Kort notert

Vis alle notiser

Ingen jubel over ekstra millioner til Human-Etisk Forbund

Publisert: 09.10.2014 kl 17:45

Oslo (NTB): I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget 76 millioner til Kirkevalget. Dermed får også alle andre tros- og livssynssamfunn mer penger. Det inkluderer Human-Etisk Forbund, som får 7 millioner mer fra staten nesten år, men de jubler ikke.

Økte overføringer til Kirken gir tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke en økning i støtten på mer enn 18 prosent neste år. Dette skyldes at de andre tros- og livssynssamfunnene har krav på det samme støttebeløp per medlem som kirken får. Når tallet på medlemmer i Den norske kirke faller, og andre tros- og livssynssamfunn samtidig får flere medlemmer, blir økningen i tilskudd ekstra kraftig.

Rådgiver Lars-Petter Helgestad i Human-Etisk Forbund sier han er bekymret over den totale veksten på livssynsfeltet og han stiller spørsmål ved om utviklingen er bærekraftig for staten, skriver Fri Tanke.

Helgestad viser til at utregningsmodellen med dagens utvikling på tros- og livssynsfeltet over tid vil kunne bli for dyr for staten.

– En økning i statstilskuddet på rundt 7 millioner kroner er langt over lønns- og prisvekst, men det er en naturlig konsekvens av at bevilgningen til Den norske kirke øker. Spørsmålet er om utviklingen er bærekraftig for staten. Når det blir et tydeligere skille mellom stat og kirke bør det kanskje vurderes om Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn i større grad må finansieres av medlemmene selv, og i mindre grad av staten, sier han. (©NTB)

Tidligere styremedlem i Humanisterna blir justisminister i Sverige

Publisert: 03.10.2014 kl 20:15

Representant i den svenske Riksdagen, Morgan Johansson, blir ny justisminister i Sverige. Han har tidligere vært styremedlem i Human-Etisk Forbunds svenske søsterorganisasjon, Humanisterna.

– Jeg er glad for at den nye justisministeren har en tydelig sekulærhumanistisk profil. Mitt håp om et mer livssynsnøytralt Sverige øker nå betraktelig. Vi er der ikke ennå. Det fortsatt mye jobb å gjøre, sier styreleder i Humanisterna, Christer Sturmark i en pressemelding.

Frykt for at IS inspirerer ekstremister i Sørøst-Asia

Publisert: 02.10.2014 kl 18:31

Kuala Lumpur (NTB-AFP): Fremgangen til Den islamske staten (IS) i Midtøsten har skapt frykt for at ekstremister igjen vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Sørøst-Asia.

Ekstremistgruppa Abu Sayyaf på Filippinene har allerede truet med å halshogge en tysker som ble tatt som gissel tidligere i år. I forrige uka krevde gruppa at Tyskland slutter å støtte angrepene mot IS.

Også i Malaysia og Indonesia har myndighetene fulgt med på utviklingen med stor bekymring ettersom hundrevis av malaysiere og indonesiere nå deltar i IS' kamp for et islamsk kalifat i Syria og Irak.

Terroreksperter mener det er stor fare for at disse tar med seg den voldelige ideologien hjem og forsøker å inspirere andre til å gjennomføre angrep.

– Det er fortsatt mange yngleplasser for militante grupper i deler av regionen, og hvis krigerne kommer tilbake, kan de styrke disse gruppene, sier Bantarto Bandoro ved Indonesias forsvarshøyskole.

På mange måter minner situasjonen om den som oppsto under Sovjetunionens okkupasjon av Afghanistan i 1979-1989 da mange frivillige utlendinger deltok i krigen mot de kommunistiske «hedningene». Dette skapte en generasjon med ekstremister i Sørøst-Asia, noe som blant annet førte til at Jemaah Islamiah vokste fram. Gruppen sto blant annet bak terrorangrepet på Bali i 2002, der 202 personer ble drept, de fleste utlendinger. (©NTB)

Aktivist ber Norge redde iransk kvinne fra henrettelse

Publisert: 29.09.2014 kl 21:51

Norge må bruke alle sine forbindelser til Iran for å redde en 26 år gammel kvinne som skal henrettes tirsdag, ber den norske aktivisten Mahmood Amiry-Moghaddam.

– Internasjonalt press er eneste som kan redde henne nå, sier forskeren og aktivisten, som i en årrekke har kjempet mot dødsstraff i Iran.

26 år gamle Reyhaneh Jabbari er ifølge lokale medier blitt overført til Rajaishahr-fengselet rundt 20 kilometer vest for Teheran, hvor hun er på listen over personer som skal henrettes tirsdag.

Jabbari ble i 2009 dømt til døden for å ha drept en tidligere offiser i den militære etterretningstjenesten i 2007. 26-åringen har tilstått drapet, men hevder det skjedde i selvforsvar, ifølge gruppa Iran Human Rights.

– Hittil i år er 550 personer blitt henrettet i Iran, og situasjonen er nå verre enn den har vært på 20 år, sier Amiry-Moghaddam. (©NTB)

Vil ha museum med kuppel og minaret på Munch-tomten

Publisert: 26.09.2014 kl 11:30

En stiftelse med Høyre-politikeren Aamir Sheikh i spissen ønsker å bygge et muslimsk museum på tomten til Munch-museet på Tøyen i Oslo når museet etter planen flytter til Bjørvika i 2019.

Det er planlagt en liten kuppel og en minaret på bygningen for å gjøre museet godt synlig, skriver Aftenposten.

Stiftelsen for Dialog og fred bruker blant annet terrorangrepet 22. juli som argument for planene overfor Oslo kommune.

«Etter de grusomme hendelsene som fant sted 22. juli, er det et bredt og sterkt ønske om at det norske samfunnet skal svare med mer toleranse, mer kunnskap og større respekt for ulikheter», heter det i søknaden.

– Vi har i all stillhet jobbet for å etablere et muslimsk museum i tre år, og mener at tomten på Tøyen egner seg svært godt til formålet, sier Aamir Sheikh, som leder stiftelsen.

Sheikh sier han vil reise rundt til muslimske land for å samle inn penger til prosjektet.

– Vi har allerede fått signaler fra enkelte land om at de vil bistå. Vi har også sendt en søknad til Kulturdepartementet, sier Sheikh.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik sier han er positiv til planene.

– Jeg kommer til å reise med Sheikh hvis jeg har tid og mulighet, sier Bondevik.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) er også positiv til initiativet.

– Men det er flere planer for tomten. Det er for eksempel snakk om å bygge et vitensenter der. Derfor kan jeg ikke si om kommunen vil si ja eller nei til å bygge der, sier Røsland. (©NTB)

Læstadianere varsler protest mot kvinnelig biskop

Publisert: 25.09.2014 kl 10:07

Hvis domprost Herborg Oline Finnset blir utnevnt til biskop, vil ikke læstadianerne godta henne. Finnset er en av tre kandidater til stillingen.

Utnevnelsen av ny biskop i Nord-Hålogaland skjer torsdag formiddag, og de to andre kandidatene er prost Olav Øygård og Hans Arne Akerø, som i dag er seksjonssjef i Kirkerådet.

Ifølge avisa Dagen har Nils Einar Samuelsen og Hans Nic. Nilsen – ledere for hver sin retning av læstadianere i Lyngen i Troms – sendt et brev til bispedømmet. De gjør det klart at de ikke vil betrakte Herborg Oline Finnset som biskop dersom hun blir utnevnt.

– Det er ganske enkelt. Ut fra Paulus sine brev i Bibelen ser vi ikke at kvinnelig prestetjeneste kan la seg forsvare. Vi har valgt å verdsette Paulus mer enn andre teologer i dag gjør, sier Nilsen til Dagen.

Han har ikke tatt stilling til om han vil melde seg ut av Den norske kirke hvis Finnset blir biskop, men tror mange læstadianere vil holde seg borte fra gudstjenestene.

Læstadianisme er en luthersk kirkelig vekkelsesbevegelse som ble startet av den svenske presten Lars Levi Læstadius på 1800-tallet. (©NTB)

Historiker: -Et spørsmål om tid før KrF snur om homofili

Publisert: 24.09.2014 kl 08:44

KrF-historiker Kåre Olav Solhjell sier homostriden i KrF var mye tøffere før. Han tror det kun er et tidsspørsmål før KrF følger de andre partiene i dette spørsmålet.

Solhjell tror KrF er inne i en prosess hvor de prøver å redefinere hvor skjæringspunktet går mellom politikk og teologi.

– Utviklingen går én vei og det er det vanskelig å stå imot, både med bibelske argumenter og med andre, sier historiker Kåre Olav Solhjell til Vårt Land.

Han forteller at konflikten rundt homofilt samliv var mye skarpere for 20 år siden.

– Utviklingen har gått i én retning, både i samfunnet ellers og i KrF. Oppslutningen om likestilt ekteskap er styrket, konkluderer historiker Kåre Olav Solhjell, som i 2008 ga ut boken «Tru og makt. Kristelig Folkepartis historie 1933-2008».

Denne helgen var homo­spørsmålet oppe til debatt på landsmøtet i KrFU. Striden sto om ungdomspartiet skulle styrke en formulering i programmet om at ekteskapet er «en ordning mellom mann og kvinne». Forslaget ble avvist med én stemmes overvekt etter at én delegat stemte blankt.

Solhjell tror det kan gå noen år, kanskje tiår, før partiet snur.

– Debatten har vært levende i 25 år og kommer vel til å vare en stund til. KrF har alltid vært en brems i moralkristelige spørsmål, det er en del av partiets profil, sier historikeren. (©NTB)

Politikk mindre viktig for religiøse holdninger

Publisert: 23.09.2014 kl 09:24

Tidligere var folk på den politiske høyresiden mer opptatt av å formidle religion i barneoppdragelsen enn foreldre som sto til venstre. Nå er det ikke lenger noen forskjell mellom de røde og de blå.

– De som stemmer på partiet på venstresiden oppgir at religion har vært mindre viktig i deres egen oppdragelse enn nordmenn som stemmer på høyresiden. Dette gjelder de over 45 år. For de yngre er det ingen tydelige forskjeller, sier Pål­Ketil Botvar, forsker ved Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) til Vårt Land.

Botvar har gått gjennom tallmateriale fra KIFOs Tros- og livssynsundersøkelse for Vårt Land. Tallene viser at sammenhengen mellom nordmenns politiske orientering og synet på religion i oppdragelsen har endret seg. I Norge er det hittil forsket lite på sammenhengen mellom religion i oppdragelsen og politisk standpunkt, men Botvar finner resultatene av gjennomgangen interessante.

Religion ser tidligere ut til å ha betydd mer i oppdragelsen for nordmenn som stemmer til høyre politisk. Men her har det skjedd et generasjonsskifte, sier Botvar-

– Nå er religion like viktig, eller uviktig, for høyre- og venstresiden.

Han legger til at Senterpartiet her er regnet til «venstresiden», Venstre til «høyresiden», mens Kristelig Folkeparti er skilt ut i en egen kategori. (©NTB)

Politikk mindre viktig for religiøse holdninger

Publisert: 23.09.2014 kl 07:13

Oslo (NTB): Tidligere var folk på den politiske høyresiden mer opptatt av å formidle religion i barneoppdragelsen enn foreldre som sto til venstre. Nå er det ikke lenger noen forskjell mellom de røde og de blå.

– De som stemmer på partiet på venstresiden oppgir at religion har vært mindre viktig i deres egen oppdragelse enn nordmenn som stemmer på høyresiden. Dette gjelder de over 45 år. For de yngre er det ingen tydelige forskjeller, sier Pål­Ketil Botvar, forsker ved Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) til Vårt Land.

Botvar har gått gjennom tallmateriale fra KIFOs Tros- og livssynsundersøkelse for Vårt Land. Tallene viser at sammenhengen mellom nordmenns politiske orientering og synet på religion i oppdragelsen har endret seg. I Norge er det hittil forsket lite på sammenhengen mellom religion i oppdragelsen og politisk standpunkt, men Botvar finner resultatene av gjennomgangen interessante.

Religion ser tidligere ut til å ha betydd mer i oppdragelsen for nordmenn som stemmer til høyre politisk. Men her har det skjedd et generasjonsskifte, sier Botvar-

– Nå er religion like viktig, eller uviktig, for høyre- og venstresiden.

Han legger til at Senterpartiet her er regnet til «venstresiden», Venstre til «høyresiden», mens Kristelig Folkeparti er skilt ut i en egen kategori. (©NTB)

Nyvigslet biskop tok oppgjør med netthets mot Human-Etisk Forbund

Publisert: 22.09.2014 kl 08:53

Per Arne Dahl kritiserte kristnes netthets mot Human-Etisk Forbund og tok opp kampen mot Den islamske staten (IS) i sin første preken som biskop i Tunsberg. Han understreket at netthets er uverdig og destruktivt.

– Det er en skam når kristne på nettet hetser Human-Etisk Forbund og deres informasjonsleder Jens Brun- Pedersen, sa han.

– Jeg har aldri bedt om noen unnskyldning eller sagt at jeg har følt meg såret eller krenket. Men når det er sagt, er det hyggelig at han slik uoppfordret beklager dette, sier Brun-Pedersen til NTB.

Han er blant annet blitt sammenlignet med Joseph Goebbels og terrororganisasjonen Den islamske staten (IS). Han er blitt fortalt at han bør bli banket inn med Guds ord.

Hetsen er blant annet framsatt på den kristne Facebook-siden «Ja til å bære korset når og hvor jeg vil».

