra som det er på FHI i dag, har jeg ingen betenkeligheter med å slippe andre aktører til. Så vidt meg bekjent har vi allerede sendt DNA-prøver til England for analyser. Nå kan altså Gena og Universitetet i Tromsø gjøre det samme, forutsatt at de er akkreditert, sier Anundsen til avisen.

Lederen i Stortingets justiskomité, Hadia Tajik (Ap), mener håndtering av bevismateriale er en offentlig oppgave.

– Rettssikkerheten og kvalitet sikres best ved at DNA-analyser i straffesaker utføres i offentlig regi og uavhengig av forretningsinteresser, mener hun. (©NTB)

Bioteknologirådet vil tillate sædvask

Publisert: 25.06.2014 kl 10:18

Bioteknologirådet anbefaler at helsemyndighetene gir hivpositive menn tilbud om sædvask ved assistert befruktning.

– Sædvask har ikke vært brukt som behandling i Norge tidligere. Dette er først og fremst aktuelt for par hvor mannen er hivpositiv, og brukes for å unngå at viruset overføres til kvinnen og eventuelt videre fra kvinnen til barnet. Sædvask reduserer smittefaren ved unnfangelse og bør tillates som behandling i Norge, sier Kristin Halvorsen, leder av Bioteknologirådet.

I fjor ble bioteknologiloven endret, slik at par hvor mannen eller kvinnen har en alvorlig og kronisk seksuelt overførbar infeksjon som hiv eller hepatitt kan søke om assistert befruktning.

Et av de fremste argumentene var å redusere smittefaren for partneren. Tilbud om sædvask er en nødvendig del av det nå lovfestede tilbudet om assistert befruktning til par som lever med hivsmitte.

Rådets anbefaling sendes til Helsedirektoratet, som vil ta den endelige avgjørelsen om hvorvidt sædvask skal tillates i Norge. (©NTB)

Poliovirus funnet i VM-byen Sao Paulo

Publisert: 24.06.2014 kl 10:06

Det er funnet spor av polioviruset i kloakken i brasilianske Sao Paulo. Samtidig advarer WHO om stor fare for spredning av viruset fra Ekvatorial-Guinea.

Viruset som er funnet i VM-byen Sao Paulo, ligner veldig på viruset som har spredt seg i Ekvatorial-Guinea, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO). Det ble funnet i kloakk som ble samlet inn i mars.

Organisasjonen mener faren for at polioviruset skal spre seg videre fra Brasil som veldig lav, men at det er stor fare for at det sprer seg fra Guinea.

Det har ikke kommet meldinger om at mennesker i Sao Paulo er smittet av viruset, som helseorganisasjoner har kjempet for å utrydde på verdensbasis. Brasil har vært regnet som poliofritt siden 1989. (©NTB)

Malaysia begrenser katolsk bruk av ordet Allah

Publisert: 24.06.2014 kl 09:34

Den katolske kirken i Malaysia får ikke lenger lov til å bruke ordet Allah når den snakker om Gud.

Til tross for at Allah betyr nettopp Gud på arabisk, får ikke den katolske kirken benytte seg av ordet, slår Malaysias Høyesterett fast.

Regjeringen rykket imidlertid raskt ut og slo fast at den aldri har ment å ramme troende som vil referere til Gud, eller Allah, i kirkerommet.

Dommen er først og fremst rettet mot en katolsk avis som har stått i sentrum for konflikten, hevder regjeringen.

Flesteparten av Malaysias befolkning er muslimer, men det er også en stor gruppe kristne som har sett på denne saken som en viktig prinsippsak.

Det var den katolske kirken selv som ba Høyesterett vurdere regjeringens beslutning om at den katolske avisen Church's Herald ikke fikk bruke ordet. (©NTB)

Antiislamister demonstrerer i Stavanger

Publisert: 23.06.2014 kl 12:18

Ingen motdemonstrasjoner er varslet når Stopp islamiseringen av Norge (Sian) og Norwegian Defence League protesterer i Stavanger lørdag.
Da de islamkritiske organisasjonene demonstrerte i byen for to år siden, ble de møtt av massive motdemonstrasjoner. Politiet har i år ikke fått noen søknader om motdemonstrasjoner, melder NRK.
– I år har det ikke vært like mye oppmerksomhet rundt denne demonstrasjonen i forkant, og da ønsker ikke vi å bidra til å gi dem mer oppmerksomhet, sier Truls Drageset Dydland i Rødt, som var blant dem som tok initiativ til å demonstrere mot antiislamistene for to år siden.
Kjersti Adelheid Gilje i Sian forteller at organisasjonens lokale deltakere skal demonstrere i Stavanger sentrum sammen med representanter fra Oslo, Ålesund og England.
Politiet tar ingen ekstra forholdsregler.
– Politiet er oppmerksomme på demonstrasjonen, og skal følge med, men vi har ikke satt i verk noen ekstra tiltak, sier kommunikasjonsrådgiver Hilde Urdal i Rogaland politidistrikt. (©NTB)

– Omskjæring i sykehus er knefall for religion

Publisert: 20.06.2014 kl 12:36

«Stortingets vedtak innebærer at alt helsepersonell i Norge forpliktes til å delta i en religiøs prosedyre uten hensyn til egen tro eller manglende tro. Dette begrunner helsekomiteen med at de mener omskjæringen er et medisinsk inngrep, til tross for at dette ikke har noen medisinsk begrunnelse og ikke faglig støtte fra helsepersonell i Europa.

Stortinget har i denne saken dessverre latt seg forvirre av religiøse pressgrupper, og faktisk feilinformasjon. Forstander Erwin Kohn i det Mosaiske trossamfunn uttaler til avisen Vårt Land at Norge med dette er «et lys blant alle nasjoner» i spørsmålet om omskjæring av guttebarn.

Jeg gremmes! Innføring av et gammeltestamentlig religiøst overgrep mot guttebarn i offentlig regi burde heller avstedkommet skamrødme blant våre politikere. De er slett ikke blitt lysende eksempler, men snarere et grelt eksempel på hvor galt det kan bli når de slutter å tenke prinsipielt om menneskeretter», skriver hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund, Robert Rustad i et innlegg i dagens Aftenposten.

Islamsk Råd: Stadig nye trusler mot moskeene

Publisert: 19.06.2014 kl 13:44

Norske moskeer mottar stadig vekk trusler som er gjennomsyret av et hat mot muslimer, ifølge Islamsk Råd.
Imamen Nehmat Ali Shah ble mandag angrepet av en maskert mann utenfor sitt hjem på Grønland i Oslo. Politiet vet ikke hvem som står bak angrepet, men ser på saken som et drapsforsøk. Hatkriminalitet er blant teoriene.
Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd sier til Klassekampen at både imamens moské, Central Jamaat Ahle Sunnat, og andre moskeer, har mottatt flere trusler.
– Moskeene får stadig vekk trusler. Det er en utvikling som er uheldig, sier Afsar.
Islamsk Råd anmeldte i fjor høst tre tilfeller av trusler, blant dem en trussel mot moskeen hvor Shah er imam. Afsar mener det muslimske miljøet ikke har vært flink nok til å anmelde trusler eller snakke om temaet. Han legger til at innholdet i truslene er forskjellig, men at truslene generelt er gjennomsyret av et hat mot muslimer, enten via telefon eller brev. Afsar har selv mottatt trusler, legger han til. (©NTB)

Høring om å innføre ny straffelov

Publisert: 19.06.2014 kl 10:29

Justisminister Anders Anundsen (Frp) følger opp lovnadene om å forsere innføringen av den nye straffeloven. Allerede neste år tar justisdepartementet sikte på å ha nytt lovverk på plass.
Den «nye straffeloven» vil allerede ha blitt ti år gammel dersom justisministeren virkelig greier å få den innført neste år. Det viste seg at det var store tekniske og praktiske hindre i veien for at loven kunne tre kraft da den var ferdig i 2005. Tidligere justisminister Grete Faremo (Ap) antydet at det nye lovverket ikke ville være på plass før tidligst i 2018 eller 2019.
– For at straffeloven 2005 skal kunne tre i kraft, må det foretas justeringer i regelverket og datatekniske tilpasninger. Regjeringen har besluttet at straffeloven skal settes i verk i gjeldende datasystemer, skriver departementet i høringsbrevet som er datert tirsdag.
En ny høring for å få loven vedtatt dreier seg om justeringer i regelverket som er nødvendige for at den nye straffeloven skal kunne tre i kraft neste sommer. (©NTB)

