Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Barn i protestaksjon mot hekseanklager.

Barn i protestaksjon mot hekseanklager.

HAMU støtter kamp mot hekseforfølgelse

Barn utsettes for groteske overgrep etter anklager om hekseri. HAMU vil nå støtte nigerianske humanisters kamp mot hekseforfølgelsene. Nylig ba HEF både Nigerias ambassade og norsk UD om å engasjere seg.

Publisert:

Sist oppdatert: 02.10.2009 kl 16:41

Denne uken har Human-Etisk Forbunds generalsekretær Kristin Mile henvendt seg både til norsk UD og til den nigerianske ambassaden i Stockholm med oppfordring om å sette de pågående hekseforfølgelsene av barn i Nigeria på dagsorden.

Nigerianske barn helt ned i spedbarnsalder utsettes for de mest groteske overgrep etter beskyldninger om at de er hekser, slik Fritanke.no tidligere har skrevet om blant annet her. Les også Yemi Ademowo Johnsons kommentar om hekseforfølgelsene.

Kampen mot hekseforfølgelser er nærmest blitt en hovedoppgave for nigerianske humanister.

Oslo fylkeslag av Human-Etisk Forbund har en stund støttet arbeidet til den nigeranske humanistgruppen Young Humanistas Network (YHN). Deres aksjon HAWK (Humanists Against Witch Killing - humanister mot heksedrap) har som formål både å hjelpe de som blir rammet av beskyldningene og å få folk til å forstå at hekser ikke finnes.

Tidligere har Human-Etisk Forbunds hjelpeorganisasjon HAMU avslått søknad om støtte, men på siste styremøte vedtok HAMU å støtte YHN og stiftelsen CRARNs arbeid mot hekseforfølgelsen av barn i den nigerianske delstaten Akwa Ibom med 50 000 kroner.

- Dette er i første omgang en respons på et tidsavgrenset prosjekt, forteller Lars Gule, nyvalgt styremedlem i HAMU og foreløpig ansvarlig for satsningen i Nigeria.

Nå vurderer HAMU å gå inn i et mer langsiktig engasjement i Nigeria, og vil gå i dialog med Oslo fylkeslag av Human-Etisk Forbund om et samarbeid.

HAMU har som uttalt mål å kjempe mot misbruk eller undertrykkelse på religiøst grunnlag. Særlig kvinner og barn skal prioriteres.

- HAWK-prosjektet oppfyller HAMUs kriterier om å bekjempe tradisjons- og religionsbaserte overgrep, og dette er virkelig snakk om groteske overgrep mot disse barna. Men vi kan ikke gå raskere fram enn det vi har kapasitet i, og vi vil være sikre på at prosjektet har langsiktighet og at organisasjonen har kapasitet til både å bruke støttemidlene og til å håndtere dem, forklarer Gule.

15 000 barn utstøtt fra familiene

HAMU har funnet det vanskelig å stadfeste omfanget av overgrep og forfølgelser av barn i Nigeria. Men stiftelsen CRARN (Child Rights and Rehabilitation Network) som arbeider for å ta vare på de barna som har blitt utstøtt av sine egne familier, driver et internat med 130 barn i Akwa Ibom. Dette utgjør bare en liten del av de barna som er rammet. Ifølge velferdsorganisasjonen Stepping Stones Nigeria kan tallet på fordrevne barn i delstatene Akwa Ibom og Cross River State være så høyt som 15 000.

I sommer ble en barnerettighetskonferanse i regi av Stepping Stones og nigerianske humanister angrepet av fanatiske kristne. Kristne predikanter i Nigeria er sterkt skyldig i overgrepene på hekseanklagede barn.

- Kristen misjonsvirksomhet er en del av problemet. I Nigeria har denne hekseforfølgelsen vokst fram i løpet av de siste 10-12 årene, og det er blitt verre med dette fokuset på barn. Heksetroen bunner i lokal overtro og praksis, men nå ser vi hvordan lokale kristne - ofte med karismatisk bakgrunn inspirert av nye misjonsvirksomheten til pinsebevegelsen - overtar eller viderefører en forestilling om onde ånder. Vi så det i angrepet fra på barnerettighetskonferansen i Nigeria i sommer. Predikanten som stod bak formidler et i hovedsak kristent budskap, hvor hun påstår å være i stand til å se hvem som er hekser og har gitt ut en rekke bøker om hvordan foreldre skal kunne se om barna deres er besatte, forteller Lars Gule.

Han er glad for at humanistbevegelsen engasjerer seg i temaet både her i landet og internasjonalt.

- Jeg tror humanistbevegelsen har bedre forutsetninger for å bekjempe denne overtroen enn kristen misjon har. Den karismatiske misjonsvirksomheten preker et åndelig verdensbilde - hvor verden er full av ånder av alle slag, også onde. Dette ligger jo der i kristendommen, og når dette blir gjentatt i et samfunn hvor man har forestillinger om ånder, forsterkes denne overtroen. Selv om mange misjonærer har gjort sitt for å underminere overtro og fremme troen på den ene sanne frelser, hører nok folk med de ørene de har - og de hører om en åndebesatt verden. Dette klarer ikke kristendommen å undergrave, tvert i mot, ser vi at i den karismatiske utgaven forsterkes de åndsmaktene. I det perspektivet, vil humanister med sin klare rasjonalistiske tilnærming være de som er best til å bekjempe det - fordi de er konsekvente. Mens kristendommen kan forsøke å snakke om gode ånder i stedet for onde, sier vi, nei, det finnes ikke ånder av noen slag, mener Gule.

- Men dette er selvsagt et langt lerret å bleke. Og hvis HAMU går inn i dette, så har vi nok å gjøre i lang tid framover.

html .fb_share_link { padding:2px 0 0 20px; height:16px; background:url(http://static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif?2:26981) no-repeat top left; }
Del på Facebook