Kampen mot IS

Dahl understreket for øvrig i sin preken at vi må trene oss på å skjelne mellom nødvendig reaksjon mot vold og kynisme, og den ødeleggende hevnen som bare lar voldsspiralen eskalere.

– Sånn sett er de siste ukers samlende front mot IS sine herjinger og krenkelser i Irak og Syria løfterik og håpefullt både for kirke og samfunn i landet vårt. Vi må reagere, sa Dahl, som også viet hevntanker og hat oppmerksomhet.

– Det er vi som taper og som tappes for energi og glede når vi tillater at vår fiende får oppmerksomhet og makt over oss. Hat og fiendebilder spiser oss opp innenfra, sa Dahl.

Langvarig utnevnelsesprosess

Dahl ble utnevnt av Kirkerådet i mars i år etter en utnevnelsesprosess som hadde vart i nesten seks måneder.

Per Arne Dahl etterfølger Laila Riksaasen Dahl, som gikk av i vår. Per Arne Dahl var ikke nominert forrige gang Tunsberg skulle ha ny biskop, i 2002, men ble spilt inn fra sidelinjen og ble grasrotas favoritt, skriver Vårt Land.

IHEU kritiserte Norge i Genève

Publisert: 20.09.2014 kl 01:02

Norge blir i disse dager vurdert av FNs menneskerettighetsråd. I den forbindelse la den internasjonale humanistunionen IHEU fredag fram en uttalelse som kritiserer Norges sammenblanding av stat og kristendom i Grunnloven, samt kravet om at religionsfaget i skolen må ha minst 55 prosent kristendom. IHEUs uttalelsen er lagt fram i samarbeid med Human-Etisk Forbund.

Les hele uttalelsen her.

Märtha Louise ville ikke svare på Williams-kritikk

Publisert: 20.09.2014 kl 00:49

Oslo (NTB-Birgitte Iversen): Prinsesse Märtha Louise ville ikke kommentere kritikken om at samarbeidet med Lisa Williams er uforenlig med å representere kongehuset.

Prinsessen er Norsk Epilepsiforbunds høye beskytter og holdt fredag en kort tale under forbundets 40-årsjubileum, som ble markert på Hotel Bristol i Oslo.

Talen var et av prinsessens første representasjonsoppdrag etter at hun søndag arrangerte et kontroversielt seminar med Lisa Williams, som hevder hun er synsk og kan snakke med døde.
Prinsessen forsvant raskt inn i bilen etter besøket og ville ikke svare på spørsmålet fra NTB om kritikken.

– Skader kongehuset

I etterkant er det reist en debatt om hvorvidt det å ta betalt for slike typer tjenester, er forenlig med at prinsessen har offentlige representasjonsoppdrag for kongehuset.
Prinsessen har blitt møtt med kritikk fra blant annet kirkelig hold, og biskop Jan Otto Myrseth i Bjørvin uttalte til NRK at han mener hun ikke kan representere kongehuset når hun velger å jobbe sammen med Williams.

Også psykolog Atle Dyregrov og ulike kongehuseksperter har uttalt seg kritisk.
Den danske kongehuseksperten og historikeren Lars Hovbakke Sørensen sier til Dagbladet at Märtha Louise kan skade hele det norske kongehuset med samarbeidet.

– Det har vi ikke noe med

Generalsekretær Henrik Peersen og forbundsleder Hanne Østby Granmo i Norsk Epilepsiforbund vil ikke kommentere om prinsessens forretningssamarbeid med Williams er problematisk for forbundet, som har hatt henne som sin høye beskytter siden 1990-tallet.

– Vi har fokus på jubileumskonferansen og den anerkjennelsen hun gir vårt arbeid, sier Peersen til NTB.

– Vi har alltid vært glade for å ha et beskytterskap fra kongefamilien, sier Granmo.

De vil ikke kommentere kritikken som er rettet mot prinsessen den siste uken.

– Det har jeg ikke noen synspunkter på. Det har ikke vi noe med, sier Granmo.

– Et eksperiment

Märtha uttalte søndag til NRK at hun forstår kritikken. Hun har likevel flere ganger møtt Williams og invitert henne til Oslo.

– Dette er et eksperiment som kan gå feil, men vi må bare prøve det. Jeg skjønner at folk reagerer. Alt jeg har gjort, er omstridt, og jeg respekterer dem som har et annet syn enn meg. Jeg står trygt i dette som er riktig for meg, uttalte prinsessen. (©NTB)

Flere imamer arrestert i Kosovo

Publisert: 17.09.2014 kl 18:33

Pristina (NTB-Reuters): Flere imamer ble onsdag pågrepet i Kosovo som et ledd i myndighetenes arbeid for å stoppe strømmen av unge menn som drar til Syria og Irak.

Totalt 15 personer ble arrestert, og minst ni av dem var imamer. Imamene er blant annet siktet for terrorisme og hatefulle religiøse ytringer, opplyser en ikke identifisert polititjenestemann.
Blant de pågrepne er lederen av en stor moské i hovedstaden Pristina. En annen er lederen av et islamistisk politisk parti.

Onsdagens arrestasjoner kommer etter at 40 personer ble pågrepet i august, mistenkt for å ha kjempet i utlandet eller bidratt til rekruttering av fremmedkrigere.
Myndighetene i Kosovo antar at mellom 100 og 200 personer har dratt til Syria og Irak, der den Den islamske staten (IS) har tatt kontroll over store områder. (©NTB)

Bhatti advarer Stoltenberg og Norge

Publisert: 16.09.2014 kl 13:15

Islamisten Arfan Bhatti, som nylig slapp ut av fengsel i Pakistan, advarer Jens Stoltenberg og Norge mot å delta i aksjoner mot opprørsgruppen Den islamske staten (IS).

I et innlegg på Facebook skriver Bhatti blant annet at «Norges sikkerhet ligger i at den ikke deltar i koalisjonen som skal angripe muslimer og deres land», melder TV 2.

Arfan Bhatti fraråder også NATOs påtroppende generalsekretær Jens Stoltenberg å ta over stillingen.

«Ved å innta denne førersetet, vil han nok utsette seg selv, sin familie og ikke minst Norge som nasjon for fare, og vil være en av de fremste mål for Mujahideen», skriver Bhatti, ifølge TV 2.

Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus forsker på ytterliggående islamisme. Han mener det er «umulig» å vite om Arfan Bhatti kommer med en advarsel eller en trussel.

– Ut fra det vi vet om Bhatti og det han har vært med på før, så kan det godt være han mener det som en trussel. Men samtidig må vi regne med at pakistanske myndigheter holder godt øye med ham, så hans mulighet for å gjøre noe, må vi anta er ganske begrenset, sier Gule.

Bhatti, som er norsk statsborger med pakistansk bakgrunn, ble pågrepet av Pakistans terrorpoliti ISI i januar i fjor. Han satt fengslet fram til han ble løslatt i slutten av august.

Tidligere denne måneden skrev han på Facebook at endetiden er nær, og oppfordret til hellig krig. (©NTB)

Sjur Isaksen (57) trolig ny stortingsprest

Publisert: 16.09.2014 kl 08:54

Sjur Isaksen er tilbudt jobben som ny stortingsprest, og bekrefter at han kommer til å takke ja.

Det skriver avisene Dagen og Vårt Land mandag kveld. Svarfristen går ut først om åtte dager, men 57 år gamle Sjur Isaksen synes å være klar til å takke ja med en gang.

– Jeg tenker at dette er noe jeg har lyst til, ellers hadde jeg ikke søkt. Det er både en vanlig prestetjeneste for vanlige mennesker, men samtidig en spesielt interessant arbeidsplass. Dette er en type arbeid jeg går inn i med glede, sier han til Dagen.

Prestestillingen på Stortinget er bare på 20 prosent, altså en dag i uken. Jobben er et samarbeid mellom Oslo bispedømme og Stortinget. (©NTB)

****

Human-Etisk Forbund har vært kritisk til at stillingen som stortingsprest fortsetter:
– Avskaff stortingspresten, sier generalsekretær Kristin Mile.

Les også Levi Fragells kommentar «Nei til stortingsprest!»

Märthas engleskole solgte «kontakt med de døde»

Publisert: 15.09.2014 kl 09:25

Prinsesse Märtha Louises engleskole arrangerte søndag et seminar med Lisa Williams, som hevder hun er sendt fra Gud og at hun kan formidle kontakt mellom levende og døde.

For 1.540 kroner kunne publikum delta på seminaret i regi av engleskolen, som nå heter Astarte Inspiration. Etter en prat mellom prinsessen, hennes kollega Elisabeth Nordeng og Williams, startet sistnevnte en seanse der hun hevdet å formidle kontakt mellom publikum og døde de ville komme i kontakt med.

– Jeg tror jeg har en gave fra Gud, og at jeg er her på jorda for å hjelpe folk med helbredelse, forklarer Williams til NRK.

Williams møtte prinsessen og Nordheim under Alternativmessen i fjor, og sier hun har mye til felles med engleskolen.

– Det er som et søsterskap. Vi har samme budskap, så det var helt naturlig å gå over til å jobbe sammen, sier hun om samarbeidet.

Märtha Louise sier hun personlig ikke ser poenget med å ta kontakt med døde, men at hun ønsker å være åpen for noe hun ikke forstår.

– Det er noe med å ta dette inn og gjøre det litt som et eksperiment. At OK, kanskje dette ikke går i det hele tatt, kanskje det er helt feil, men vi må bare prøve det, sier prinsessen.

Fungerende biskop i Bjørgvin Jan Otto Myrseth er blant kritikerne, og sier prinsessen bør velge om hun skal representere kongehuset, eller samarbeide med aktører som Williams. (©NTB)

– Dobling i antall antisemittiske angrep i Frankrike

Publisert: 12.09.2014 kl 13:48

Paris (NTB-AFP): Det var dobbelt så mange antisemittiske angrep i Frankrike i årets sju første måneder som i samme periode i fjor, opplyser landets største jødiske organisasjon.

Totalt var det registrert 529 antisemittiske handlinger eller trusler fram til slutten av juli, mot 276 i samme periode i fjor, opplyser Rådet for jødiske organisasjoner (CRIF). Tallene har de fra innenriksdepartementet.

Handlingene omfatter blant annet vold mot individer, ildspåsettelse og hærverk.

I en erklæring sier CRIF at slike antisemittiske handlinger fører til økt uro blant franske jøder og kaster en skygge over deres framtid.

Nye typer vold

Mest urovekkende er nye typer vold, blant annet angrep som organiserte gjenger står bak og angrep på synagoger, samt hærverk mot jødisk-eide forretninger.

I forrige uke opplyste den franske filialen av Jewish Agency at flere jøder har forlatt Frankrike og reist til Israel i år enn fra noe annet land.

Frankrike har Europas største jødiske befolkning – mellom 500.000 og 600.000, noe som er den tredje største jødiske befolkningen etter Israel og USA.

Men Frankrike er også landet i Europa med den største muslimske befolkning på rundt 5 millioner.

Nasjonal front

Franske jøder er bekymret over voldelige angrep som drapet på en rabbiner og tre jødiske barn av en al-Qaida-tilknyttet mann i Toulouse i 2012 og den kraftige veksten til Nasjonal front, som anklages for å være både antisemittisk og antiislamsk.

I tillegg førte Israels krig mot Gaza i sommer til å økt fiendskap mot jøder, med angrep mot og plyndring av jødiske forretninger, særlig blant unge innvandrere fra Nord-Afrika. (©NTB)

Muslimer tør ikke demonstrere mot islamister i Danmark

Publisert: 12.09.2014 kl 13:48

Frykt for represalier fra radikale islamske miljøer gjør at muslimer ikke tør møte opp i en demonstrasjon i Aarhus lørdag mot Den islamske staten (IS), skriver Information.

Det er Mohammed Sabah Ahmad, tidligere talsmann for Grimhøj-moskeen og arrangør av demonstrasjonen, som sier dette til den danske avisa. Han sier også at han ikke greier å få imamer til å delta eller støtte demonstrasjonen.

- Den taushet som er blant muslimer, må ikke oppfattes som at de godtar IS' handlinger. Det skyldes heller at mange er redd for å bli overfalt eller motta hatpost om de offentlig tar avstand fra IS, sier Ahmad. Han har selv opplevd at kjente har fått trusler og hatbrev etter å ha sagt sin mening om IS.

En av dem som skal holde appell under demonstrasjonen, er 22 år gamle Julie Kayed. Hun bekrefter at mange muslimer er redd for å tale IS imot offentlig.

- Mange tør ikke møte opp til demonstrasjonen fordi de er redd. Jeg er selv kvinne og muslim, men bærer ikke hodeplagg. Det kan virke provoserende på IS-tilhengere. I Irak ville jeg jo blitt drept av IS for ikke å bære hodeplagg, sier hun til Information.

Det overrasker ikke forsker i radikalisering ved Dansk Institut for Internationale Studier, Ann-Sophie Hemmingsen, at mange muslimer i Danmark frykter represalier.

- Det er ikke på det nåværende tidspunkt mulig å si om frykten for reaksjoner fra IS-tilhengere her er berettiget. Men det er svært forståelig at muslimer i Danmark som viser sin motstand mot IS, frykter at IS' brutalitet i Irak kan bli fulgt opp av handlinger fra IS-tilhengere her hjemme, sier hun til avisa. (©NTB)

Reservasjonsleger rasler med sablene

Publisert: 11.09.2014 kl 11:37

Flere leger som fortsatt vil reservere seg mot å henvise til abort, protesterer kraftig mot helseminister Bent Høies (H) forslag for å løse reservasjonsstriden.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser om reservasjonsløsningen Høie og KrF-leder Knut Arild Hareide la fram i vår, utløper mandag.

– Forslaget fra helseministeren er ikke akseptabelt. Dette er kort og godt ikke fritak fra henvisningsplikten, sier leder Eilif Haaland i Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett til Vårt Land.

Løsningen består blant annet i at fastleger ikke lenger skal skrive under på skjemaet der kvinnen begjærer abort. De må heller ikke legge ved en skriftlig henvisning, heter det i høringsnotatet.

Likevel forslår helseministeren at legen pliktes til, i samråd med kvinnen, å skriftlig redegjøre for hennes grunner til svangerskapsavbrytelse der abort ikke kan utføres før tolvte uke. Videre skal legen «straks sende kvinnens begjæring om svangerskapsavbrudd» til sykehuset dersom svangerskapet kan avbrytes før uke tolv. Legen skal også gjøre nødvendige undersøkelser og sende resultatet til sykehuset sammen med begjæringen, foreslår Høie.

Haaland mener forslaget i praksis innebærer en henvisning, og flere andre leger han har snakket med, er enige i at oppgavene strider mot deres samvittighet. Det samme gjør generalsekretær Magnar Kleiven i Norges Kristelige Legeforening, som framholder at Høies forslag i praksis innebærer henvisning til abort. (©NTB)

Bhatti oppfordrer til hellig krig

Publisert: 10.09.2014 kl 09:37

Volds- og trusseldømte Arfan Bhatti, som nylig slapp ut fra fengsel i Pakistan, hevder på Facebook at endetiden er nær og oppfordrer til hellig krig.

Bhatti befinner seg ifølge sin egen Facebook-profil i Gurjat-provinsen i Pakistan, et område et stort flertall av norskpakistanere har sin bakgrunn fra. Han skriver ifølge avisen Dagen at «Den muslimske nasjonen har våknet!».

Bhatti, som er norsk statsborger med pakistansk bakgrunn, ble pågrepet av Pakistans terrorpoliti ISI i januar i fjor og satt fengslet fram til han ble løslatt i slutten av august.

Bhatti er tidligere dømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold, og kommer på Facebook med følgende beskjed til sine trosbrødre, både i Norge og i resten av verden:

«Nå er det opp til hver og en av muslimene til å velge hva de skal gjøre for resten av sitt liv. De må ta av seg de sekulære brillene og se verden gjennom øynene til sharia, de islamske lovene. Jihad, hellig krig, er en plikt, på samme måte som bønn, faste og andre handlinger pålagt enkeltindividet.»

Han legger også ut følgende sitat fra den tidligere al-Qaida-lederen Osama bin Laden, som Den islamske staten (IS) i Syria hevder de er den rettmessige arvtakeren etter:

«Pass dere for dialog, for det finnes ikke noen mellomvei mellom det rettledede folket og falsknerne».

Vil bli

Bhattis advokat i Norge, John Christian Elden, sa til NRK da det ble kjent at han var sluppet fri, at det er uvisst om pakistanske myndigheter vil utvise ham til Norge.

– Bhatti blir i Pakistan så lenge han får lov, sier Elden til NTB onsdag.

Ifølge Dagen virker Bhatti overbevist om at framgangen til de radikale islamistene i Syria og Irak er en del av en større kamp. (©NTB)

Søvnvansker kobles til krymping av hjernen

Publisert: 09.09.2014 kl 09:14

Voksne som sliter med dårlig søvn, ser ut til å ha en raskere reduksjon av hjernevolum, ifølge en studie.

Studien ble nylig publisert i amerikanske Neurology, og er utført av psykologer ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Oxford i Storbritannia, skriver Forskning.no.

Forskerne spurte 147 voksne nordmenn med en gjennomsnittsalder på 54 år om søvnvaner. Deltakerne ble blant annet spurt om hvor lenge de sov. Med tre og et halvt års mellomrom fikk også alle deltakerne hjernen skannet med MRI to ganger.

I perioden studien ble utført oppdaget forskerne at deltakerne med søvnproblemer hadde en raskere reduksjon av hjernens volum, og at denne reduksjonen var mest uttalt hos personer over 60 år.

Personene hadde økt svinn i områder av hjernen som er involvert i flere prosesser som har med kognisjon å gjøre, sier professor Kristine Beate Walhovd ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Ettersom kognisjon er en fellesbetegnelse på flere prosesser i hjernen, kan ikke forskerne si om det er spesifikke oppgaver som rammes av krympingen i hjernevolumet, melder nettstedet.

Forskerne sier ikke noe om årsakssammenheng ut fra denne studien. (©NTB)

Dalai Lama ser ikke noe behov for en etterfølger

Publisert: 08.09.2014 kl 14:14

Dalai Lama mener at tibetanerne kan klare seg uten åndelig overhode når han selv går bort.
Tenzin Gyatso, som er den fjortende Dalai Lama i rekken, sier dette i et intervju med den tyske avisen Welt am Sonntag.
– Vi har hatt en Dalai Lama i nesten fem århundrer. Den fjortende Dalai Lama er nå veldig populær. La oss avslutte med en populær Dalai Lama, sier den 79 år gamle buddhistmunken.
– Dersom det dukker opp en svak Dalai Lama, vil dette bringe skam over Dalai Lama, fortsetter han.
Dalai Lama, som i 2011 trakk seg som leder for den tibetanske eksilregjeringen, mener tibetanerne ikke trenger et åndelig overhode.
– Den tibetanske buddhismen er ikke avhengig av enkeltpersoner. Vi har en svært god organisatorisk struktur med veltrente munker og skriftlærde, mener han.

Berlin (NTB-AFP)

Gigantisk dinosaur funnet i Argentina

Publisert: 05.09.2014 kl 17:29

Svært godt bevarte rester av en av tidenes største dinosaurarter er blitt funnet i Argentina.
De fossile restene av kjempedyret er blitt funnet i den sørlige delen av landet, opplyste forskerne torsdag. Arten dreadnoughtus schrani er en av de største som noensinne har levd på landjorda, og dyret som er funnet i Argentina, antas å ha veid 65 tonn. Lengden er anslått til 26 meter. Ifølge forskerne har det aldri tidligere vært mulig å gjøre forholdsvis sikre beregninger av størrelsen til et så stort landlevende dyr.

Washington (NTB-Reuters)

Hils på Laniakea – vårt kosmiske nabolag

Publisert: 04.09.2014 kl 13:48

Astronomer har kartlagt en enorm samling galakser, som vårt eget solsystem utgjør en bitte liten del av. Superklyngen er døpt Laniakea – strålende himmel på Hawaiis språk.

Laniakea består av rundt 100.000 galakser med omtrent hundre millioner milliarder soler, melder tidsskriftet Nature. Vår egen galakse, Melkeveien, ligger helt i utkanten av Laniakea.

Med lysets hastighet ville det tatt svimlende 500 millioner år å reise fra den ene enden av superklyngen til den andre.

Galakser er ikke fordelt tilfeldig rundt om i universet, men organisert i grupper forbundet i et kosmisk nett av masse. Men debatten har vært het om hvordan grensene mellom disse såkalte superklyngene skal defineres – og dermed om hvordan verdensrommets regioner skal deles inn.

Nå har det astronomiske instituttet ved University of Hawaii på Manoe brukt en ny metode for å kartlegge superklyngen som omfatter Jorden. Brent Tullys team plukket ut de 8.000 galaksene i vårt nabolag fra en enorm galaksedatabase, for så å studere deres bevegelser.

Hver av galaksenes plassering ble regnet ut ved å anslå deres fart i forhold til universets utvidelse – en prosess som startet med det store smellet for 14 milliarder år siden.

Navnet Laniakea hyller de polynesiske navigatørene som brukte sin kunnskap om stjernene i sine usedvanlige reiser over Stillehavet. (©NTB)

Norsk Redaktørforening: – Journalister brukes som trofeer

Publisert: 03.09.2014 kl 10:15

Norsk Redaktørforening sier det er svært beklagelig at journalister nærmest brukes som trofeer i Den islamske statens (IS) offensiv i Syria og Irak.

– Det er dypt sjokkerende og tragisk. Det er svært beklagelig at det ser ut til at journalister trekkes fram som målgruppe og nærmest blir håndplukket for å fungere som trofeer, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen til NTB.

Det fører til at journalistene ikke kan fortelle verden hva som skjer i de krigsherjede områdene, ifølge generalsekretæren.

– Det har aldri vært ufarlig å være journalist, men de siste årene har det skjedd en endring. Fra å kunne bli truffet tilfeldigvis i skuddvekslinger, blir journalister et mål i seg selv, sier Jensen.

Tirsdag offentliggjorde IS en video hvor den amerikanske journalisten Steven Sotloff får strupen skåret over. I videoen advarer en maskert mann andre land mot å slutte seg til USAs «onde allianse» mot IS.

I august la IS ut en video som viste drapet på den amerikanske journalisten James Foley, som ble bortført i 2012. (©NTB)