Kulturdepartementet greier ikke å legge fram forslag til ny finansieringsordning for tro og livssyn på denne siden av høstens stortingsvalg.

Departementet har utsatt saken om penger til tro og livssyn

Departementet lovet at saken om ny finansieringordning for tros- og livssynssamfunn skulle sendes på høring før sommeren. Nå har de gitt opp. Saken kommer etter valget.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.05.2017 kl 14:21

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Kulturminister Linda Hofstad Helleland greide ikke å levere forslag til ny finansieringsordning for tro og livssyn som lovet. FOTO: Ketil Frøland / Kulturdepartementet

Se bildet større

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, er skuffet over at saken ikke blir lagt fram før sommeren. FOTO: Human-Etisk Forbund

Faktaboks

Departementets fem modeller for finansiering av tro og livssyn

Modell 1:

 • Staten tar over finansieringsansvaret for tros- og livssynsamfunn utenfor Den norske kirke.
 • Tilskuddet utmåles som et kronebeløp pr. medlem
 • Den norske kirkes medlemstall utgår som reguleringsfaktor
 • Satsen reguleres etter utviklingen i statens bevilgninger til Dnk.
 • Det stilles krav og vilkår for tilskudd.
 • Kirkens lokale organisering og tilknytning til kommunestrukturen ligger fast.
 • Gravplassforvaltningen er fortsatt et kirkelig ansvar.

Modell 2:

 • Samme som modell 1 men mindre detaljregulering av kirken.
 • Gravplassforvaltningen overføres til kommunene.

Modell 3:

 • Staten overtar alt finansieringsansvar, kommunene bevilger ikke lenger noe til kirken.
 • Enda mer selvstyre for Den norske kirke. Kan blant annet innføre medlemsavgift.
 • Gravplassforvaltningen overføres til kommunene.

Modell 4:

 • Livssynsavgift ilegges alle skattebetalere og kreves inn gjennom det alminnelige skatte- og avgiftssystemet.
 • Fast kronebeløp, eller prosent av inntekt, fastsatt av staten. (her har det nå kommet en utredning)
 • Avgiften går til det tros- eller livssynssamfunn den enkelte er medlem av.
 • Avgiften fra ikke-medlemmer tilfaller spesifiserte formål eller statskassen.
 • Skal i minst mulig grad føre til økt skattebelastning (ettersom tro og livssyn er noe som allerede dekkes over skatteseddelen).

Modell 5:

 • Medlemsavgift som erstatter offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn.
 • Størrelsen bestemmes av tros- og livssynssamfunnene selv.
 • Staten bistår i innkreving av inntektsavhengig avgift for Den norske kirke, eventuelt også for de andre.

Kulturdepartementet har i en god stund jobbet med nye modeller for finansiering av Den norske kirke og de andre tros- og livssynssamfunnene. Målet er å sende forslagene ut på høring, og så komme med et lovforslag til Stortinget om ny finansieringsordning.

På et møte i februar orienterte fagdirektør Jørn Hagen fra Kulturdepartementet om at de den gangen hadde kommet forbi skissestadiet i det interne arbeidet, og lovte at saken ville blir sendt ut på høring før sommeren.

Departementet jobber med fem ulike modeller. Det er knyttet stor spenning til om de kommer til å løse dagens kostbare finansieringsordning gjennom å svekke likebehandlingsprinsippet mellom Den norske kirke og de andre, eller om man aksepterer at synkende medlemstall i Den norske kirke må føre til at også de får mindre penger – et prinsipp de andre tros- og livssynssamfunnene er underlagt. Les analyse her.

Både Human-Etisk Forbund og de andre tros- og livssynssamfunnene har blitt involvert i arbeidet med å utarbeide de fem modellene departementet skisserer.

Helleland: – Veldig komplekst, omfattende og utfordrende

Men nå får vi altså ikke vite hva departementet mener om saken med det første. Vårt Land meldte på fredag at saken er utsatt til høsten – etter valget.

Hvis det blir et regjeringsskifte, kan det bety en ytterligere utsettelse, avhengig av hva en eventuelt ny regjering og kulturminister måtte mene.

I tillegg til ny finansieringsordning for tros- og livssynssamfunn jobber Kulturdepartementet også med en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk, basert på Stålsett-utvalgets rapport fra 2013. Også denne stortingsmeldingen blir utsatt, melder Vårt Land, trolig til 2018.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland avviser overfor avisa at hun har brutt noen løfter når det gjelder tidsbruk.

– Vi har ikke gitt noen mer spesifikk dato enn at høringen skulle komme i løpet av 2017. Det er et veldig komplekst, omfattende og utfordrende arbeid som vi jobber for fullt med, sier hun.

HEF: – Skuffende

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, synes det er skuffende at departementet ikke har greid å levere før sommeren.

– De har hatt lang tid på seg, og de har gjentatte ganger lovet at dette skulle komme med dette før sommeren. Det er selvsagt skuffende at saken ser ut til å bli skjøvet ut til en uavklart regjeringssituasjon og et nytt storting, sier hun.

På den andre siden synes Mile det er greit at dette ikke blir et tema midt i valgkampen.

– Jeg tror ikke saken er tjent med å bli et tema i valgkampen. Da har alt en tendens til å bli veldig spisset. Her må det legges viktige prinsipper til grunn som likebehandling og religionsfrihet. Det er lett å glemme slike prinsipper når debatten rundt dagsaktuelle enkelthendelser tar overhånd og alt blir veldig opphetet, sier hun.

– Tror du en eventuell ny Ap-ledet regjering vil se annerledes på dette enn den nåværende regjeringen?

– Det er vanskelig å si. Jeg vil ikke spekulere i det. Dette er vel uansett en sak der enhver regjering vil prøve å samle et bredt flertall på Stortinget, slik at resultatet kan holde seg over tid, sier hun.

Det har ikke lykkes oss å få en kommentar fra Kulturdepartementet til denne saken i dag.

Siste nytt i Nyheter

Tror ikke Stormberg er ute etter å få logoen sin på døra

Hva innebærer det for Human-Etisk Forbund å bli sponset av næringslivet? Vi snakket med en fylkesleder, generalsekretæren og styreleder.

Stormberg-gründer gir 200.000 til Human-Etisk Forbund etter 17. mai-hets

Steinar J. Olsen blar opp lommeboka etter at Emilie Hesselberg rapporterte om hets av Human-Etisk Forbund i borgertoget i Kristiansand.

Mauritania innfører obligatorisk dødsstraff for blasfemi

Før kunne man slippe med to år i fengsel hvis man angret. Nå er det ikke lenger noen bønn i den islamske republikken.

 
HU beskylder Human-Etisk Forbund for majoritetsarroganse

– Det er lett å støtte en nedre grense på 500 medlemmer når man selv har 88.000 medlemmer, kommenterer politisk nestleder i Humanistisk Ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne.

Tradisjonen med gudstjeneste midt i 17. mai-toget fortsetter

Løken skole har holdt avstemning og flertallet ville fortsette som før. Dermed blir det gudstjeneste midt i 17. mai-toget i år også.

Konverterte til islam som et sosialt eksperiment... og for kjærligheten

Han er fra et norsk, liberalt akademikerhjem. For å få kvinnen han elsker, måtte han konvertere til islam. Likevel valgte de Humanistisk vigsel. I kveld kan du se filmen på TV2.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse