Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Kortfilmene Hvem vil du være? retter seg mot alle som er interessert i gjøre noe med problemene med negativ sosial kontroll.
 Foto: Stillbilde fra filmen

Kortfilmene Hvem vil du være? retter seg mot alle som er interessert i gjøre noe med problemene med negativ sosial kontroll. Foto: Stillbilde fra filmen

Kunst mot sosial kontroll:

– Alle har rett til å velge sitt eget liv

Frihetsteateret lanserer kortfilmene og dialogverktøyet «Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll» torsdag.

Publisert:

Sist oppdatert: 23.01.2020 kl 16:07

«Hvem vil du være?» Det er felles overskrift for tre kortfilmer fra Frihetsteateret i Kristiansand. Tema i filmene er sosial kontroll, opprinnelig fortalt fra perspektivet til mennesker som har fått kjenne negative utslag av slike sosiale mekanismer på egen kropp.

I tillegg er det i dag også lansert en dialogbasert veileder som blir gjort offentlig tilgjengelig for alle som arbeider med problematikken, eller bare er interessert i å lære mer om den.

– Målgruppen er primært videregående skoler. Men vi ønsker at filmene blir tatt i bruk av fagfolk som helsepersonell, lærere og politi. Filmene og det dialogbaserte materialet gir mennesker verktøy til å prate sammen under nye premisser. Stovner politi har vist interesse for prosjektet, og det samlede materialet vil kunne være nyttig ressurs for svært mange. Målet er at dette blir tatt fast i bruk i det nye livsmestringsfaget i skolen, sier initiativtaker Ane Skjævestad ved Frihetsteateret. Hun er utdannet dramaturg og scenekunstner.

Spille ut egne erfaringer

Skjævestad forteller videre at prosjektet begynte som en teaterforestilling, med en liten gruppe som delte sine egenopplevde historier.

– Vi bruker forumteater som metode. Dette er en metode der lek skal fungere som døråpner for tillit, som så skal skape et rom for å dele i. Men selv om alle deler historier er det ikke den enkelte persons historie som fremføres.

Metoden er utviklet av brasilianske dramatikeren, skuespilleren, skribenten og politikeren Augusto Boal. Men etter at en av skuespillerne mottok trusler og fikk beskjed om å flytte fra Sørlandet om hun sto på scenen under første forestilling, bestemte ensemblet seg for å videreutvikle konseptet for å sikre rettsikkerheten til de opprinnelige skuespillerne.

– Målet med forumteater er at scenekunsten tilbyr en arena for å ta opp vanskelige tema, fremført av noen som selv har erfart den urettferdigheten man ønsker å få gjort noe med. I Brasil har de videreutviklet dette til lovgivende teater. Da spilles stykkene foran politikere som direkte får muligheten til å endre lover i virkeligheten basert på den urettferdighet som har kommet frem i teaterstykket.

– Vi har imidlertid videreutviklet metoden for at det skal gå an å fremføre stykkene uten at det skal koste så mye for dem som fremfører det å gi sosial kontroll et ansikt. Det har jo vist seg at de blir sårbare på scenen.

Sikrere med skuespillere

De kom frem til at kortfilmer med skuespillere basert på teatergruppas manus, var formatet som best ivaretok de utsattes sikkerhet. Formatet gjør det også mulig å spre budskapet til langt flere enn dem som fikk mulighet til å oppleve teaterforestillingen.

Skjævestad kontaktet så rådgiver Minela Košuta ved likestillingssenteret KUN i Steigen i Nordland. Hun tok også kontakt med Nina Tanggaard Lomeland i RVTS Sør i Kristiansand, som gjerne ville samarbeide både om filmer og en dialogbasert veileder. Prosjektet er delfinansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi og lanseres i dag.

Skuespillerne i filmen er helt nye og ukjente ansikt, da hele prosjektet har hatt ambisjoner om å gi unge mennesker nye muligheter. Tanken har vært å løfte frem talenter teateret har tro på.

Foredrag for endring

Frihetsteateret ønsker å ta stykkene ut på foredragsturne. Spesielt er Skjævestad interessert i å komme til samiske lokalsamfunn, og hun ber derfor om at aktuelle foredragsmottakere tar kontakt.

– Jeg mener at det er viktig at kunsten arbeider for endring i samfunnet. Det vi gjør er å få mennesker med erfaringskompetanse og akademiske miljø til å møtes. Og ut av det håper vi at det vil komme handling som vil føre til mindre lidelse. Alle har rett til å velge sitt eget liv.

– Ved å la utsatte mennesker få sette ord på sine egne erfaringer gir vi dem tilbake definisjonsmakten. Samtidig er vi tydelig på at det i disse historiene ikke finnes enkeltpersoner som er syndebukker. Sosial kontroll er et strukturelt problem som må løses på samfunnsnivå, sier Skjævestad.