Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Frodi Midjord er en veteran fra det svenske Hvit Makt-miljøet og leder det høyreekstreme nettverket Scandza Forum, som nylig avholdt en konferanse på Sinsen i Oslo.
 Foto: NTB-Scanpix

Frodi Midjord er en veteran fra det svenske Hvit Makt-miljøet og leder det høyreekstreme nettverket Scandza Forum, som nylig avholdt en konferanse på Sinsen i Oslo. Foto: NTB-Scanpix

Scandza Forum:

Raseteorier, jødekonspirasjoner og antimodernitet

Scandza Forum har bånd til den mest radikale delen av alt-right-bevegelsen, og budskapet som fremføres skiller seg lite fra nazisme.

Publisert:

Sist oppdatert: 12.11.2019 kl 17:29

Forrige helg arrangerte Scandza Forum sin andre konferanse i Oslo, med medlemmer av Den Nordiske Motstandsbevegelsen og Alliansens Hans Jørgen Lysglimt Johansen til stede i salen.

Arrangementet utløste demonstrasjoner og fikk stor oppmerksomhet i mediene, og mange lurer antagelig på hva all ståheien egentlig gikk ut på.

Det vi vet er at Scandza Forum eies av en forening registrert i Norge, og at de har arrangert konferanser i Sverige, Norge og Danmark siden mai 2017. Lederen, Frodi Midjord, er en veteran fra det svenske Hvit Makt-miljøet, som blant annet har vært tilknyttet det nynazistiske Svenskarnas Parti og forlaget Logik, som gir ut rasistisk og antisemittisk litteratur. Blant forfatterne som er publisert av Logik er Greg Johnson, som vi straks skal komme tilbake til.

«The North Awakens» er slagordet til Scandza Forum, som har samlet «hvite nasjonalister» til konferanser siden våren 2017.
 Foto: Skjermdump fra Scandza Forums facebookside

«The North Awakens» er slagordet til Scandza Forum, som har samlet «hvite nasjonalister» til konferanser siden våren 2017. Foto: Skjermdump fra Scandza Forums facebookside


Idéutveksling

Som nettstedet Hope Not Hate avslørte i fjor, er denne typen konferanser viktige steder for nettverksbygging og idéutveksling for dagens ytterste høyre. Skandinavia er et attraktivt sted å holde dem, både fordi skandinaver oppfattes som «rasemessig høytstående» og fordi særlig Sverige ofte holdes frem som et populært skrekkeksempel på innvandringens konsekvenser. Sist, men ikke minst, gir de et intellektuelt alibi til en bevegelse som fortsatt mest assosieres med gatekamper og militærstøvler.

Helt siden starten ser det ut til å ha vært tette bånd mellom Scandza Forum og det amerikanske forlaget og nettstedet Counter-Currents, av flere omtalt som en ledende eksponent for alt-right-bevegelsen. Counter-Currents’ redaktør, Greg Johnson, som ble utvist fra Norge, har vært blant talerne på hver eneste konferanse siden starten våren 2017. Konferansene har i tillegg blitt promotert på nettstedet. Flere av talerne på de åtte konferansene som har blitt holdt, finnes også på Counter-Currents’ forfatterliste.

Fordums gullalder

Counter-Currents tilhører den mer radikale delen av dagens ytrehøyre på den måten at man snakker eksplisitt om rase uten å forsøke å kamuflere det som «kulturforskjeller». Dette er noe som også har kjennetegnet flere av foredragsholderne på Scandza Forum. Talende nok var et av temaene for den første konferansen i Oslo hvordan hvite er i ferd med å bli et mindretall i Europa. I tillegg vies det mye plass til «jødespørsmålet» og jødenes påståtte rolle i å promotere «hvitt forfall». Ifølge Greg Johnson er jøder et fremmedelement som promoterer «hvitt forfall» og som ikke bør gis borgerrettigheter i andre nasjoner, selv om han tilsynelatende innrømmer deres rett til sitt eget hjemland i Israel.

Counter-Currents er inspirert av mystisk orienterte tenkere som Julius Evola og den «esoteriske hitleristen» Savitri Devi. Devi betraktet Hitler som en profet og en inkarnert guddom som var sendt for å forberede avslutningen på den mørke tidsalderen vi befinner oss i, og dermed legge grunnen for begynnelsen på en ny gullalder. Nettstedet gir også sin eksplisitte tilslutning til Evolas hinduinspirerte teori om «syklisk tid», der historien oppfattes som et forfall fra en opprinnelig gullalder. Denne oppfatningen fikk Evola til å slutte seg til fascismen som en metode for å gjenopprette de tradisjonelle hierarkiene han mente hadde kjennetegnet denne gullalderen.

Befolkningsutskiftning

Tanken om at dagens verden er preget av forfall i form av oppløsning av tradisjoner; økonomisk og kulturell globalisering; og migrasjon som oppløser nasjonene, har vært noe av et gjennomgangstema i flere av foredragene på Scandza Forum-arrangementer. Noe som naturlig nok har fått mye plass, er påstanden om at «den hvite rasen» er i ferd med å bli en minoritet som et resultat av synkende fruktbarhet blant hvite og innvandring fra andre verdensdeler. Den synkende fruktbarheten settes igjen i forbindelse med undergraving av tradisjonelle kjønnsroller og av promotering av nye samfunnsnormer som oppfordrer til selvrealisering fremfor å føde barn.

Resultatet er at den tradisjonelle, hvite befolkningen i Europa og Nord-Amerika «byttes ut» med folk med opphav i andre verdensdeler. Dette vil ifølge flere av talerne på sikt gjøre det vanskelig å opprettholde dagens sivilisasjon. Både Kevin MacDonald, Edward Dutton og Helmuth Nyborg er kontroversielle akademikere som på hver sin måte er kjent for å hevde at det er biologiske intelligensforskjeller mellom ulike «raser». Nyborg er en pensjonert professor ved universitetet i Aarhus som har advart mot at en «superfruktbar, lav-IQ-basert ikkevestlig innvandring», sammen med et sosialt sikkerhetsnett som hindrer det naturlige utvalget, kan ødelegge hele grunnlaget for demokratiet og velferdsstaten.

Jøder som ansvarlige

Flere deltakere på konferansene er kjent for å ha klare meninger om hvem som er ansvarlige for utviklingen. To ganger har Scandza Forum invitert den kontroversielle amerikanske psykologen Kevin MacDonald, kjent for sin teori om jødedommen som «gruppeevolusjonær strategi», som har hjulpet jødene til å utvikle høy intelligens og sterkt indre samhold, men også et fiendskap mot andre grupper. Dette fiendskapet har fått dem til å presse på for økt ikke-hvit innvandring til USA for å svekke det tradisjonelle hvite flertallet. Den kroatisk-amerikanske forfatteren og hvite nasjonalisten Tomislav Sunic brukte også mye av foredraget sitt på Scandza Forums konferanse i København for en måned siden til å snakke om «en stamme som vi ikke trenger å nevne ved navn».

For Greg Johnson er jødene en representant for alt som er galt med hele den moderne verden. Under den første Scandza-konferansen i 2017 snakket han om filosofen Martin Heideggers «svarte hefter», en serie private dagbøker som blant annet har kastet nytt lys over Heideggers forhold til nazisme og antisemittisme. Johnson trakk frem Heideggers analyse av moderne kultur som rotløs og «homogenisert», det vil si likeens overalt. En kultur uten røtter i lokal geografi og historie er, ifølge Heidegger og Johnson, tom for mening og betrakter verden som noe som skal plyndres og utbyttes. Jødene har ikke skapt dagens situasjon, men er likevel skyld i den, fordi de har vært rotløse handels- og finansfolk i generasjoner og dermed har størst interesse i å opprettholde et system som er på vei til å ødelegge verden. De må derfor bekjempes, noe Johnson mener som et minimum må gjøres ved å beslaglegge jødisk eiendom.

Vold som løsning

Konsensus blant flere av foredragsholdere på de siste Scandza-konferansene er at det finnes to løsninger på dagens situasjon. Enten må holdningene hos ledere og folk flest endre seg drastisk og ikke-hvite innvandrere «repatrieres» på fredelig vis, eller så vil det ende i borgerkrig mellom «etniske europeere» og «ikke-hvite»; og mellom høyre- og venstreside når tenkende nasjonalister forstår hva som er i ferd med å skje.

Både Greg Johnson og Kevin MacDonald har uttrykt forståelse for ideene til Anders Behring Breivik selv om de ikke støtter voldshandlingene. Kilder sier til og med at Edward Dutton i forrige lørdags foredrag skal ha uttrykt håp om at en sterk, hvit leder på sikt vil ta i bruk atomvåpen mot de voksende befolkningene i Asia og Afrika og på den måten sikre fortsatt hvit dominans.

Nært opptil nazisme

Som nevnt over er i hvert fall Greg Johnson sterkt inspirert av fascistiske og nazistiske tenkere. Og, som historiker Terje Emberland påpekte i Dagbladet forrige lørdag, er det store likheter mellom dette budskapet og den historiske og moderne nazismen, både når det gjelder kvasibiologiske raseteorier og hvordan jødene identifiseres med alt som er galt med det moderne samfunnet. Et budskap som forblir det samme selv om det pakkes inn i pseudovitenskap og fremføres med dress og slips.

#Scandza ForumVis flere

#Greg JohnsonVis flere

#LogikVis flere

#Counter-CurrentsVis flere

#antisemittismeVis flere

Raseteorier, jødekonspirasjoner og antimodernitet
Lysglimt, Arendalsuka og antisemittisme i norsk etterkrigsdebatt
Antisemittisme uten maske

Antisemittisme uten maske

Det er jødenes skyld at norske medier skriver negativt om islam, uttaler lederne for en av Norges største muslimske menigheter. Og viser med sine uttalelser at norske muslimer ikke trenger hjelp fra andre for å få dårlig presse. (17.1.2013)