Arnas skolebarn er hjertelige velkomne til menighetshuset i Arna og Arna kirke (til høyre). – Vi hjelper til innenfor rammene i KRLE-faget. Der er det ikke tillatt med forkynnelse, sier Cathrine Snipsøyr (innfelt). FOTO: Google street view

Fast samarbeidsutvalg mellom skole og kirke:

– Ikke ment som forkynnelse

I Arna bydel i Bergen møtes representanter fra skolene og kirken jevnlig i et fast samarbeidsutvalg. Rektorene i bydelen kunne hatt nytte av å reflektere sammen rundt dette, mener en av dem.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.10.2015 kl 17:43

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Kateket i Arna menighet, Cathrine Snipsøyr, understreker at skole-kirkesamarbeidet på ingen måte er ment som forkynnelse. FOTO: Privat

Se bildet større

En av Norges ledende forskere på forholdet mellom skole og kirke, Olav Hovdelien, avviser at det er vanlig med samarbeidsutvalg mellom skole og kirke, slik de har i Arna.

I 2011 publiserte han en rapport som viste at halvparten av rektorene ville favorisere kristendommen.

Representanter fra de sju barne- og ungdomsskolene i Arna bydel i Bergen har jevnlige møter med menigheten i bydelen. Hensikten er å avtale skolebesøk i kirken i forbindelse med KRLE-faget, skolegudstjenester, samt undervisningsopplegg som kirken kan tilby til skolene, forklarer kateket i Arna menighet, Cathrine Snipsøyr, til Fritanke.no.

Hun understreker at det er ganske vanlig med slike samarbeidsutvalg, og at det ikke er noe særskilt for Arna.

– Det finnes slike samarbeid mange steder, selv om det selvsagt varierer mye. Utvalgene består gjerne av en representant fra hver skole som i samarbeid med kirken planlegger samarbeidsprosjekter med utgangspunkt i læreplanverket, forklarer hun.

Skole/kirke-utvalget i Arna arrangerer i tillegg et seminar annethvert år for alle lærerne i bydelen. Snipsøyr forklarer at dette ikke er ment som et religiøst arrangement, men mer som et fellesarrangement alle kan delta på, uansett tro eller livssyn.

– Seminarene skal være til inspirasjon for lærene uansett hvilke fag de underviser. Neste gang seminaret skal arrangeres, blir rett over nyttår, forteller hun.

Da blir det inspirasjonsforedrag med Marco Elsafadi. Seminaret skjer i arbeidstiden til lærerne og varer mellom 1430 og 1600.

– Hvorfor inviterer kirken alle lærere til et slikt foredrag?

– Fordi vi ønsker å ha kontakt og knytte nettverk med skolene. Vi jobber jo med mange av de samme ungdommene på skolene og i forbindelse med konfirmasjon, sier kateketen.

Hun understreker at skole-kirkesamarbeidet på ingen måte er ment som forkynnelse.

– Vi hjelper til innenfor rammene i KRLE-faget. Der er det ikke tillatt med forkynnelse. Hvis skolen inviterer oss for å ta deler av undervisningen i KRLE-faget en gang i blant, eller hvis skolene har lyst til å komme hit for å se hvordan det er i kirken, så synes vi er veldig hyggelig. Vi forholder oss til læreplanverket, stiller oss til rådighet og tilbyr samarbeid, sier hun.

Rektor vil reflektere med de andre rektorene

En av rektorene i bydelen, Mona Fåberg ved Ytre Arna barne- og ungdomsskole, bekrefter overfor Fritanke.no at det arrangeres jevnlige møter mellom Den norske kirke og skolene i bydelen.

– Det jeg kjenner til er at utvalget planlegger og koordinerer skolebesøk til kirken, kirkebesøk på skolene, skolegudstjenester, samt planlegger et fellesseminar for lærere og menighetsansatte som holdes annethvert år, forteller hun.

Fåberg bekrefter at lærerne får lønn for å delta på dette seminaret. Hun vil ikke kommentere hva hun mener om saken, men tror rektorene i bydelen kunne hatt nytte av å reflektere sammen rundt disse tingene.

– Hva synes du om et slikt tett samarbeid mellom skole og kirke?

– Men utgangspunkt i at dere nå løfter frem denne saken er det naturlig å reflektere over samarbeidsformen mellom skole og kirke i rektorkollegiet her i Arna bydel, sier hun.

– Kommer du til å ta det opp?

– Skole/kirke-samarbeid er et område preget av lange tradisjoner i Arna. Men det kunne være nyttig å reflektere sammen, og å få vite mer om hvordan dette løses i andre bydeler. Det er naturlig å ha en lik praksis i hele kommunen, sier rektor Mona Fåberg.

– Er det vanlig med et så tett samarbeid mellom kirke og skole ellers i Bergen kommune?

– Jeg kjenner ikke til om andre bydeler har tilsvarende utvalg, eller hva som i så fall er tema i andre samarbeidsorgan, sier hun.

Ikke vanlig

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Olav Hovdelien, har forsket mye på forholdet mellom skole og kirke i Norge. Han har ingen nøyaktig oversikt, men tror ikke skole/kirke-samarbeid av den typen de har i Arna er spesielt vanlig.

– Jeg trodde det var mer eller mindre slutt med slikt. Jeg vil anta at det er veldig uvanlig med institusjonalisert samarbeid av denne typen. Det har jo vært store endringer i synet på forholdet mellom kirke og skole de siste årene, sier han.

Hovdelien stusser over at det bare skal være representanter fra kristendommen som møter skolen på den måten.

– Det bare å ha kontakt med kirken, synes jeg blir litt sånn som man gjorde det for noen tiår siden. Hvis man først skal ha slike samarbeidsmøter med kirken, bør man ha det med de andre tros- og livssynssamfunnene også, slik at ingen foreldre føler seg forskjellsbehandlet. Samarbeid med foreldre er generelt sett mye viktigere enn samarbeid med kirken, mener Hovdelien.

Visste ikke om det

Organisasjonssekretær for Human-Etisk Forbund i Bergen, Magnhild Bøe-Hansen, kjenner ikke til samarbeidsutvalget i Arna bydel.

– Vi kartla religionsutøvelse i Bergensskolen i 2013, men dette fikk vi ikke vite noe om. Det er jo naturlig å spørre seg om hvorfor det bare er Den norske kirke som skal inviteres inn til et slik samarbeid, og ikke de andre, sier hun.

Bøe-Hansen er kjent med at undervisningsopplegget Vandring gjennom Bibelen er i bruk i Arna - et opplegg Human-Etisk Forbund har uttalt seg kritisk om tidligere.

– Man må jo spørre seg om alt dette samarbeidet i sum fører til at kristendommen blir forkynt som litt sannere og litt viktigere enn alt annet. Det er isåfall i strid med retningslinjene, sier hun.

Bøe-Hansen mener skolene i Arna og andre steder må sørge for at skolegudstjenester framstår som et eksternt arrangement som skolene blir invitert til, og ikke et «samarbeidsprosjekt» mellom kirke og skole.

– Det er klart at et fast samarbeidsutvalg, slik de har i Arna, skaper uklare skillelinjer i så måte, sier hun.

Les mer om «Vandring gjennom Bibelen» i denne saken

Siste nytt i Nyheter

Anna Bergström er ny leder i svenske Humanisterna
Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

 
KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse