Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei-Grande ble tatt imot med blomster på Slottsplassen etter 17. januar etter å ha presentert den nye regjeringen for Kongen.
 Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei-Grande ble tatt imot med blomster på Slottsplassen etter 17. januar etter å ha presentert den nye regjeringen for Kongen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Landsstyret i HEF positive til signaler fra den nye regjeringen

Forbundets nest høyeste organ liker regjeringens signaler når det gjelder tro og livssyn, men forventer at de følges opp i praksis.

Publisert:

Sist oppdatert: 30.01.2018 kl 09:10

I helgen hadde Landsstyret i Human-Etisk Forbund møte. Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene, og består av alle fylkesledere samt hovedstyret.

Landsstyret vedtok enstemmig en uttalelse som er positiv til signalene fra nye Solberg-regjeringen på livssynsområdet.

Landsstyret har klare forventninger til at de positive signalene ikke bare blir tomme ord.

– Jeløya-erklæringen fastslår at den enkeltes livssyn er et personlig anliggende og at staten verken skal diskriminere eller favorisere livssyn. Human-Etisk Forbund forventer at dette blir fulgt opp når konkret politikk skal utformes, heter det i uttalelsen.

Landsstyret er ikke like fornøyd med forslaget til ny lov som er ute på høring nå, går det fram av uttalelsen.

– Likebehandling må være et grunnleggende premiss i arbeidet med ny lov om tros- og livssynssamfunn. Dette mangler i forslaget som har vært ute på høring, mener landsstyret.

Mener regjeringen gir signal om flere livssynsåpne seremonirom

Landsstyret noterer seg videre at regjeringen ønsker å «legge til rette for mer livssynsnøytrale gravferdsseremonier». De tolker dette som klart signal om at regjeringen ser behovet for livssynsåpne seremonirom i hele landet.

Landsstyret er også tilfreds med at regjeringen vil avvikle tilhørigeordningen, fullføre skillet mellom stat og kirke og gi kommunene anledning til å overta gravferdsforvaltningen.

Bente Sandvigs positive tilbakemelding førte til debatt i forrige uke

I forrige uke ble det diskusjon på Human-Etisk Forbunds Facebook-side fordi fagsjef Bente Sandvig hadde uttalt seg positivt i Fritanke.no om at Trine Skei-Grande tar over kulturministervervet fra Høyres Linda Hofstad Helleland, samt at hun var positiv til regjeringens tros- og livssynspolitikk.

Flere reagerte på det de oppfattet som støtte til V/H/Frp-regjeringen, og mente det ikke var Human-Etisk Forbunds rolle å velge politisk side på denne måten. Enkelte truet sågar med utmeldelse.

Human-Etisk Forbund svarte i diskusjonen at forbundet er partipolitisk nøytrale, men at de ikke er politisk nøytrale i den forstand at de ikke kommenterer partienes politikk på de områdene HEF har meninger om.

– Når politiske partier tar standpunkt i enkeltsaker, kan vi uttrykke støtte eller uenighet med det, skrev forbundet i ett av sine svar i diskusjonen, og viste til en gjennomgang av partienes politikk på tros- og livssynsfeltet før valget i fjor høst som eksempel.