PST har analysert norske Syria-reisende

Publisert: 19.06.2014 kl 09:38

De fleste som reiser fra Norge til Syria for å kjempe, er unge menn med lav utdannelse og uten jobb, ifølge en ny PST-rapport.
De fleste nordmennene som blir radikalisert og rekruttert som fremmedkrigere, har ingen familietilknytning til Syria. Flere av dem har forbindelser til kriminelle miljøer, ifølge rapporten som er utarbeidet av Felles kontraterrorsenter ved PST.
– De scorer lavt på utdannelse, de er dårlig tilknyttet arbeidslivet. De er ikke godt integrert eller tilknyttet det norske samfunnet, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til TV 2.
Rapporten beskriver to kategorier Syria-reisende. Mange reiser til Syria for å oppnå status på annet vis enn gjennom utdannelse. I denne kategorien er det mange «svært ressurssterke personer som tidligere har vært godt integrert i eget lokalmiljø», heter det i rapporten.
En annen gruppe blir sårbare for radikalisering på grunn av lav sosioøkonomisk status. Dette er ofte personer som har hatt problemer med å finne sin plass i samfunnet siden ungdomstiden, skriver PST.
Kontraterrorgruppen mener nordmenn som radikaliseres og reiser til Syria, utgjør en skjerpet terrortrussel mot Norge og norske interesser.

Studie: Mammografi har gitt lavere dødelighet

Publisert: 18.06.2014 kl 11:03

Undersøkelser med mammografi har ført til at 450 dødsfall er unngått, viser en ny studie fra NTNU.
– Våre studier viser konkret at mammografi har redusert dødeligheten blant kvinner med brystkreft vesentlig, sier professor Lars Vatten ved medisinsk fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) til Adresseavisen.
Ifølge studien reduseres dødeligheten av brystkreft med 28 prosent blant kvinner som gjennomfører mammografiundersøkelse. Det betyr at av 10.000 kvinner som blir undersøkt, forhindrer mammografi at 27 dør av sykdommen.
– Studien viser at det er all grunn til at norske kvinner bør fortsette å ta mammografi, sier Vatten.
Mammografiprogrammet startet opp i 1996 og ble landsdekkende i 2005. Alle norske kvinner mellom 50 og 69 år blir innkalt til undersøkelsen annethvert år.
Studien publiseres onsdag i det medisinske tidsskriftet British Medical Journal. (©NTB)

Politiet utelukker ikke at drapsforsøk var hatkriminalitet

Publisert: 17.06.2014 kl 13:48

Politiet har foreløpig ikke grunn til å tro at imamen i Norges største moské ble forsøkt drept fordi han var imam, men holder alle muligheter åpne i etterforskningen.
Politiet vet ikke hva som var motivet for det brutale angrepet på imam Nehmat Ali Sjah på Grønland i Oslo sent mandag kveld, og holder alle muligheter åpne i etterforskningen.
– Det er altfor tidlig å si noe om bakgrunnen nå. Vi etterforsker selvfølgelig alle muligheter, og vi må holde muligheten åpen for at det er hatkriminalitet. Men nå har vi ikke holdepunkter for å si at det er knyttet til hans virke som imam, sa leder Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikts seksjon for vold og seksualforbrytelser under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.
Metlid understreker at motivet foreløpig er ukjent, og sier politiet er kjent med at det har vært konflikter og hendelser knyttet til moskeen Central Jamaat Ahle-Sunnat tidligere. Det var før den nye moskeen åpnet i Motzfeldts gate på Grønland, og går helt tilbake til 2005.
– Hvorvidt dette har noe å gjøre med saken, kan vi ikke si noe om nå, men jeg gjentar at vi ikke har konkrete holdepunkter, verken i den ene eller den andre retningen, sier Metlid. (©NTB)

Stortinget sa ja til rituell omskjæring på sykehus

Publisert: 17.06.2014 kl 12:14

Stortinget sa mandag ja til rituell omskjæring av guttebarn. Men inngrepet skal kun utføres av offentlig helsepersonell.
Heretter skal landets sykehus kunne tilby foreldre å utføre rituell omskjæring av guttebarn. Dermed er både den jødiske og muslimske minoriteten sikret at inngrepet skjer på medisinsk forsvarlig vis.
Vedtaket er en seier, mener leder og forstander i Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn.
– I dag er jeg veldig stolt av politikerne våre og av landet mitt. Det er spesielt hyggelig at innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen var enstemmig, sier Kohn til NTB.
Også Senterpartiet, som tidligere har markert motstand mot omskjæring, har stilt seg bak vedtaket for å sørge for at inngrepet skjer i trygge former.
Men partiet har samtidig fristilt sine medlemmer i saken, og tre av Sps stortingsrepresentanter, anført av Jenny Klinge, har kommet med et tilleggsforslag om at det fastsettes en nedre aldersgrense på 18 år.
– Det som plager meg, er uviljen hos mange mot å diskutere om det er prinsipielt riktig skjære vekk friske kroppsdeler på småbarn, når ungen verken har mulighet til å samtykke eller nekte, sa Klinge da saken var til debatt i Stortinget mandag. (©NTB)

Obama langet ut mot klimaskeptikere

Publisert: 16.06.2014 kl 14:51

USAs president Barack Obama kommer med skarp kritikk av politiske motstandere som avviser at det finnes menneskeskapte klimaendringer.

I en tale til studenter i California lørdag sammenlignet presidenten kampen mot klimaendringene med månelandingen på slutten av 1960-tallet.

Også den gangen var det mange som mente at målet ikke var verdt innsatsen. Men ingen tvilte på det vitenskapelige grunnlaget for prosjektet, ifølge Obama.

– Jeg husker ingen som sa at månen ikke fantes, eller at den var laget av ost, sa presidenten.

– Flinke folk i NASA

I den amerikanske Kongressen finnes det et betydelig antall representanter fra Det republikanske partiet som avviser eller betviler klimaforskningen. Obama kalte dem gjenstridige og framholdt at klimaendringene er en av de største utfordringene USA og resten av verden står overfor.

Å betvile eller ikke ta stilling til klimaforskningen under dekke av at man ikke er forsker selv, holder ikke, ifølge presidenten.

– Jeg er heller ingen forsker, men vi har noen riktig flinke i NASA. Det jeg vet, er at et overveldende flertall av forskerne som jobber med klimaendringer, inkludert noen som tidligere betvilte dataene, har lagt denne debatten død, sa Obama.

Nytt fond

Selv om det fortsatt finnes respekterte forskere som ikke tror menneskeskapte klimautslipp har noen stor effekt på klimaet, så utgjør de et mindretall. En langt mer utbredt oppfatning er at den globale oppvarmingen potensielt kan bli et enormt problem.

Mange republikanere velger å forholde seg til mindretallet blant forskerne. I tillegg finnes det i USA flere godt finansierte tankesmier som bruker betydelige ressurser på å så tvil rundt klimaforskningen.

I talen på University of California i byen Irvine presenterte Obama et fond på 1 milliard dollar som skal brukes til klimatilpasning og gjenoppbygging etter naturkatastrofer. De amerikanske delstaten vil kunne konkurrere om midlene i fondet ved å foreslå egne tiltak.

En ny klimaplan hvor målet er å kutte utslippene fra USAs kraftverk med 30 prosent sammenlignet med nivået i 2005 innen 2030, ble lansert av Obama for to uker siden. (©NTB)

Europas jøder frykter ny antisemittisme

Publisert: 16.06.2014 kl 08:46

Etter nok et angrep roper europeiske jøder et varsku om et mer fiendtlig Europa.
– Jeg pleier å skjule davidsstjernen.
Nicole Dussart sto ved politisperringene ved det jødiske museet i Brussel 24. mai og beskrev mer fiendtlige holdninger overfor jøder i Belgia de siste årene.
En væpnet mann hadde åpnet ild i museet. Fire personer ble drept, politiet skjerpet sikkerheten ved alle jødiske institusjoner, og hovedstadens jødiske miljø var i sorg. Men flere sa de ikke var overrasket.
– Nei. Flere røde linjer er blitt krysset. Det har vært flere uttrykk for hat, sa politikeren Viviane Teitelbaum den kvelden.

Problem

– Det har tiltatt. For en uke side hadde noen skriblet SS, en davidsstjerne og ordet «Juden» ved inngangen til kontoret mitt. Dette ville ikke skjedd for 10– 15 år siden, sa juristen Dussart.
I en undersøkelse EUs kontor for grunnleggende rettigheter (FRA) foretok i fjor, sier to tredeler av en gruppe på 6.000 jøder at de mener antisemittisme er et betydelig problem i Europa.
Tre firedeler mener situasjonen er blitt verre de siste fem årene. Nesten 40 prosent sier de ofte unngår å vise jødiske symboler.

Radikalisering

Den antatte gjerningsmannen i Brussel er fransk borger. Mehdi Nemmouche skal ha blitt radikalisert i fengsel og tilbrakt over ett år med jihadister i Syria.
Angrepet har likhetstrekk med en skyteepisode for to år siden. Da ble sju personer, fire av dem jøder, drept av al-Qaida-inspirerte Mohammed Merah i Toulouse i Frankrike.
Europa står foran en utfordring med radikalisering. Anslagene sier at mellom 1.000 og 1.500 europeere kjemper i Syria, og frykten er at de retter blikket mot nye mål når de vender hjem, skriver nyhetsbyrået AFP.
– Det er flere titalls menn som Merah og Nemmouche, sier Frankrikes statsminister Manuel Valls ifølge BBC.

Ytre høyre

I tillegg synes noen gamle strømninger å gjøre seg gjeldende i Europa.
Partier på ytre høyre fløy har gjort et godt EU-valg. Det gjelder blant annet franske Nasjonal front og ungarske Jobbik, som begge er blitt anklaget for antisemittiske holdninger.
– Gjenværende antisemittisme av den gamle, kristenbaserte sorten er nå blandet med radikal islamisme blant desillusjonerte muslimer, kommenterer tidsskriftet The Economist.
– Angrep på jødiske mål i Europa skjer ikke i et vakuum, men er del av et generelt klima av hat og oppildning mot jødiske samfunn, sa Moshe Kantor i European Jewish Congress etter angrepet i Brussel.

Retorikk

Samtidig peker både kommentatorer og politikere på at et mindre tolerant Europa vil gå ut over flere minoriteter enn jødene. Høyrefløypartienes retorikk er i stor grad rettet mot muslimer, og Nasjonal fronts ledelse er blant dem som har fjernet seg fra antisemittisk ordbruk.
– Populistenes sinne er mer rettet mot muslimer enn jøder, skriver The Economist og mener Europa tross alt ikke er i ferd med å synke ned i «voldelig antisemittisme».
– Beskyttelse av jøder er en viktig test av Europas demokrati, og det er behandlingen av andre lovlydige minoriteter også. Inkludert muslimer. (©NTB)

Ugander fikk høyt FN-verv tross homo-kritikk

Publisert: 12.06.2014 kl 10:58

Ugandas utenriksminister Sam Kutesa er valgt til ny ordstyrer i FNs hovedforsamling. Valget møtes imidlertid med kritikk på grunn av Ugandas strenge lover mot homofili.
Kutesa ble onsdag kveld valgt med akklamasjon til å lede den 69. sesjonen i den 193 land store forsamlingen, og etterpå holdt han en tale der han blant annet lovte å fremme likestilling. Men han nevnte ikke homoseksuelles rettigheter med ett ord.
Etterpå ble han stilt til veggs av de mange journalistene som var til stede, og da medgikk han at han støtter de nye lovene i hjemlandet som kan gi homofile ugandere livstids fengsel for å praktisere legningen sin. Han nektet imidlertid for at han var homofob.
– Jeg har ingen problemer med homoseksuelle så lenge de holder sine seksuelle preferanser for seg selv. (©NTB)

Irland vil granske katolske mødrehjem

Publisert: 11.06.2014 kl 09:49

Irske myndigheter vil ha en full gransking av landets katolske mødrehjem etter at det ble avslørt at opptil 800 små barn døde ved et slikt hjem i løpet av en 35-årsperiode.
Barneminister Charlie Flanagan sa tirsdag at det er helt nødvendig å få fram fakta om hva som har skjedd ved mødrehjemmene der tusenvis av enslige, gravide kvinner fødte sine barn.
Granskingen iverksettes etter at det ble avslørt at 796 barn i alderen 0-9 år døde ved et nonnedrevet hjem i fylket Galway i perioden 1925 til 1961.
Historikeren som har avdekket skandalen, Catherine Corless, sier at papirer fra hjemmet viser at barna døde av feilernæring og infeksjonssykdommer, blant annet tuberkulose og meslinger. (©NTB)

Regjeringen presenterer 30 tiltak mot radikalisering

Publisert: 10.06.2014 kl 13:58

Regjeringen legger fram 30 tiltak for å forebygge radikalisering og ekstremisme. Politiets sikkerhetstjeneste skal blant annet inn i bildet tidligere enn i dag.

– Å bruke ressurser tidlig for å hindre at en ung person gjør et feilgrep som kan få konsekvenser for resten av livet, er en billig investering – en investering som kan føre til at Politiets sikkerhetstjeneste får færre fremtidige «klienter», skriver statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Anders Anundsen (Frp) i en kronikk i Aftenposten.

Bred tilnærming

Tirsdag legger de fram en ny handlingsplan mot radikalisering. De mener planen som den forrige regjeringen la fram i 2010 var fylt med gode intensjoner, men var for vag og ga for få konkrete resultater.

Dagens blå regjering påpeker at PST er den nasjonale ekspertisen på radikalisering og voldelig ekstremisme, men når de kommer inn i bildet er den det gjelder gjerne kommet langt inn i radikaliseringsprosessen.

– Vi skal trekke inn kompetansen til PST på et tidligere tidspunkt i det lokale arbeidet.

Planen legger dessuten vekt på at en bred tilnærming er nødvendig. Tiltakene involverer blant annet politiet, barnevernet, skolen, helsevesenet, fritidsklubber, Arbeids- og velferdsforvaltningen, utlendingsforvaltningen og kriminalomsorgen.

– I det politiet kobles inn i en sak knyttet til radikalisering, er det ofte for sent. Det å forebygge radikalisering må derfor være et ansvar som hviler på flere, uttaler de.

Lokale politikontakter

Ansvaret for å forebygge blir imidlertid lagt i politidistriktene. Der skal egne kontaktpersoner være kjernen i det lokale forebyggingsarbeidene.

– Disse forebyggingskontaktene skal ha kunnskap om effektive tiltak og tilgjengelige ressurser, holde dialog med Politiets sikkerhetstjeneste og lokale samarbeidsaktører. (©NTB)

500.000 har flyktet fra Mosul i Irak

Publisert: 10.06.2014 kl 13:44

En halv million mennesker har flyktet fra den irakiske byen Mosul, som al-Qaida-gruppen ISIL tok kontroll over tirsdag.
Det melder Den internasjonale flyktningorganisasjonen (IOM). Flyktningene har måttet forlate byen til fots, fordi bilkøring har blitt forbudt i byen.
Provinsregjeringens kontorer ble angrepet av tungt væpnede opprørere fra den ytterliggående islamistiske gruppen Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL). Tirsdag tok de over makten i byen. Irak har trukket sine militære styrker ut av byen.
Mosul er Iraks nest største by med 1,8 millioner innbyggere. (©NTB)

Kirken ringte pinsen inn – folk klaget til politiet

Publisert: 09.06.2014 kl 19:51

Politiet i Agder så seg lørdag nødt til å minne om at kirken ikke gjorde noe ulovlig da den ringte pinsen inn.
– Hvis det er flere som klager til politiet over at kirkeklokkene ringer, gjøres det oppmerksom på at høytiden ringes inn, og det er lovlig, lød meldingen fra politiets operasjonsleder på Twitter.
Det er tradisjon at kirken ringer de store høytidene inn kvelden før høytidsdagene. I tillegg er det vanlig med kontinuerlig klokkeklang i timen før høymessen tar til første juledag, første påskedag og første pinsedag. (©NTB)

Utdanningsdirektoratet avviser klage fra skolebyråden i Oslo

Publisert: 09.06.2014 kl 19:52

Godkjenningen av en muslimsk skole i Oslo opprettholdes, på tross av klagen fra Oslo kommune, ifølge Utdanningsdirektoratet. Saken ligger nå på kommunalminister Jan Tore Sanners (H) bord.
Klagen fra Oslos skolebyråd Anniken Hauglie (H) ble avvist fordi Utdanningsdirektoratet ikke kunne se noen konsekvenser for Oslos øvrige skoler, skriver Aftenposten.
– Vi kan ikke se at kommunen har argumentert for at opprettelse av en ny privat grunnskole vil få konsekvenser for den offentlige skolestrukturen i Oslo, heter det i brevet fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet.
Den muslimske skolen «Mødre for muslimsk grunnskole» fikk for to år siden avslag på søknaden om å starte skole høsten 2012. Siden den gang har foreningen byttet ut styreleder Rawafid Shahad med Bibi Maliha Hosainey. Shahad var involvert i Urtehagen, en muslimsk skole som var i drift fra 2001 til 2004 og som ble stengt av Fylkesmannen etter uro og kritikk.
Utdanningsdirektoratet ga «Mødre for muslimsk grunnskole» grønt lys 7. april i år, men i skolebyrådens klage vektla Hauglie at det var det samme miljøet som sto bak begge skolene.
Hauglie kontaktet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) via tekstmeldinger før klagen ble sendt. Utvekslingen mellom de to partifellene førte til at Røe Isaksen tidligere denne måneden erklærte seg inhabil.
Kommunalminister Jan Tore Sanner er oppnevnt som settestatsråd for Røe Isaksen og skal vurdere hvorvidt skolen skal godkjennes eller ikke. (©NTB)

Sloss med sverd under massakre-markering i India

Publisert: 06.06.2014 kl 12:47

Minst ti personer er såret etter at det brøt ut sverdkamper mellom sikher som var samlet for å markere 30-årsdagen for massakren i Amritsar i India, opplyser politiet.
Hundrevis av sikher var fredag samlet i Det gylne tempel i Amritsar, sikhenes aller helligste sted, for å markere 30-årsdagen for massakren i tempelet. Nærmere 500 mennesker ble drept da indiske soldater stormet tempelet 6. juni 1984 for å slå ned på sikh-separatister som krevde et uavhengig område for sikher.
Men ulike grupperinger av sikher bevæpnet med sverd begynte å slåss med hverandre under markeringen. TV-bilder viser sikher med blå turbaner som fektet med sikher med gule turbaner.
– I dag skulle vi ha hatt en høytidelig minnemarkering av martyrene fra 1984, så det som har skjedd er bare trist, sier en talsmann for en radikal gruppe blant sikhene.
– Tempelet har nok en gang blitt vanæret i dag, sa talsmannen videre.
Sammenstøtene begynte angivelig etter at medlemmer av den radikale sikh-gruppen krevde å få snakke i mikrofonen først under minnehøytideligheten. (©NTB)

Tibetansk leder kritiserer Norges Dalai Lama-nei

Publisert: 06.06.2014 kl 09:10

Lederen for Tibets eksilregjering sier Norge burde stått imot Kinas press og tatt imot Dalai Lama da han var på norgesbesøk.
– Norge har over 10 prosent overskudd i økonomien. Av alle land i verden burde Norge være minst avhengig av Kinas økonomi, sier eksilregjeringens leder Lobsang Sangay.
Regjeringens avgjørelse om ikke å møte Dalai Lama ble tema da han besøkte Dharamsala i India for å lansere en ny kampanje for tibetanere i Kina torsdag.
– Det er synd at norske ledere ikke ville møte Dalai Lama på grunn av det store presset fra Kina. Det er uten tvil trist, slår han fast. (©NTB)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn søker ny sekretariatsleder

Publisert: 06.06.2014 kl 09:09

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), der også Human-Etisk Forbund er medlem, søker ny sekretariatsleder fra 1. oktober når nåværende daglig leder, Lise Tørnby, nå skal slutte. Les mer på nettsidene til STL.